Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

New Android feature alerts you to malicious app

Privacy and protection of personal data is the biggest bet of the “developers” of the “smartphones” operating systems, since the malicious people who look for them are always one step ahead. Google and Apple are constantly introducing tools with every “Android” and “iOS” software upgrade, and this time it was 

Νέα λειτουργία του Android σε ενημερώνει για κακόβουλα app

Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι το μεγαλύτερο στοίχημα των “developers” των λειτουργικών συστημάτων των “smartphones”, μιας και οι κακόβουλοι που τα εποφθαλμιούν είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Google και Apple παρουσιάζουν συνεχώς εργαλεία με κάθε αναβάθμιση των λογισμικών “Android” και “iOS” και αυτήν την φορά ήταν 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Instagram – Take a break: The new feature for those who “burn”

Shortly before the inauguration of its CEO Adam Mosseri in Congress, the Instagram development team released new features, aimed at providing a safer place for teens. First, it launches the “Take a Break” feature, previously available in the US, UK, Canada and Australia. In practice, “Take a Break” is a 

Instagram – Take a break: Η νέα λειτουργία για όσους “καίγονται”

Λίγο πριν την κατάθεση του επικεφαλής Adam Mosseri στο Κογκρέσο, η ομάδα ανάπτυξης του Instagram κυκλοφόρησε νέες λειτουργίες, αποσκοπώντας στην παροχή ενός ασφαλέστερου μέρους για τους εφήβους. Καταρχάς, λανσάρει την λειτουργία “Take a Break”, που είχε διατεθεί προηγουμένως σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Επί του πρακτέου, το “Take 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Shopping, scams and internet

If you receive a reminder for orders that you have never made, then it is very likely that you have fallen victim to cybercriminals. Internet shopping is a practice for many people, especially in the run-up to Christmas and in the face of tougher measures for the coronavirus in retail. 

Αγορές, απατεώνες και διαδίκτυο

Σε περίπτωση που λάβει κανείς μια υπενθύμιση για παραγγελίες που δεν έχει κάνει ποτέ, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει πέσει θύμα διαδικτυακών απατεώνων. Οι αγορές στο Διαδίκτυο είναι για πολλούς ανθρώπους πρακτικές, ειδικά ενόψει των Χριστουγέννων και ενόψει αυστηρότερων μέτρων για τον κορωνοϊό στο λιανικό εμπόριο. Αλλά το ηλεκτρονικό 

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

The worst passwords of 2021 are proof that we deserve to be hacked

The company “NordPass” conducts every year research for the most dangerous “passwords” that one can use. On one hand, data is extracted that makes our “login” more secure —where it requires a “password”— and on the other, it is an awareness campaign, for those who still insist on using 

Τα χειρότερα passwords του 2021 είναι η απόδειξη ότι μας αξίζει να μας χακάρουν

Η εταιρεία “NordPass”  διεξάγει κάθε χρόνο έρευνα για τα πιο επικίνδυνα “passwords”, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Από την μία αντλούνται δεδομένα που κάνουν πιο ασφαλές το “login” μας —όπου αυτό απαιτεί κάποιο “password”— κι από την άλλη, είναι και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, για όσους επιμένουν ακόμα να χρησιμοποιούν παιδαριώδεις 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

How cybercriminals exploit “vulnerabilities”

“HP Wolf Security” threatening team is ringing a “bell” for the speed with which cybercriminals mobilize to exploit new “zero-day” vulnerabilities —before businesses can update their systems— in the context of the publication of the “HP Wolf Security Threat Insights” World Expo. As stated in a relevant announcement: ““Zero-day 

Πώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται τα «παράθυρα ευπάθειας»

«Καμπανάκι» για την ταχύτητα με την οποία κινητοποιούνται οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, για να αξιοποιήσουν νέες ευπάθειες «ημέρας μηδέν» —προτού προλάβουν οι επιχειρήσεις να ενημερώσουν τα συστήματά τους— κρούει η ερευνητική ομάδα απειλών του HP Wolf Security, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της παγκόσμιας έκθεσης “HP Wolf Security Threat Insights”. Όπως αναφέρεται σε 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

The biggest scams on the internet

Before people get smarter and figure out when something they see on the internet is a scam; many scammers took advantage of it by developing scams, which were sometimes fun and sometimes sucked the world’s money. Here are the 5 most characteristic: The Nigerian This is one of the oldest 

Οι μεγαλύτερες απάτες του διαδικτύου

Πριν ο κόσμος πονηρέψει και καταλάβει πότε κάτι που βλέπει στο ίντερνετ είναι απάτη· πολλοί επιτήδειοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, σκαρφίζοντας, ή σκαρώνοντας, ή σκαρφιζόμενοι απάτες, οι οποίες, άλλοτε ήταν διασκεδαστικές κι άλλοτε απομυζούσαν τα λεφτά του κόσμου. Ιδού οι 5 χαρακτηριστικότερες: Η νιγηριανή Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες διαδικτυακές 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Which home appliances can be easily hacked?

How good is the security of your home? Locks and alarms can keep burglars away, but as “smart homes” become more popular, things get tough. With our homes increasingly connected, the chances of hackers interfering in our lives and causing damage are increasing. “If everything is connected, everything can be 

Ποιες συσκευές στο σπίτι μπορούν να χακαριστούν εύκολα;

Πόσο καλή είναι η ασφάλεια του σπιτιού σας; Οι κλειδαριές και ο συναγερμός μπορεί να κρατούν μακριά τους διαρρήκτες, αλλά όσο τα «έξυπνα σπίτια» γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, τα πράγματα… ζορίζουν. Με τα σπίτια μας όλο και πιο συνδεδεμένα, αυξάνονται οι ευκαιρίες για τους χάκερ να παρεμβαίνουν στη ζωή 

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

metaverse: Microsoft in the “race” against Facebook

metaverse: Microsoft in the “race” against Facebook: Microsoft opposes Facebook by announcing that it is bringing “metaverse” into “Teams” —its own version of “Zoom”— which has also been integrated into Windows 11. Users, in the first phase, will be able, from 2022, to appear as live cartoons, or 3D digital personalities (“avatars”) in their web chats; as 

metaverse: H Microsoft στην “κούρσα” απέναντι στο Facebook

Η Microsoft κοντράρει το Facebook ανακοινώνοντας ότι φέρνει το “metaverse” μέσα στο “Teams” —την δική της εκδοχή του “Zoom”— που έχει ενσωματωθεί και στα Windows 11. Οι χρήστες, σε πρώτη φάση, θα μπορούν, από το 2022, να εμφανίζονται σαν ζωντανά καρτούν, ή τρισδιάστατες ψηφιακές προσωπικότητες («αβατάρ») στις διαδικτυακές συζητήσεις τους, καθώς επίσης να επισκέπτονται 

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Smart gauze (bandage) communicates with doctors

In recent years, research teams around the world have created various types of medical pads (bandages, gauzes, patches, etc.), which are described as “smart”. Some of these patches incorporate medications and substances, which help in the rapid healing of the wounds, on which they are placed, while others incorporate technologies 

Έξυπνη γάζα επικοινωνεί με τους γιατρούς

Τα τελευταία χρόνια ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει διαφόρων ειδών ιατρικά επιθέματα (επιδέσμους, γάζες, τσιρότα κ.α.), που λαμβάνουν τον χαρακτηρισμό «έξυπνα». Κάποια από τα επιθέματα αυτά ενσωματώνουν φαρμακευτικές αγωγές και ουσίες —που βοηθούν στην ταχεία επούλωση των πληγών, στις οποίες τοποθετούνται— ενώ άλλες ενσωματώνουν τεχνολογίες παρακολούθησης της 

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Metaverse: The new platform that Facebook is preparing

Facebook is preparing a new digital platform called “metaverse”. The new platform will allow users to meet each other in a virtual digital environment, using “augmented reality technology”. As it explains in the relevant announcement, the name “metaverse” comes from a combination of the words “meta” and “universe”. It will 

Metaverse: Η νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει το Facebook

Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα ονομάζεται «metaverse» ετοιμάζει το Facebook. Η νέα πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να συναντώνται μεταξύ τους, σε ένα εικονικό ψηφιακό περιβάλλον, με χρήση “τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας”. Όπως εξηγεί στην σχετική ανακοίνωση, το όνομα «metaverse» προέρχεται από σύνθεση των λέξεων “meta” και “universe” 

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

TikTok: New revelations for videos that promote anorexia in teenagers; “They spread like a disease”

There are more and more cases where dangerous and potentially harmful content “gets out” of control and user protection policies on a number of “social media” platforms. Following the revelations of Frances Haugen about the effects of Facebook and Instagram on young users —with their effects being toxic to teens 

TikTok: Νέες αποκαλύψεις για βίντεο που προωθούν την ανορεξία σε εφήβους· “Εξαπλώνονται σαν ασθένεια”

Ολοένα και περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου επικίνδυνο και εν δυνάμει επιβλαβές περιεχόμενο “ξεφεύγει” από τον έλεγχο και τις πολιτικές προστασίας των χρηστών σε μια σειρά από πλατφόρμες των “social media”. Μετά και τις αποκαλύψεις της Φράνσις Χάουγκεν για τις συνέπειες που έχει το Facebook και το Instagram στους νεαρούς χρήστες 

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Experts recorded 46 negative effects of social media

A new study raises particular concerns about the impact of “social media” platforms. It is undeniable that “social media” platforms have brought multilevel changes and small and large revolutions in every area of the personal, social and professional life of modern man. The benefits and positive aspects of “social media” are 

Ειδικοί κατέγραψαν 46 αρνητικές συνέπειες των social media

Νέα μελέτη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναμφισβήτητο, ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πολυεπίπεδες μεταβολές και μικρές αλλά και μεγάλες επαναστάσεις σε κάθε τομέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.  Τα οφέλη και οι θετικές πλευρές των “social media” 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

The British developer who got 15 years banned from Facebook

A programmer from Great Britain created “Unfollow Everything”, which promoted as the solution to the problem of modern man who spends his whole day on “social media”. Yes, we do it in Greece too! What Louis Barclay created allows users to automatically “unfollow” all friends they have on Facebook and the pages they follow 

Ο Βρετανός προγραμματιστής που έφαγε 15 χρόνια ban από το Facebook

Προγραμματιστής από την Μεγάλη Βρετανία δημιούργησε το “Unfollow Everything”, το οποίο προώθησε ως την λύση στο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου που περνάει όλη του την ημέρα στα “social media”. Ναι, το κάνουμε και στην Ελλάδα! Αυτό που έφτιαξε ο Louis Barclay επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αυτόματο “unfollow” σε όλους τους 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Google: forget the passwords; 2SV is coming; how we will log into our accounts

Google will automatically register 150 million of its users and 2,000,000 YouTube users in the new security service. Until now we have known it as “two-factor authentication” (in short “2FA”). The tech giant has called it “two-step verification (2SV)”. In any case, it is two-factor authentication, i.e. two ways of certification. In case you do not know, in “2FA” (which 

Google: ξεχάστε τα password· έρχεται το 2SV· πώς θα μπαίνουμε στους λογαριασμούς μας

Η Google θα προχωρήσει σε αυτόματη εγγραφή 150 εκατομμυρίων χρηστών της και 2.000.000 χρηστών του YouTube, στην νέα υπηρεσία ασφαλείας. Μέχρι σήμερα την γνωρίζαμε ως “two-factor authentication” (εν συντομία “2FA”). Ο τεχνολογικός κολοσσός την ονόμασε “two-step verification (2SV)”. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, δηλαδή δύο τρόπων πιστοποίησης. Σε 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Francis Hogen: What complaints about Facebook reached the U.S. Securities and Exchange Commission

A day after her identity was uncovered and a few hours after the blackout of the Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger platforms ended, Francis Hogen’s complaints reached the U.S. Securities and Exchange Commission. The complaint states that Facebook misled investors about the size of its audience and hid the steady decline of younger users 

Φράνσις Χόγκεν: Ποιες καταγγελίες για το Facebook έφτασαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ

Μία μέρα μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της και λίγες ώρες μετά την λήξη του μπλακ-άουτ των πλατφόρμων Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger, οι καταγγελίες της Φράνσις Χόγκεν έφταναν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.  Στην καταγγελία αναφέρεται ότι το Facebook… “παραπλάνησε τους επενδυτές για το μέγεθος τού κοινού του και 

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

Three common scams on Instagram

Instagram is one of the most popular social media platforms. Indeed, with more than a billion active users, it is one of the four most popular social networks in the world. The number of its users, however, makes it more attractive to internet hackers everywhere. Amer Owaida, from international cybersecurity firm “ESET”, analyzes the three most common scams that a simple 

Τρεις κοινές απάτες στο Instagram

Το Instagram είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Πράγματι, με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες, πρόκειται για ένα από τα τέσσερα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο. Ο αριθμός των χρηστών του, όμως, το κάνει πιο ελκυστικό για τους απανταχού hackers του διαδικτύου. Ο Amer Owaida, 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Facebook’s five guilty secrets revealed

From the very first moment of its operation, Facebook gathered negative reviews on various kinds of issues. In recent years, the platform that created the world of social media, has been put under the microscope of various authorities around the world on issues related to its tactics, the security of personal 

Αποκαλύφθηκαν τα πέντε ένοχα μυστικά του Facebook

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το Facebook συγκέντρωνε αρνητικές κριτικές για διαφόρων ειδών ζητήματα. Τα τελευταία χρόνια η πλατφόρμα που δημιούργησε τον κόσμο των social media έχει τεθεί στο μικροσκόπιο διαφόρων Αρχών σε όλο τον κόσμο για ζητήματα που άπτονται των τακτικών της, της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων 

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Gmail: New filters make it easier to search for old emails

Google is introducing a new feature in “Gmail” for “Android” users, which will allow them to instantly and easily locate their emails, based on the new search filters it added to the app. The new filters that were added appear directly below the search bar. As shown in the screenshot, the new feature allows users to find “emails” based on the 

Gmail: Νέα φίλτρα κάνουν ευκολότερη την αναζήτηση παλιών emails

Η Google εισάγει μια νέα λειτουργία στο “Gmail” για τους χρήστες “Android”, που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν άμεσα και εύκολα τα emails τους, με βάση τα νέα φίλτρα αναζήτησης που προσέθεσε στην εφαρμογή. Τα νέα φίλτρα που προστέθηκαν εμφανίζονται απευθείας κάτω από τη γραμμή αναζήτησης. Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης, η 

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Elon Musk’s satellite internet comes into our lives

Starlink may be Elon Musk’s least impressive project on paper, but it may prove to be the most revolutionary; it doesn’t promise to phase out the internal combustion engine like Tesla, nor make us tourists in space like SpaceX. Starlink wants to make the satellite internet cheap and affordable all over the planet without the need 

Έρχεται στις ζωές μας το δορυφορικό internet του Elon Musk

Έρχεται στις ζωές μας το δορυφορικό internet του Elon Musk: Το Starlink μπορεί να είναι το λιγότερο εντυπωσιακό project του Elon Musk στα χαρτιά, όμως μπορεί να αποδειχθεί το πιο επαναστατικό. Δεν υπόσχεται να καταργήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης όπως η Tesla, ούτε να μας κάνει τουρίστες στο διάστημα όπως η SpaceX. To Starlink θέλει να κάνει φτηνό και προσιτό 

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Internet: Increased number of internet users arrested or mistreated

The number of countries where internet users were arrested, or mistreated because of their posts, reached a new record between June 2020 and May 2021, according to a report by the US non-governmental organization “Freedom House”. The most characteristic incidents of this period are the internet disruption in Myanmar and Belarus, 

Διαδίκτυο: Αυξήθηκε ο αριθμός των χρηστών του ίντερνετ που συνελήφθησαν ή υπέστησαν κακομεταχείριση

Ο αριθμός των χωρών όπου χρήστες του διαδικτύου συνελήφθησαν, ή υπέστησαν κακομεταχείριση λόγω των αναρτήσεών τους, έφτασε σε νέο ρεκόρ το διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 ως τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης “Freedom House”. Τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά της περιόδου αυτής είναι 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Microsoft has opened a window to password removal

Microsoft has announced that all users of Windows and other products can now remove all passwords from their Microsoft accounts and, instead, use a special mobile authentication application, or other solution. The US company in March allowed only its business users to use password-free accounts, a system that will now 

Παράθυρο κατάργησης των passwords άνοιξε η Microsoft

Η Microsoft έκανε γνωστό ότι πλέον όλοι οι χρήστες των Windows και άλλων προϊόντων της μπορούν να καταργήσουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης (passwords) από τους λογαριασμούς τους Microsoft και, στην θέση τους, να χρησιμοποιούν μια ειδική εφαρμογή ταυτοποίησης μέσω κινητού τηλεφώνου, ή κάποια άλλη λύση. Η αμερικανική εταιρεία είχε επιτρέψει τον Μάρτιο 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Instagram will ask for a birthday date

Instagram will start requiring users to confirm their dates of birth as part of an effort to push for new security measures for young people, the popular social media app said on Monday. Instagram has explored the possibility of creating a version of its app for children under 13, provoking reactions from the political arena, because 

Το Instagram θα ζητά ημερομηνία γενεθλίων

To Instagram θα αρχίσει να απαιτεί από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν τις ημερομηνίες γέννησής τους, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για νέα μέτρα ασφαλείας για άτομα νεαρής ηλικίας, ανέφερε η δημοφιλής εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης την Δευτέρα.  Το Instagram έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας έκδοσης της εφαρμογής του για παιδιά κάτω 

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Tests begin on the printer that will build houses on the Moon

A 3D printer is heading to the International Space Station that will make extraterrestrial building materials. Man’s return to the Moon is taken for granted since many space agencies are immediately planning manned missions there while manned missions to Mars are also being prepared. The residence initially of astronauts and then 

Ξεκινούν οι δοκιμές του εκτυπωτή που θα φτιάχνει σπίτια στην Σελήνη

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οδεύει ένας 3D εκτυπωτής που θα φτιάχνει εξωγήινα δομικά υλικά. Η επιστροφή του ανθρώπου στην Σελήνη θεωρείται δεδομένη αφού πολλές διαστημικές υπηρεσίες σχεδιάζουν άμεσα εκεί επανδρωμένες αποστολές ενώ προετοιμάζονται παράλληλα επανδρωμένες αποστολές και στον Άρη. Η διαμονή αρχικά των αστροναυτών και στην συνέχεια επιστημόνων αλλά και 

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Instagram: The big change coming at the end of the month

Earlier this year, tests were being conducted on Instagram’s platform to allow users to add “links” to their “Stories” in the form of “stickers”, predicting the expiration date of the popular “Swipe Up” feature. Now, “Swipe Up”, which was the only transfer way to an external website within the platform, can be considered a thing of the 

Instagram: Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο τέλος του μήνα

Νωρίτερα φέτος, πραγματοποιούνταν δοκιμές στην πλατφόρμα του Instagram για να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν “links” στα “Stories” τους με τη μορφή αυτοκόλλητων, προμηνύοντας την ημερομηνία λήξης του δημοφιλούς χαρακτηριστικού “Swipe Up”. Πλέον, το “Swipe Up”, το οποίο αποτελούσε τη μοναδική δίοδο μεταφοράς σε έναν εξωτερικό ιστότοπο εντός της πλατφόρμας, μπορεί να 

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Tinder: Brings account authentication via id around the world

Tinder has announced that it is going to introduce ID verification into its app for users around the world. In the first phase, according to the Techgear.gr, it will have to work out which forms of identity are acceptable and while it will start as a test feature –-except in the countries where it is required-– 

Tinder: Φέρνει επαλήθευση λογαριασμού μέσω ταυτότητας σε όλο τον κόσμο

Η Tinder ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εισαγάγει την επαλήθευση ταυτότητας (ID verification) στην εφαρμογή της για τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με το Techgear.gr, θα πρέπει να επεξεργαστεί ποιες μορφές ταυτότητας είναι αποδεκτές και ενώ θα ξεκινήσει ως δοκιμαστικό χαρακτηριστικό —εκτός από τις χώρες όπου απαιτείται— θα μπορούσε 

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

NASA trains robotic dog to explore alien caves

In the subsoil of the Moon and Mars there are underground caves and tunnels, some of which are the product of volcanic activity. These caves and tunnels can, according to experts, be safe shelters and places of residence for people. Of course, an exploration will have to be made in 

Η NASA εκπαιδεύει ρομποτικό σκύλο για να εξερευνά εξωγήινα σπήλαια

Στο υπέδαφος της Σελήνης και του Άρη υπάρχουν υπόγεια σπήλαια και τούνελ κάποια εκ των οποίων είναι προϊόν ηφαιστειακής δραστηριότητας. Τα σπήλαια και τα τούνελ αυτά μπορούν σύμφωνα με τους ειδικούς να αποτελέσουν ασφαλή καταφύγια και τόποι κατοικίας για τους ανθρώπους.  Θα πρέπει φυσικά προηγουμένως να γίνει μια εξερεύνηση σε 

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Messenger and Instagram are shielded with encryption

Messenger is one of the most popular ‘online’ communication platforms. It is estimated that around 20 billion text messages are exchanged every month through the Facebook-owned application. The company protects text messages with encryption technology but does not do the same with voice messages or video calls made through the service and their number 

Το Messenger και το Instagram θωρακίζονται με κρυπτογράφηση

Το Messenger είναι μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες “online” επικοινωνίας. Υπολογίζεται ότι μέσω της εφαρμογής που ανήκει στο Facebook ανταλλάσσονται κάθε μήνα περίπου 20 δισ. γραπτά μηνύματα. Η εταιρεία προστατεύει τα γραπτά μηνύματα με τεχνολογία κρυπτογράφησης δεν κάνει όμως το ίδιο με τα ηχητικά μηνύματα ή τις βιντεοκλήσεις που γίνονται 

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Passwords with three random words are safer than complex character sequences, experts say

It is much better to compose passwords for online accounts consisting of three random words than to create complex combinations of letters, numbers and symbols, according to UK government experts.  In a related blogpost, the “National Cyber Security Centre (NCSC)” stated a three-word system creates passwords that are easy to remember. In addition, it creates unusual 

Οι κωδικοί με τρεις τυχαίες λέξεις είναι ασφαλέστεροι από πολύπλοκες αλληλουχίες χαρακτήρων, λένε ειδικοί

Είναι πολύ καλύτερο να συνθέτει κανείς κωδικούς για “online” λογαριασμούς που αποτελούνται από τρεις τυχαίες λέξεις παρά να δημιουργεί πολύπλοκους συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, σύμφωνα με ειδικούς της βρετανικής κυβέρνησης.  Σε σχετικό “blogpost”, το “National Cyber Security Centre (NCSC)” ανέφερε πως ένα σύστημα τριών λέξεων δημιουργεί κωδικούς που είναι 

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

7 ways to communicate more securely through messaging apps

Digital security is in the spotlight, as approximately 2.8 billion people worldwide used messaging applications in 2020 and are expected to exceed 3 billion by 2022. In this context, “Viber” experts share with the public the best tips for digital security. As they say, it all starts with using a secure application and checking 

7 τρόποι για πιο ασφαλή επικοινωνία μέσω εφαρμογών μηνυμάτων

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η ψηφιακή ασφάλεια, καθώς περίπου 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν εφαρμογές μηνυμάτων το 2020 και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2022. Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί της “Viber” μοιράζονται με το κοινό τις καλύτερες συμβουλές για ψηφιακή ασφάλεια. Όπως αναφέρουν, όλα ξεκινούν 

Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

BeBot: Beach Cleaning Robots

Cleaning the beaches from small (or larger) rubbish is not the easiest job, and is often left in the hands of volunteers; however, this may change thanks to robotic technology, judging by the “BeBot” robot.  As “New Atlas” notes, “BeBot” was developed by “Poralu Marine” and “4ocean” as a way of cleaning up coastlines with minimal interference with their ecosystems.  

BeBot: Ρομπότ καθαρισμού παραλίας

Ο καθαρισμός των παραλιών από τα μικρά (ή μεγαλύτερα) σκουπίδια δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά, και συχνά επαφίεται στα χέρια εθελοντών· ωστόσο, αυτό ίσως να αλλάξει χάρη στην ρομποτική τεχνολογία, αν κρίνει κανείς από το ρομπότ “BeBot”.  Όπως γράφει το “New Atlas”, το “BeBot” αναπτύχθηκε από την “Poralu 

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Artificial intelligence “unlocks” the secrets of ancient texts

The library of St. French Abbey in Switzerland houses some 160,000 volumes of historical and literary manuscripts dating back to the 8th century; many of which have been written in languages rarely spoken today, and such historical archives are kept in libraries and monasteries around the world.  Much of this material is available to 

Τεχνητή νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» τα μυστικά αρχαίων κειμένων

Η βιβλιοθήκη του αββαείου του Αγίου Γάλλου στην Ελβετία στεγάζει περίπου 160.000 τόμους ιστορικών και λογοτεχνικών χειρογράφων, που ανάγονται στον 8ο αιώνα. Πολλά εκ των οποίων έχουν γραφτεί σε γλώσσες που σπάνια μιλιούνται σήμερα· και τέτοιου είδους ιστορικά αρχεία φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες και μοναστήρια ανά τον κόσμο. Μεγάλο μέρος τους 

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

The simple step that can prevent hackers from intercepting your data

Angus King, a member of the US Senate intelligence committee, received interesting advice to protect his phone at a staff briefing he attended this year. The first key step is to turn off the phone and the next step is to turn it on. According to him, the tactic of restarting phones makes it difficult for hackers to maintain their access 

Το απλό βήμα που μπορεί να αποτρέψει χάκερ να υποκλέψει τα δεδομένα σας

Ο Angus King, μέλος της επιτροπής πληροφοριών της Γερουσίας, των ΗΠΑ, έλαβε ενδιαφέρουσες συμβουλές για να προστατεύει το κινητό του, σε μια ενημέρωση προσωπικού στην οποία συμμετείχε φέτος. Το πρώτο βασικό βήμα είναι η απενεργοποίηση του τηλεφώνου και το αμέσως επόμενο είναι η ενεργοποίησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τακτική 

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Viber: New features that improve users’ communication with companies

Viber, the most popular messaging app in Greece, has announced a new set of features that will allow users to easily find the most important messages within a business conversation and respond to any of them they want when they contact a company. Viber extended the “pin to the top” function:  To prevent important information from being 

Viber: Νέες λειτουργίες που βελτιώνουν την επικοινωνία των χρηστών με τις εταιρείες

Το Viber, η πιο δημοφιλής εφαρμογή μηνυμάτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε μια νέα σειρά λειτουργιών που θα επιτρέψουν στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τα πιο σημαντικά μηνύματα μέσα σε μια επιχειρηματική συνομιλία και να απαντούν σε όποιο από αυτά επιθυμούν, όταν επικοινωνούν με κάποια εταιρεία. Το Viber επέκτεινε την λειτουργία «καρφιτσώματος στην κορυφή»: Για να 

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

What Pegasus spyware is; How users can be protected

“”Pegasus” is spyware for “iOS” and “Android”. In 2016, an “iOS” version of “Pegasus” was discovered. Later, a version was also found for “Android”, which is slightly different from that for “iOS” devices. One of the main infection schemes is this: The victim receives an “SMS” with a “link” and if he “clicks” on it, his device becomes infected with 

Τί είναι το Pegasus spyware – Πώς μπορούν να προστατευτούν οι χρήστες

“Το “Pegasus” είναι λογισμικό κατασκοπίας (spyware) για “iOS” και “Android”. Το 2016, ανακαλύφθηκε μια έκδοση για “iOS” του “Pegasus”. Αργότερα, βρέθηκε επίσης μια έκδοση για “Android”, η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτήν για συσκευές “iOS”. Ένα από τα κύρια σχήματα μόλυνσης είναι το εξής: Το θύμα λαμβάνει ένα “SMS” με 

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Russian robots will make food deliveries to American universities

Autonomous robots will soon deliver food to students at universities in the US, after Russian tech giant “Yandex” and online food ordering company “GrubHub” struck a deal, “Yandex” announced on Tuesday.  “Yandex” is often characterized as the Russian Google and provides a range of services, from ads and searches to “ride-hailing” and food deliveries. It began testing autonomous delivery robots in 2019 and is already active 

Ρωσικά ρομπότ θα κάνουν παραδόσεις φαγητού σε αμερικανικά πανεπιστήμια

Αυτόνομα ρομπότ θα παραδίδουν σύντομα φαγητό σε φοιτητές σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, αφού ο ρωσικός τεχνολογικός κολοσσός “Yandex” και η εταιρεία online παραγγελιών φαγητού “GrubHub” έκλεισαν σχετική συμφωνία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η “Yandex”.  Η “Yandex” συχνά χαρακτηρίζεται ως η ρωσική Google και παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών, από διαφημίσεις και 

Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

Zoom: Introduces real-time language translation

Zoom announced the acquisition of “Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)”, a startup that focuses on real-time language translation software with AI technology. Zoom seeks to use this software to facilitate communication between people who speak different languages. Currently, Zoom supports real-time language translation, however, it is limited only to English speech. Therefore, with 

Zoom: Εισάγει την μετάφραση γλωσσών σε πραγματικό χρόνο

Η Zoom ανακοίνωσε την απόκτηση της “Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)”, μιας startup που εστιάζει σε λογισμικό μετάφρασης γλωσσών σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογία AI. H Zoom επιδιώκει να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Επί του παρόντος, το Zoom 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

The creator of the Web sold for 5.4 million dollars the source code of the World Wide Web

The “father” of the World Wide Web, or briefly Web, British Sir Tim Berners-Lee, sold the primary source code of WWW for $5.43 million at “Sotheby’s” auction. The proceeds will be donated by him and his wife for charitable purposes. The source code was auctioned in the form of a “Non-Fungible Token (NFT)” —i.e. a digital intellectual property certificate for 

Ο δημιουργός του Web πούλησε 5,4 εκατ. δολάρια τον πηγαίο κώδικα του Παγκόσμιου Ιστού

Ο «πατέρας» του Παγκόσμιου Ιστού (“World Wide Web”, ή εν συντομία “Web”) του διαδικτύου, Βρετανός σερ Τιμ Μπέρνερς-Λι, πούλησε σε δημοπρασία του οίκου “Sotheby’s” τον πρωτογενή πηγαίο κώδικα του “WWW” αντί 5,43 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα θα διατεθούν από τον ίδιο και τη σύζυγό του για κοινωφελείς σκοπούς. Ο πηγαίος κώδικας δημοπρατήθηκε με την μορφή «μη εμπορεύσιμου συμβόλου» 

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Hackers pull cryptocurrencies; hidden inside videogames

The imagination and skills of those who want to obtain illegal financial or other benefits through cyberspace are truly inexhaustible. A new wide-scale scam has been uncovered with victims the players of popular videogames such as “Grand Theft Auto V”, “NBA 2K19” and “Pro Evolution Soccer 2018″.  Normally, in order to play one of 

Χάκερ βγάζουν κρυπτονομίσματα κρυμμένοι μέσα σε videogames

Η φαντασία αλλά και οι ικανότητες όσων θέλουν να αποκτήσουν παράνομα οικονομικά, ή άλλα οφέλη μέσω του κυβερνοχώρου είναι πραγματικά ανεξάντλητες. Μια νέα μεγάλης έκτασης απάτη αποκαλύφθηκε με θύματα τους παίκτες δημοφιλών videogames όπως τα “Grand Theft Auto V”, “NBA 2K19” και “Pro Evolution Soccer 2018”.  Κανονικά για να παίξει 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Windows 11: Will “run” Android apps and available as a free upgrade to Windows 10 users

The new version of “Windows 11”, the operating system introduced by Microsoft, will allow Android apps for mobiles and tablets to also “run” on desktops and laptops. Among the other new features will be the smaller and faster upgrades —a frequent complaint from many users so far— that will happen in the background. According to the American company, today there are about 1.3 

Windows 11: Θα “τρέχουν” και Android apps· θα διατεθούν ως δωρεάν αναβάθμιση στους χρήστες Windows 10

Η νέα έκδοση “Windows 11”, του λειτουργικού συστήματος που παρουσίασε  η Microsoft, θα επιτρέπει στις εφαρμογές Android για κινητά και τάμπλετ να «τρέχουν» επίσης στους επιτραπέζιους και στους φορητούς υπολογιστές. Ανάμεσα στις άλλες νέες δυνατότητες θα είναι οι μικρότερες και ταχύτερες αναβαθμίσεις —συχνό παράπονο πολλών χρηστών έως τώρα— που θα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με την αμερικανική 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Microsoft introduced the new Windows 11

The American company Microsoft today (yesterday) made the official announcement of the next generation of its operating system “Windows 11”.  CEO Satya Nantella and product development manager Panos Panayi presented the new features of Windows, with an emphasis on modern appearance and ease of use.  “Windows 11” will be available on new PCs and through a 

Η Microsoft παρουσίασε τα νέα Windows 11

Η αμερικανική εταιρεία Microsoft προχώρησε σήμερα (χθες) στην επίσημη ανακοίνωση της επόμενης γενιάς του λειτουργικού της συστήματος “Windows 11”.  Ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα και ο επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων Πάνος Πανάι παρουσίασαν τα νέα χαρακτηριστικά των Windows, με έμφαση στην μοντέρνα εμφάνιση και στην ευκολία χρήσης.  Τα “Windows 11” θα 

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

The World Wide Web Code will be sold as NFT

Tim Berners-Lee, the creator of the World Wide Web, the well-known “www”, which made the Internet accessible to all and essentially made the Internet the world we know today, decided to sell the program code. The British scientist had stated at first that he did not wish to make any money from the 

Ο κώδικας του Παγκόσμιου Ιστού θα πωληθεί ως NFT

Ο Τιμ Μπέρνερς Λι, ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού, το γνωστό “www”, που έκανε προσβάσιμο σε όλους το Διαδίκτυο και ουσιαστικά έκανε το Internet τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα, αποφάσισε να πωλήσει τον κώδικα του προγράμματος. Ο βρετανός επιστήμονας είχε δηλώσει εξ αρχής ότι δεν επιθυμεί να βγάλει χρήματα από 

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

The update you need to download for your security if you have old iPhones

One of the reasons someone buys an “iPhone” is for the security it provides, from malware. At a time when “hackers” are making millions, collecting “data” from businesses and personal information of those who use “smartphones” and “apps”, it is understood that Apple could not be spared the ‘experience’. The colossus has found the solution to 

Το update που πρέπει να κατεβάσετε για την ασφάλεια σας, αν έχετε παλιά iPhone

Ένας από τους λόγους που αγοράζει κάποιος “iPhone” είναι για την ασφάλεια που παρέχει, από κακόβουλα λογισμικά. Σε μια εποχή που οι “hackers” βγάζουν εκατομμύρια, συλλέγοντας “data” επιχειρήσεων και προσωπικά στοιχεία όσων χρησιμοποιούμε “smartphones” και “apps”, γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από την ‘εμπειρία’ η Apple. Ο κολοσσός 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Google: Almost impossible to protect location privacy on devices

The issue of maintaining location privacy on users’ devices has always been an unresolved question. There are undoubtedly many features that allow you to disable the display of your location, however, if Google wants to constantly “see” your location, can it do so? Or is it already doing it? According to BusinessInsider, which 

Google: Σχεδόν αδύνατη η προστασία του απορρήτου τοποθεσίας στις συσκευές

Το ζήτημα της διατήρησης του απορρήτου της τοποθεσίας στις συσκευές των χρηστών αποτελούσε ανέκαθεν ένα άλυτο ερώτημα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα πολλές λειτουργίες που επιτρέπουν την απενεργοποίηση εμφάνισης της τοποθεσίας σας, ωστόσο, αν η Google θέλει να «βλέπει» συνεχώς την τοποθεσία σας, μπορεί να το κάνει; Ή μήπως το κάνει ήδη; Σύμφωνα με 

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Spaces: Twitter’s new tool available for everyone

Twitter announced that the “Spaces” tool is now available in mobile and computer “web browsers”, stating that its desire to offer the experience on every screen is fulfilled. Twitter users of “Spaces” have the opportunity to schedule reminders about the “Spaces” they want to watch, while at the same time benefiting from the new features built into “descriptions” 

Spaces: Διαθέσιμο για όλους το νέο εργαλείο του Twitter

Η Twitter ανακοίνωσε ότι το εργαλείο “Spaces” είναι πλέον διαθέσιμο σε “web browsers” κινητών και υπολογιστών, αναφέροντας ότι εκπληρώνεται η επιθυμία της να προσφέρει την εμπειρία σε κάθε οθόνη. Οι χρήστες του Twitter “Spaces” έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν υπενθυμίσεις για τα “Spaces” που θέλουν να παρακολουθήσουν, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από τις 

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Facebook and Instagram will allow users to hide likes

Facebook’s photo-sharing app, Instagram, allows users to hide the number of “likes” in their posts, and this change, as Reuters writes, will soon come to Facebook, after years of testing to reduce pressure on users to use their services. Instagram users will be able to hide “likes” in all posts on their “feed” and in their own “posts”. Both options will be available on 

Facebook και Instagram θα επιτρέπουν σε χρήστες να κρύβουν likes

H εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών του Facebook, Instagram, φέρνει στους χρήστες την επιλογή να κρύβουν τον αριθμό των “likes” σε αναρτήσεις τους, και η αλλαγή αυτή, όπως γράφει το Reuters, σχετικά σύντομα θα έρθει και στο Facebook, μετά από χρόνια δοκιμών με σκοπό την μείωση της πίεσης στους χρήστες για την 

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Harmony: Huawei’s new operating system in June

Huawei Technologies has announced that it will launch its new smartphone operating system, “Harmony”, on June 2; in the biggest move it has made so far to recover from the damage caused by US sanctions on its mobile sector. As Reuters notes, using its own operating system will mean it is no longer dependent on Android.  

Harmony: Toν Ιούνιο το νέο λειτουργικό της Huawei

Η Huawei Technologies ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει το νέο της λειτουργικό για smartphones, “Harmony”, στις 2 Ιουνίου· στην μεγαλύτερη κίνηση που έχει κάνει ως τώρα για να ανακάμψει από τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των κινητών της.  Όπως σημειώνει το Reuters, η χρήση του δικού 

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

The applications that “suck” the battery of mobile phones have been identified

The more features and more services our mobile phones provide, the more we use it and accordingly the amount of energy required for the operation of the device increases, which of course leads to the rapid consumption of its “fuel” and the need for continuous battery charging.  The Swiss company “pCloud” conducted a study in which 

Εντοπίστηκαν οι εφαρμογές που «ρουφούν» την μπαταρία των κινητών τηλεφώνων

Όσο περισσότερες δυνατότητες αποκτούν και όσο περισσότερες υπηρεσίες παρέχουν τα κινητά μας τηλέφωνα τόσο περισσότερη είναι η χρήση που κάνουμε και ανάλογα αυξάνεται η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργίας της συσκευής, κάτι φυσικά που οδηγεί στην γρήγορη κατανάλωση των «καυσίμων» της και την ανάγκη για συνεχή φόρτιση 

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

End titles in 2022 for Internet Explorer

The Web browser  “Internet Explorer”  will “expire”, after almost  27 years of life, and it will not reappear in versions of “Windows 10” after June 15, 2022, according to Microsoft. Discontinuing support also means that the company will not release periodic security updates for “Explorer”. The once hugely popular browser appeared in 1995 with “Windows 95” and between 2000-2005 had a market share of 90% to 

Τίτλους τέλους ρίχνει το 2022 ο Internet Explorer

Το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο “Internet Explorer” θα «εκπνεύσει» του χρόνου μετά από σχεδόν 27 χρόνια ζωής και δεν θα εμφανιστεί ξανά στις εκδόσεις των “Windows 10” μετά τις 15 Ιουνίου του 2022, σύμφωνα με τη Microsoft. Η διακοπή της υποστήριξής του σημαίνει, επίσης, ότι η εταιρεία δεν θα κυκλοφορεί περιοδικές αναβαθμίσεις ασφαλείας για τον Explorer. 

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Artificial intelligence changes motorization

The European Automobile Manufacturers Association (ACEA) welcomed the initiative of the European Commission for artificial intelligence (AI) and its goal to develop a European excellence and trust ecosystem around AI. ACEA supports the approach set out in the proposal. Indeed, a key element of a successful European approach to artificial intelligence is that the requirements set out in the 

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αυτοκίνηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τον στόχο της να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα αριστείας και εμπιστοσύνης γύρω από το AI. Η ACEA υποστηρίζει την προσέγγιση που καθορίζεται στην πρόταση. Πράγματι, ένα βασικό στοιχείο για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή 

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Satellites will offer Internet on air flights

The tests of a satellite telecommunication system that will allow the secure and high-quality connection to the Internet inside the planes are in the final phase. For various reasons, airline passengers cannot use their mobile phones; and at the same time, the Internet connection is not easy and widely available. 

Δορυφόροι θα προσφέρουν Internet στις αεροπορικές πτήσεις

Σε τελική φάση βρίσκονται οι δοκιμές ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος που θα επιτρέπει την ασφαλή και υψηλής ποιότητας σύνδεση με το Internet μέσα στα αεροπλάνα.  Για διαφόρους λόγους οι επιβάτες των αεροπορικών πτήσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ παράλληλα και η σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν είναι 

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Δείτε εάν υπήρχαν στοιχεία σας στην μεγάλη διαρροή δεδομένων του Facebook

Την δυνατότητα στους χρήστες του Facebook να διαιστώσουν εάν τα email, ή οι αριθμοί τηλεφώνου τους βρίσκονταν στην πρόσφατη μεγάλη διαρροή δεδομένων του κοινωνικού δικτύου, δίνει η ιστοσελίδα “Have I Been Pwned” (https://haveibeenpwned.com/).  Στο πλαίσιο της διαρροής αυτής, στοιχεία άνω των 530 εκατ. ανθρώπων διέρρευσαν σε μια βάση δεδομένων online. 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

The second generation of live Xenobot robots is ready

A new generation of live “Xenobot” robots have been created by scientists in the U.S. These are tiny life forms, which self-assemble a body from simple frog cells, do not need muscles to move and have memory capability. These “collective” cells have the ability to work together in swarms and in the future will undertake various tasks; such 

Έτοιμη η δεύτερη γενιά ζωντανών ρομπότ Xenobot

Μία νέα γενιά ζωντανών ρομπότ “Xenobot” δημιούργησαν επιστήμονες στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μικροσκοπικές μορφές ζωής, που αυτοσυναρμολογούν ένα σώμα από απλά κύτταρα βατράχου, δεν χρειάζονται μύες για να κινηθούν και διαθέτουν δυνατότητα μνήμης. Αυτές οι «κολεκτίβες» κυττάρων έχουν την ικανότητα να δουλεύουν μαζί σε σμήνη και στο μέλλον θα αναλαμβάνουν διάφορες δουλειές, όπως π.χ. το καθάρισμα 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

New apps on its maps announced by Google

After of course the search engine and email services, Google’s hugely popular service is the one with its maps. The online services giant has announced that it has created a number of new apps for “Google Maps”. The most interesting is an augmented reality app that the company called “Indoor Live View”. Users can activate it when they are indoors; such as airports, train stations, shopping malls, etc. The 

Νέες εφαρμογές στους χάρτες της ανακοίνωσε η Google

Μετά φυσικά από την μηχανή αναζήτησης και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εξαιρετικά δημοφιλής υπηρεσία της Google είναι αυτή με τους χάρτες της. Ο γίγαντας των διαδικτυακών υπηρεσιών  ανακοίνωσε  ότι δημιούργησε μια σειρά από νέες εφαρμογές για το “Google Maps”.  Η πιο ενδιαφέρουσα είναι μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας την οποία η εταιρεία 

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

The dangerous app on Android that ‘steals’ your data

In “Android” there is an application named ‘System Update’. But it’s not what it looks like. That is, a system upgrade. As researchers at mobile phone security firm “Zimperium” discovered, it’s a malicious app that says it will update, but if you download it, it will steal all the data you have on the phone; and 

Η επικίνδυνη εφαρμογή στα Android που ‘κλέβει’ τα δεδομένα σας

Στα “Android” υπάρχει μια εφαρμογή με το όνομα ‘System Update’. Δεν είναι όμως, αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, αναβάθμιση συστήματος. Όπως ανακάλυψαν ερευνητές της εταιρίας ασφαλείας κινητών τηλεφώνων “Zimperium”, είναι κακόβουλη εφαρμογή, που λέει ότι θα κάνει επικαιροποίηση, αλλά αν την ‘κατεβάσετε’, θα κλέψει όλα τα δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνο· 

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Keep preschoolers away from electronic devices

Even preschoolers spend time with all kinds of electronic devices found in homes. For various reasons, young children are exposed to mobile phones, computers and tablets. Previous studies have shown that between 2013 and 2017, the time that preschoolers spent on electronic devices tripled. Although there is no recent relevant research, it should be considered 

Κρατήστε μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν χρόνο με τις κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, που βρίσκονται στα σπίτια. Για διαφόρους λόγους, τα μικρά παιδιά εκτίθενται σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και tablet. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν, ότι το διάστημα 2013-2017 τριπλασιάστηκε ο χρόνος, που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με 

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Microsoft Mesh: Futuristic holographic communication platform with mixed reality

Microsoft presented “Mesh”, its futuristic holographic communication/collaboration platform with “mixed reality”. As part of the presentation, Guy Laliberte, co-founder of “Cirque du Soleil”, appeared at the company’s “Ignite” digital conference through “holoportation”, which uses “3D capture” technology to project a “live” image of someone in a “virtual” scene.  In the company’s first demonstration 

Microsoft Mesh: Φουτουριστική πλατφόρμα ολογραφικής επικοινωνίας με mixed reality

Την φουτουριστική της πλατφόρμα ολογραφικής επικοινωνίας/συνεργασίας με mixed reality, “Mesh”, παρουσίασε η Microsoft.  Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο Γκι Λαλιμπερτέ, συνιδρυτής του “Cirque du Soleil”, εμφανίστηκε στην ψηφιακή διάσκεψη “Ignite” της εταιρείας μέσω «holoportation», που χρησιμοποιεί τεχνολογία “3D capture” για την προβολή μιας «ζωντανής» εικόνας κάποιου σε μια “virtual” σκηνή. 

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Autonomous robot emerging from the seabed to save drowning people

An underwater rescue robot —designed to support rescuers attempting to save drowning people— has been developed by researchers from the “Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB”, in Germany, in collaboration with Halle’s rescue service.  According to the German rescuers’ association, around 420 people drowned in Germany in 2019, with the majority of them losing their lives 

Αυτόνομο ρομπότ που αναδύεται από τους βυθούς για να σώσει ανθρώπους που πνίγονται

Ένα υποβρύχιο ρομπότ διάσωσης —που προορίζεται να υποστηρίζει διασώστες, οι οποίοι επιχειρούν να σώσουν ανθρώπους που πνίγονται— ανέπτυξαν ερευνητές του “Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB”, στην Γερμανία, σε συνεργασία με την υπηρεσία διασώσεων του Χάλλε.  Σύμφωνα με την γερμανική ένωση διασωστών, περίπου 420 άνθρωποι πνίγηκαν 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

Microsoft denounces cyberattacks by China hackers

A group of hackers allegedly linked to China “looted” “inboxes” of email accounts using vulnerabilities in Microsoft’s “mail server” software, the company and outside investigators reported on Tuesday. In a related “blogpost” Microsoft states that this cyber-espionage company used four vulnerabilities in different versions of the software and was the work of a group it calls “HAFNIUM”. According 

H Microsoft καταγγέλλει κυβερνοεπιθέσεις από χάκερ της Κίνας

Μια ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα «λεηλατούσε» “inboxes” λογαριασμών “email” χρησιμοποιώντας τρωτά σημεία στο λογισμικό του “mail server” της Microsoft, κατήγγειλαν η εταιρεία και εξωτερικοί ερευνητές την Τρίτη.  Σε σχετικό “blogpost” η Microsoft αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας χρησιμοποίησε τέσσερα τρωτά σημεία σε διαφορετικές εκδόσεις 

Robot can “listen” thanks to dead grasshopper’s connected ear

Researchers at “Tel Aviv University” said they were able to successfully connect the ear of a dead grasshopper to a robot that receives electrical signals from it and reacts accordingly; the result is the robot moves forward when the grasshopper’s ear hears clapping once and moving backwards when they clap twice. The results 

Ρομπότ μπορεί να «ακούει» χάρη σε συνδεδεμένο αυτί νεκρής ακρίδας

Ερευνητές στο “Tel Aviv University” ανέφεραν πως ήταν σε θέση να συνδέσουν επιτυχώς το αυτί μιας νεκρής ακρίδας σε ένα ρομπότ· που λαμβάνει τα ηλεκτρικά σήματα από αυτό και αντιδρά ανάλογα. Το αποτέλεσμα είναι το ρομπότ να προχωρά προς τα εμπρός, όταν το αυτί της ακρίδας ακούει να χτυπάνε παλαμάκια 

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Twitter: Brings “Super Follow”; How it works

Twitter has announced that in the coming months it plans to launch a new feature called “Super Follow”, which will allow its users to charge their followers to access exclusive content, which will not be freely available to others. Also, it progresses “Spaces”, competitive of “Clubhouse”, which enables users to participate in audio 

Twitter: Φέρνει το “Super Follow”· Πώς θα λειτουργεί

Το Twitter έκανε γνωστό ότι τους επόμενους μήνες σχεδιάζει να ξεκινήσει μία νέα λειτουργία με την ονομασία «Super Follow», που θα επιτρέπει στους χρήστες του να χρεώνουν τους ακολούθους τους για να αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, το οποίο δεν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στους υπόλοιπους. Ακόμη, προχωρά το «Spaces», ανταγωνιστικό του 

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Messages: Ability to schedule messaging in Google’s app

The next feature to be added to Google’s “Messages” app will be especially useful to those who want to be the first to send wishes just as the day changes, but also to those who love to constantly remind others of their tasks at certain times. As the “Techgear.gr” website states, “Android” devices that use the “Android 

Messages: Δυνατότητα προγραμματισμού αποστολής μηνυμάτων στην εφαρμογή της Google

Η επόμενη λειτουργία που θα προστεθεί στην εφαρμογή “Messages” της Google θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους θέλουν να είναι οι πρώτοι που στέλνουν ευχές ακριβώς μόλις αλλάξει η ημέρα, αλλά και σε αυτούς που την βρίσκουν με το να υπενθυμίζουν διαρκώς στους άλλους τα καθήκοντα τους σε συγκεκριμένες ώρες. Όπως αναφέρει 

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Account breach incidents increased by 20% in 2020

In 2020, every second fraudulent transaction in the financial industry was an account breach, as a “Kaspersky Fraud Prevention” research reveals. According to statistics from anonymous sources on events identified by “Kaspersky Fraud Prevention” from January to December 2020, the proportion of these incidents increased from 34% in 2019 to 54% in 2020. Two tricks for accessing 

Τα περιστατικά παραβίασης λογαριασμών αυξήθηκαν κατά 20% το 2020

Το 2020, κάθε δεύτερη δόλια συναλλαγή στον χρηματοπιστωτικό κλάδο ήταν παραβίαση λογαριασμού, όπως αποκαλύπτει έρευνα του “Kaspersky Fraud Prevention”. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από ανώνυμες πηγές για γεγονότα που εντόπισε το “Kaspersky Fraud Prevention” από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, το ποσοστό αυτών των περιστατικών αυξήθηκε από 34% το 2019 σε 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Clubhouse: New social media that you enter only by invitation

Never before have there been so many “social media” platforms where people connect and share their thoughts. Whether it’s classic options like “Facebook” and  Twitter”, image-based apps like “Snapchat” or “Instagram”, or video sharing platforms like “Tiktok”; it matters that there’s something for every taste. A new app comes to focus on a different medium: sound; the “Clubhouse” 

Clubhouse: Νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που μπαίνεις μόνον με πρόσκληση

Ποτέ νωρίτερα δεν υπήρχαν τόσες πολλές πλατφόρμες “social media”, όπου οι άνθρωποι συνδέονται και μοιράζονται τις σκέψεις τους. Είτε πρόκειται για κλασσικές επιλογές όπως το “Facebook” και το “Twitter”, είτε για εφαρμογές που βασίζονται στις εικόνες, όπως το “Snapchat” ή το “Instagram” είτε για πλατφόρμες κοινοποίησης βίντεο, όπως το “Tiktok”, σημασία έχει πως υπάρχει 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Xiaomi: Wireless mobile charging from the other end of the room

A new wireless device charging technology introduced by Xiaomi: According to the company, “Mi Air Charge Technology” revolutionizes wireless charging methods, allowing wireless charging remotely, without cables or wireless charging “stands”. “Today we are entering a true era of wireless charging”, the company underlines in a statement.  At the “heart” of the Chinese company’s technology are 

Xiaomi: Ασύρματη φόρτιση κινητού από την άλλη άκρη του δωματίου

Μια νέα τεχνολογία ασύρματης φόρτισης συσκευών παρουσίασε η Xiaomi: Σύμφωνα με την εταιρεία, η “Mi Air Charge Technology” φέρνει επανάσταση στις μεθόδους ασύρματης φόρτισης, καθώς επιτρέπει ασύρματη φόρτιση εξ αποστάσεως, χωρίς καλώδια ή ασύρματα “stands” φόρτισης. «Σήμερα μπαίνουμε σε μια αληθινή εποχή ασύρματης φόρτισης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.  

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Instagram: You can retrieve the photos you deleted within a month

Instagram’s development team is adding a new feature to help users retrieve their newly deleted posts (such as photos, videos, stories). The “Recently Deleted” section will keep the deleted material for 30 days and if there is no user reaction, then it will proceed to permanent deletion from its account, with the exception 

Instagram: Μπορείς να επανακτήσεις τις φωτογραφίες που διέγραψες μέσα σε ένα μήνα

Η ομάδα ανάπτυξης του Instagram προσθέτει μια νέα λειτουργία με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να επανακτήσουν πρόσφατα διεγραμμένες αναρτήσεις τους (όπως φωτογραφίες, videos, stories). Η ενότητα ”Recently Deleted” θα διατηρεί το διεγραμμένο υλικό για 30 ημέρες και σε περίπτωση που δεν υπάρξει αντίδραση από τον χρήστη, τότε θα προχωρά σε 

Google: Enables Android users to open Google Maps and Street View at the same time

For some years now there have been several “smartphones” and “tablets” on the market that offer the ability to split the screens into two parts (Split Screen) to have two apps open at the same time, but only now Google is starting to take advantage of this feature to enhance the experience of 

Google: Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες Android να ανοίγουν ταυτόχρονα Google Maps και Street View

Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχουν στην αγορά αρκετά “smartphones” και “tablets” που προσφέρουν την δυνατότητα διαχωρισμού τις οθόνης σε δύο μέρη (Split Screen), για να έχεις ανοιχτές ταυτόχρονα δύο εφαρμογές, αλλά μόλις τώρα η Google ξεκινά να εκμεταλλεύεται αυτήν την δυνατότητα για να ενισχύσει την εμπειρία χρήσης της υπηρεσίας “Google Maps” σε 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Research: Social media harms teenagers’ mental health

Teenagers’ mental health is being harmed by heavy use of social media, according to new research.  As the BBC reports, the research was carried out by the “Education Policy Institute” and The “Prince’s Trust “and in its context it is found that wellness/well-being is at similar levels in all primary school-age children. It begins to be 

Έρευνα: Τα social media βλάπτουν την ψυχική υγεία των εφήβων

H ψυχική υγεία των εφήβων βλάπτεται από την βαριά χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα.  Όπως αναφέρει το BBC, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το “Education Policy Institute” και το “The Prince’s Trust” και στο πλαίσιό της διαπιστώνεται πως η ευεξία/ευημερία κινείται σε παρόμοια επίπεδα σε όλα τα 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Team of researchers scrapped Emotet, the world’s most dangerous software

A team of researchers from around the world has scrapped the infrastructure of the Emotet, considered the most dangerous malware in the world, capable of stealing codes and installing malware from afar, the German forensic service announced today. The operation took place the day before yesterday, Tuesday 26/1, as part of an international campaign involving researchers from 

Ομάδα ερευνητών αχρήστευσε το Emotet, το πιο επικίνδυνο λογισμικό στον κόσμο

Μια ομάδα ερευνητών απ΄όλο τον κόσμο αχρήστευσε την υποδομή του Emotet, το οποίο θεωρείται το πιο επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό στον κόσμο, ικανό να κλέβει κωδικούς και να εγκαθιστά μακρόθεν κακόβουλα προγράμματα, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική εγκληματολογική υπηρεσία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε προχθές, Τρίτη 26/1, στο πλαίσιο μιας διεθνούς εκστρατείας με την συμμετοχή 

What apps eat up your data

Are you anxiously looking at the rest of your mobile plan data, like the rest of your bank account, as you approach the end of the month? You are not alone. We searched and found which applications consume the lion’s share of your valuable data, and what you can do 

Ποιες εφαρμογές σου τρώνε τα δεδομένα σου

Κοιτάς κι εσύ αγχωμένος/η το υπόλοιπο των δεδομένων του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας, σαν το υπόλοιπο του τραπεζικού σου λογαριασμού, όσο πλησιάζεις προς το τέλος του μήνα; Δεν είσαι μόνος/η. Ψάξαμε και βρήκαμε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν την μερίδα του λέοντος από τα πολύτιμα “data” σου, και τι μπορείς να κάνεις γι’ 

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

The four cybersecurity issues that will concern us in 2021

It has been almost a year since the new coronavirus pandemic began —which has reversed the way we live, work and communicate— and therefore in 2021 we are likely to see an increase in some cybersecurity threats.  According to ESET’s latest report on Cybersecurity Trends in 2021, these are the four main challenges expected 

Τα τέσσερα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που θα μας απασχολήσουν το 2021

Πάει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού —η οποία ανέτρεψε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε— και ως εκ τούτου το 2021 είναι πιθανό να δούμε μια αύξηση σε κάποιες απειλές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.  Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

TeamViewer integrates TeamViewer Meeting for free into its platform

TeamViewer integrates TeamViewer Meeting for free into its platform: TeamViewer®, a leading global provider of secure remote connectivity solutions, today announces the integration of the enhanced “TeamViewer Meeting” application for one-click meetings directly from the existing “TeamViewer” application. The “TeamViewer Meeting” application, recently renamed from “Blizz” and now visibly part of the “TeamViewer” product family, is added free of charge to all “TeamViewer” customers, 

H TeamViewer ενσωματώνει το TeamViewer Meeting δωρεάν στην πλατφόρμα της

Η TeamViewer®,  ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ασφαλών λύσεων απομακρυσμένης σύνδεσης, ανακοινώνει σήμερα την ενσωμάτωση της βελτιωμένης εφαρμογής  “TeamViewer Meeting” για συναντήσεις με ένα κλικ απευθείας από την υπάρχουσα εφαρμογή “TeamViewer”. Η εφαρμογή “TeamViewer Meeting”, η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα από  “blizz” και τώρα ανήκει ορατά στην οικογένεια προϊόντων “TeamViewer”, προστίθεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες της 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Experts link the attack on SolarWinds to Kazuar backdoor

On December 13, 2020, “FireEye”, “Microsoft” and “SolarWinds” announced the discovery of a large, sophisticated supply chain attack, developed by the new —previously unknown— “Sunburst” malware, used against “SolarWinds Orion IT” customers.   Kaspersky experts have identified several specific code similarities between “Sunburst” and known versions of “Kazuar” backdoors; the type of malware that provides remote access to the victim’s 

Οι ειδικοί συνδέουν την επίθεση στην SolarWinds με το Kazuar backdoor

Στις 13 Δεκεμβρίου 2020, η “FireEye”, η “Microsoft” και η “SolarWinds” ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας μεγάλης, εξελιγμένης επίθεσης αλυσίδας εφοδιασμού, που ανέπτυξε το νέο —προηγουμένως άγνωστο— κακόβουλο λογισμικό “Sunburst”, που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των πελατών της “SolarWinds Orion IT”.  Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν διάφορες συγκεκριμένες ομοιότητες κώδικα μεταξύ του “Sunburst”και 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Stay safe when using your mobile phone to make payments

The popularity of electronic payments has been steadily increasing in recent years. According to a recent US federal reserve survey, cash payments accounted for only 26% of all payments in 2019, while the remaining 64% used credit and debit cards and electronic payment methods. Meanwhile, the COVID-19 pandemic has brought with it drastic changes in 

Μείνετε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να κάνετε πληρωμές

Η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το 2019 οι πληρωμές με μετρητά αντιπροσώπευαν μόλις το 26% όλων των πληρωμών, ενώ για το υπόλοιπο 64% χρησιμοποιήθηκαν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής. Εν τω μεταξύ, η πανδημία