Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Why you don’t have to charge your cellphone all night

There are ‎‎many questions about the good use of our mobile phone battery.‎‎ One of the most common, however, is whether it is ultimately to leave our ‎‎smartphone‎‎ in the socket to charge all night while we sleep.‎ What most experts agree on is ‎‎the fact ‎‎that our mobile phones are smart enough to understand

Read more...

Γιατί δεν πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου όλη νύχτα

Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την καλή χρήση της μπαταρίας του κινητού μας τηλεφώνου. Μία από τις πιο συχνές, όμως, είναι το αν είναι τελικά να αφήνουμε το smartphone μας στην πρίζα να φορτίζει όλη τη νύχτα, ενώ κοιμόμαστε. Αυτό στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι experts είναι το γεγονός ότι τα κινητά μας τηλέφωνα είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Facebook changes its logo‎

There are not many analysts who believe that changing the Facebook logo signifies a differentiation of the company from the social network. The well-known social network trademark remains the same, while the new logo, in red letters, refers to the company. It will gradually appear on all company websites and social media services owned by

Read more...

To Facebook αλλάζει τον λογότυπό του

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές εκείνοι που εκτιμούν ότι η αλλαγή λογοτύπου του Facebook σηματοδοτεί μία διαφοροποίηση της εταιρείας σε σχέση με το κοινωνικό δίκτυο.  Το γνωστό σήμα του κοινωνικού δικτύου παραμένει το ίδιο, ενώ ο νέος λογότυπος, με τα κόκκινα κεφαλαία γράμματα αναφέρεται στην εταιρεία. Σταδιακά, θα εμφανίζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους της

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

European domain names‎ with Greek characters

After seven years of preparations, the Commission has announced that it will be possible for any interested party to create a fully-featured “.eu” website in the Greek alphabet. The aim is to support multilingualism and multiculturalism in the European Union, while at the same time allowing the Internet more choice of domain names. The ‎‎non-profit

Read more...

Με ελληνικούς χαρακτήρες τα ευρωπαϊκά domain names

Μετά από επτά χρόνια προετοιμασιών, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα είναι πια δυνατό κάθε ενδιαφερόμενος να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο “.eu” πλήρως με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. Στόχος είναι να στηριχθεί η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα να υπάρξει στο Ίντερνετ μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής ονομάτων χώρου (domain names). Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

‎Instagram likes won’t appear in public view‎

If a friend does “like” on your post, but no one else can see it except you, does all this have any value? In a very short time from now, a work case will come true: ‎‎Instagram will stop publicly displaying the likes of a post.‎ It is a test, but if proven successful, it

Read more...

Τα likes στο Instagram δεν θα εμφανίζονται σε δημόσια θέα

Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν like σε posts, να βλέπουν πόσα likes έχουν συγκεντρώσει οι ίδιοι στις αναρτήσεις τους αλλά και να σχολιάζουν.  Ποιες όμως θα είναι ακριβώς οι αλλαγές στο Instagram; Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν like σε posts, να βλέπουν πόσα likes έχουν συγκεντρώσει οι ίδιοι στις αναρτήσεις τους αλλά και

Διαβάστε Περισσότερα ...

“Smart” digital bionic leg helps the disabled to walk better

“If you have seen the “Terminator”, something like that was”, ‎ ‎says Kerry Finn -60-year-old driver from Utah, USA- describing the ‎‎bionic leg‎‎ that he acquired as part ‎‎of a researchers’ program at the University of Utah.‎‎ The 60-year-old lost his left leg due to angiopathy caused by diabetes, and was one of the 10

Read more...

«Έξυπνο» ψηφιακό βιονικό πόδι βοηθά ανάπηρους να περπατούν καλύτερα

«Αν έχετε δει τον “Εξολοθρευτή”, κάπως έτσι ήταν», λέει ο Κέρι Φιν -60χρονος οδηγός από τη Γιούτα των ΗΠΑ- περιγράφοντας το βιονικό πόδι το οποίο απέκτησε, στο πλαίσιο προγράμματος ερευνητών του University of Utah.  Ο 60χρονος έχασε το αριστερό του πόδι λόγω αγγειοπάθειας που οφειλόταν σε διαβήτη, και ήταν ένας από τους 10 που συμμετείχαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

‎Alexa and Google Assistant monitor their users‎

New information that sees the spotlight revealed that ‎‎devices preinstalled with Google Assistant, as well as Alexa, can be exploited by hackers.‎ This is not the first time it is known that ‎‎Google’s and Amazon’s digital assistants can be used for malicious purposes by third parties‎‎ in order to monitor a home or help hackers

Read more...

Οι Alexa και Google Assistant παρακολουθούν τους χρήστες τους

Νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι οι συσκευές με προεγκατεστημένο τον Google Assistant, καθώς και την Alexa, μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους hackers. Δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι οι ψηφιακοί βοηθοί της Google και της Amazon μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς από τρίτους,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

See MIT’s new engineering achievement‎

Engineers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the US have created the first full-body remote control system that transmits a human’s motion to a two-legged robot. Thus, when a human operator walks, runs or jumps, the robot does the same in a synchronized manner. In the past‎‎, MIT researchers had achieved this only

Read more...

Τρέχει ο άνθρωπος, τρέχει και το ρομπότ: Δείτε το νέο επίτευγμα μηχανικών του MIT

Μηχανικοί του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στις ΗΠΑ δημιούργησαν το πρώτο σύστημα ολόσωμου τηλεχειρισμού, που μεταδίδει την κίνηση ενός ανθρώπου σε ένα δίποδο ρομπότ. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος-χειριστής περπατάει, τρέχει ή πηδάει, το ρομπότ κάνει το ίδιο με συγχρονισμένο τρόπο. Στο παρελθόν οι ερευνητές του ΜΙΤ είχαν πετύχει κάτι τέτοιο μόνο με το πάνω

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

VIPER: NASA’s robot to search for ice on the moon

NASA will send a robotic vehicle to the south pole of the moon to examine the location and concentration of ice in the area‎‎ and to take -for the first time- samples of it, to the same pole ‎‎where the next man and the first woman are to be landed on the moon in 2024.‎‎

Read more...

VIPER: Ρομπότ της NASA για αναζήτηση πάγου στην Σελήνη

Η NASA θα στείλει στον νότιο πόλο της Σελήνης ένα ρομποτικό όχημα για να εξετάσει τη θέση και τη συγκέντρωση πάγου στην περιοχή και για να λάβει -για πρώτη φορά- δείγματά του, στον ίδιο πόλο όπου προορίζονται να προσσεληνωθούν ο επόμενος άνδρας και η πρώτη γυναίκα στο φεγγάρι το 2024.  Το Volatiles Investigating Polar Exploration

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

‎50 years since the “birth” of the Internet‎

The first Internet connection between two computers coincided with the first‎‎ moon landing. The ‎‎landing of man on the surface of the moon in 1969‎‎ was an event that overshadowed, of course, any other development and news from the field of science. Although the ‎‎economic and political consequences of internet use are probably much greater

Read more...

50 χρόνια από τη «γέννηση» του ίντερνετ

Η πρώτη διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ δυο υπολογιστών συνέπεσε χρονικά με την πρώτη προσσελήνωση. Η προσεδάφιση του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης το 1969 ήταν ένα γεγονός το οποίο επισκίασε, φυσικά, κάθε άλλη εξέλιξη και είδηση από το χώρο της επιστήμης. Και αυτό παρότι οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της χρήσης του ίντερνετ είναι πιθανότατα πολύ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

How to get the most out of your old smartphone

Data show that smartphones worldwide are down significantly from the previous year, with 3.2%. Nor has the launch of the iPhone 11 helped substantially in the opposite direction, with consumers increasingly prolonging the life of their old cellphone. At the same time, mid-range smartphones have the largest market share, with prices ranging from €350-500. In

Read more...

Πώς θα αξιοποιήσεις το παλιό σου smartphone

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγορές smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετές μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το ποσοστό αυτής να αγγίζει το 3,2%. Ούτε το λανσάρισμα του iPhone 11 δεν βοήθησε ουσιαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τους καταναλωτές να παρατείνουν όλο και περισσότερο τη διάρκεια χρήσης του παλιού τους κινητού

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

‎New artificial intelligence system detects small brain hemorrhages better than radiologists‎

Researchers in the US developed a new artificial intelligence algorithm, which manages better than experienced radiologists in detecting small cerebral bleeding.‎‎ This development is expected to ‎‎help physicians in the future to diagnose and better treat patients with head injuries, strokes and aneurysms.‎ The new system can relieve radiologists from a heavy workload, as artificial

Read more...

Νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει μικρές εγκεφαλικές αιμορραγίες καλύτερα και από τους ακτινολόγους

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, που τα καταφέρνει καλύτερα και από έμπειρους ακτινολόγους στην ανίχνευση μικρών εγκεφαλικών αιμορραγιών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βοηθήσει τους γιατρούς μελλοντικά να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν καλύτερα τους ασθενείς με τραύματα στο κεφάλι, εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα. Το νέο σύστημα μπορεί να απαλλάξει τους ακτινολόγους

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

‎”Pythia” reads better than people half-ruined ancient Greek inscriptions‎

Researchers at Deep Mind, Google’s subsidiary Artificial Intelligence company‎‎, led by a Greek, have created “Pythia”, a “smart” system that seems to do better than people expert at reading half-destroyed inscriptions in ancient Greek. The fully automated system, the first of its kind in the world, fills in the missing words by making alternative suggestions,

Read more...

Η “Πυθία” διαβάζει καλύτερα και από ανθρώπους μισοκατεστραμμένες αρχαίες ελληνικές επιγραφές

Ερευνητές της Deep Mind, της θυγατρικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, με επικεφαλής έναν Έλληνα, δημιούργησαν την “Πυθία”, ένα “έξυπνο” σύστημα που φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα και από τους ανθρώπους ειδικούς στην ανάγνωση μισοκατεστραμμένων επιγραφών με αρχαία ελληνικά κείμενα. Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, το πρώτο του είδους του στον κόσμο, συμπληρώνει τις λέξεις που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Smart headphones with Google’s signature

‎‎”Google Pixel Buds”‎‎ brings the convenience of ‎‎”Google Assistant”‎‎ directly to your ears‎‎, ‎‎without‎‎ the need to use ‎‎wires‎‎. ‎ The “Google Pixel Buds” fit easily to all ears, and their design allows them to stay firmly in place, without having to worry about the owner losing them even if they have time to listen

Read more...

Έξυπνα ακουστικά με την υπογραφή της Google

Τα “Google Pixel Buds” φέρνουν την ευκολία του “Google Assistant” απευθείας στα αυτιά σας, χωρίς να είναι ανάγκη να χρησιμοποιείτε καλώδια.  Τα “Google Pixel Buds” προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα αυτιά, ενώ η σχεδίασή τους επιτρέπει να μένουν σταθερά στη θέση τους, χωρίς να ανησυχεί ο κάτοχός τους μήπως τα χάσει ακόμα και εάν τα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Stalkerware: So easily someone can “trap” our smartphone

‎Large increase‎‎ show attempts to install ‎‎ ‎‎”Stalkerware”‎‎, ie software through which someone ‎‎monitors‎‎ ‎‎messages‎‎, ‎‎photos‎‎, ‎‎social media‎‎ , ‎‎GPS‎‎, ‎‎recordings‎‎ or ‎‎cameras‎‎ on the victim’s smartphone, in some cases even in real-time.‎ ‎Over 37,000 such attempts were recorded from January to August 2019‎‎, a figure corresponding to ‎‎an increase of 35% compared to

Read more...

Stalkerware: Τόσο εύκολα μπορεί κάποιος να “παγιδεύσει” το smartphone μας

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι απόπειρες εγκατάστασης “stalkerware”, δηλαδή λογισμικού μέσω του οποίου κάποιος παρακολουθεί τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα social media, το GPS, τις ηχογραφήσεις ή τις κάμερες στο smartphone του θύματος, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Πάνω από 37.000 τέτοιες απόπειρες καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2019, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 35% σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Your attention; your boss can read your emails

‎If you work ‎‎in a company that uses the paid version of Google’s G Suite and the products it provides‎‎, such as Gmail, Docs, Drive, Calendar, etc., you should be very careful.‎ ‎This is because ‎‎the company has full access to everything you do on these platforms‎‎, including ‎‎even your draft emails‎‎(!). At least, this

Read more...

Το νου σου· το αφεντικό σου μπορεί να διαβάσει τα μέιλ σου

Αν εργάζεσαι σε εταιρεία που χρησιμοποιεί την πληρωμένη έκδοση του G Suite της Google και τα προϊόντα που αυτή παρέχει, όπως το Gmail, τα Docs, το Drive, το Calendar κ.λπ., καλό θα είναι να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Κι αυτό γιατί η εταιρεία έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα όσα κάνεις σε αυτές τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων ακόμα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

“Smart” T-shirt monitors breathing, heart, lungs

A “smart” T-shirt that accurately monitors breathing and lung function by sensing chest and abdominal movements was presented by Dutch researchers at an international conference of the European Pulmonary Society in Madrid. The‎ ‎innovative T-shirt called “Hexoskin“ which sends data online in a mobile app, can be utilized in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Read more...

«Έξυπνη» μπλούζα καταγράφει αναπνοή, καρδιά, πνεύμονες

Μια «έξυπνη» μπλούζα που παρακολουθεί με ακρίβεια την αναπνοή και τη λειτουργία των πνευμόνων, καταγράφοντας με αισθητήρες τις κινήσεις του στήθους και της κοιλιάς, παρουσίασαν Ολλανδοί ερευνητές στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη. Η καινοτόμος μπλούζα με την ονομασία “Hexoskin”, που στέλνει μέσω διαδικτύου τα δεδομένα σε μια κινητή

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Amazon introduces a new way of communicating with Alexa

At the ‎‎last event‎‎, Amazon announced it would sell a limited amount of its new, experimental gadgets. The titles are “Day 1 Editions” and the news is that not everyone will be able to get them, but only anyone who receives an invitation from the company. Based on consumer reviews and reactions to this new

Read more...

Η Amazon παρουσιάζει τον νέο τρόπο επικοινωνίας με την Alexa

Σε μια τελευταία εκδήλωσή της, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει προς πώληση μια περιορισμένη ποσότητα από τα νέα, πειραματικά της γκάτζετ. Τα τιτλοφορεί “Day 1 Editions” και η είδηση είναι ότι δεν θα μπορεί να τα αποκτήσει ο οποιοσδήποτε, αλλά μόνο όποιος λάβει πρόσκληση από την εταιρεία. Βασιζόμενη στις κριτικές και τις αντιδράσεις των καταναλωτών

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

‎Attention! New scam on WhatsApp: If you see this message erase it immediately! (pics‎)

At risk users of the popular application.‎ ‎At risk are the users of the application ‎‎”WhatsApp”‎‎ ‎since -according to what the ‎‎British “Sun” reports– ‎‎hackers have found a way to ‎‎ ‎‎ ‎‎”invade”‎‎ ‎‎the application‎‎ and, by extension, mobile phones stealing personal data.‎ ‎In order to prevent this from happening‎‎, Facebook, which is the owner

Read more...

Προσοχή! Νέα απάτη στο WhatsApp: Αν δείτε αυτό το μήνυμα σβήστε το άμεσα! (pics)

Σε κίνδυνο οι χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής. Σε κίνδυνο βρίσκονται οι χρήστες της εφαρμογής “WhatsApp” αφού σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική “Sun“, χάκερ έχουν βρει τρόπο να «εισβάλουν» στην εφαρμογή και κατ’ επέκταση στα κινητά τηλέφωνα κλέβοντας προσωπικά δεδομένα. Προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο η Facebook που αποτελεί την ιδιοκτήτρια εταιρεία της συγκεκριμένης εφαρμογής

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Google now allows incognito browsing on Maps

New features to facilitate users' privacy and security, Google announced, including expanding both its “incognito” use of its applications and the option of automatically deleting location history, searches and other user activity. “Incognito mode” appeared in the Chrome Web Browser in 2018, earlier this year it was added to YouTube and has now been expanded

Read more...

Η Google επιτρέπει πλέον την «ινκόγκνιτο» περιήγηση στους Χάρτες

Νέες δυνατότητες που διευκολύνουν τους χρήστες σε θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, ανακοίνωσε η Google, μεταξύ άλλων διευρύνοντας τόσο την «ινκόγκνιτο» χρήση των εφαρμογών της, όσο και την επιλογή της αυτόματης διαγραφής δεδομένων που αφορούν στο ιστορικό τοποθεσίας, τις αναζητήσεις και άλλες δραστηριότητες των χρηστών. To “Incognito mode” εμφανίστηκε στο πρόγραμμα διαδικτυακής πλοήγησης Chrome το 2018,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

‎Used hard disks on the market still have old data…‎

Technology market data shows that those who sell their old hard disks forget to remove their data from there. An overwhelming percentage of hard disks sold on services like eBay seem to carry the data of their previous owners, which is surprising, since here we are dealing with photos, documents and other data that could

Read more...

Οι μεταχειρισμένοι σκληροί δίσκοι στην αγορά έχουν ακόμα τα παλιά δεδομένα…

Τα στοιχεία από την αγορά τεχνολογίας δείχνουν ότι όσοι πωλούν τους παλαιούς σκληρούς δίσκους τους ξεχνούν να αφαιρέσουν από εκεί τα δεδομένα τους. Ένα συντριπτικό ποσοστό των σκληρών δίσκων που πωλούνται σε υπηρεσίες όπως το eBay, φαίνεται ότι φέρει τα δεδομένα των προηγούμενων ιδιοκτητών τους, κάτι που προκαλεί εντύπωση, μιας και εδώ έχουμε να κάνουμε με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Artificial skin that provides the sense of touch

Scientists from EPFL (Switzerland) developed‎‎ a ‎‎soft artificial skin‎‎ that ‎‎provides‎‎ a ‎‎sense of touch‎‎ and has the ‎‎ability to adapt to the movements of the wearer‎‎; Paving the way for ‎‎the use of this new technology in a wide range of applications‎‎, from medical rehabilitation to virtual reality. ‎ ‎Just ‎‎like vision and hearing,

Read more...

Τεχνητό δέρμα που παρέχει την αίσθηση της αφής

Επιστήμονες του EPFL (Ελβετία) ανέπτυξαν ένα μαλακό τεχνητό δέρμα που παρέχει την αίσθηση της αφής και έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις κινήσεις αυτού που το φοράει· ανοίγοντας τον δρόμο για χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, από την ιατρική αποκατάσταση ως την εικονική πραγματικότητα.  Ακριβώς όπως η όραση και η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Art in a Sec makes your pet a painting portrait!

Anyone who has a ‎‎pet‎‎ knows very well that the beloved animal is a member of the family. Honoring this, he can now -with the help of ‎‎artificial intelligence-‎‎ capture the personality of the cat or his dog in an artistic way.‎ On the ‎‎Art in a Sec‎‎ website, choosing from hundreds of visual effects,

Read more...

Το Art in a Sec κάνει το κατοικίδιό σας πίνακα ζωγραφικής!

Όποιος έχει κατοικίδιο γνωρίζει πολύ καλά ότι το αγαπημένο ζώο είναι μέλος της οικογένειας. Τιμώντας αυτό, μπορεί τώρα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης να αιχμαλωτίσει την προσωπικότητα της γάτας ή του σκύλου του με καλλιτεχνικό τρόπο. Στον ιστότοπο της Art in a Sec, επιλέγοντας από εκατοντάδες εικαστικά εφέ, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να έχει

Διαβάστε Περισσότερα ...

How to create a strong password

In times of hacking, it is good to learn to take care of everything. Whenever you are preparing to enter a new password, keep the following in mind: You may never become a victim of interception, but if that happens, this person has access to almost all of your data. To avoid running and not

Read more...

Πώς να δημιουργήσεις ισχυρό password

Στον καιρό του hacking, καλό είναι να μάθεις να προσέχεις τα πάντα. Κάθε φορά που ετοιμάζεις να βάλεις έναν καινούργιο κωδικό, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου το παρακάτω: Μπορεί να μην γίνεις ποτέ θύμα υποκλοπής, αλλά άμα συμβεί το άτομο αυτό θα έχει πρόσβαση σχεδόν σε όλα σου τα δεδομένα. Για να μην τρέχεις

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Google’s 21st Birthday: How the biggest search engine was created

Her ‎‎21st birthday ‎‎celebrates today the biggest search engine and the most manageable tool of the Internet, Google, and-of course-honors the day with a‎‎ ‎‎Doodle‎‎.‎ ‎Google‎‎ ‎‎started in January 1996 as a research project by Larry Paige and Sergei Breen when they both did their Ph.D. at Stanford University, California‎‎.‎ ‎While ‎‎conventional search engines ranked

Read more...

Τα 21α γενέθλια της Google: Πώς δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης

Τα  21α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης και το πιο εύχρηστο εργαλείο του διαδικτύου, η Google, και -φυσικά- τιμά τη μέρα με ένα Doodle. To Google ξεκίνησε τον Ιανουαρίου του 1996 ως ερευνητικό πρόγραμμα από τον Λάρρυ Πέιτζ και τον Σεργκέι Μπριν όταν έκαναν και οι δύο το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

LinkedIn makes it easier to promote professional skills

All professional skills are good, but they are worthless if you cannot make them known to potential employers. The “Skills Assessment” feature launched by the business network is now available to all LinkedIn users to make it even easier for all professionals to show their business skills to potential employers in a more effective way.

Read more...

Το LinkedIn κάνει πιο εύκολη την προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Καλά είναι όλα τα επαγγελματικά εφόδια, αλλά δεν έχουν αξία εάν δεν μπορεί κανείς να τα κάνει γνωστά στους πιθανούς εργοδότες.  Η λειτουργία “Skills Assessment” που εγκαινίασε το επαγγελματικό δίκτυο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του LinkedIn προκειμένου να είναι ακόμα πιο εύκολο σε όλους τους επαγγελματίες να δείξουν με έναν πιο αποτελεσματικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Mozilla wants to launch a new version of Firefox every month

Starting next year, Firefox, one of the most popular browsers globally, is expected to get a new version every four weeks. This is the design announced by Mozilla for the upgrade packages that Firefox will receive, while making it clear that with this method ‎‎there will be a completely new version of Firefox every six

Read more...

H Mozilla θέλει να λανσάρει μία νέα έκδοση του Firefox κάθε μήνα

Αρχής γενομένης από το επόμενο έτος, ο Firefox, ένας από τους δημοφιλέστερους browsers σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να αποκτήσει μία νέα έκδοση κάθε τέσσερις εβδομάδες.  Αυτός είναι ο σχεδιασμός που ανακοίνωσε η Mozilla, για τα πακέτα αναβάθμισης που θα παίρνει ο Firefox, ενώ ξεκαθάρισε ότι με αυτή τη μέθοδο θα υπάρχει μία εντελώς νέα έκδοση

Διαβάστε Περισσότερα ...

3 new age health problems that technology has “loaded” us

Modern people, we have found new ways to… injure our bodies, says Jocelyn Szeto, a doctor at the University of Texas Health Science Center and Texas Medical Center, speaking at Health. Specifically, he says, habits like watching TV, playing on the tablet, scrolling and taking selfies, can create new-age health problems. What are these?

Read more...

3 new age προβλήματα υγείας που μας “φόρτωσε” η τεχνολογία

Οι σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε βρει νέους τρόπους να… τραυματίζουμε το σώμα μας, υποστηρίζει η Jocelyn Szeto, γιατρός στο University of Texas Health Science Center και στο Texas Medical Center, μιλώντας στο Health. Συγκεριμένα, όπως αναφέρει, συνήθειες όπως το να βλέπουμε τηλεόραση, να παίζουμε στο τάμπλετ, να σκρολάρουμε και να βγάζουμε selfies, μπορούν να μας δημιουργήσουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Increasing phishing attacks targeting Apple operating systems

The number of phishing attacks targeting Mac users, iOS laptops and the related web service ecosystem reached 1,600,000 in the first half of 2019. This figure is 9% higher than the attacks in 2018 overall. The growing number of users of popular digital devices is clearly attracting more and more digital criminals. This is one

Read more...

Αυξάνονται οι επιθέσεις phishing με στόχο τα λειτουργικά συστήματα της Apple

Ο αριθμός των επιθέσεων phishing με στόχο χρήστες υπολογιστών Mac, φορητών συσκευών iOS και το σχετικό οικοσύστημα υπηρεσιών διαδικτύου άγγιξε τις 1.600.000 στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Το μέγεθος αυτό είναι κατά 9% υψηλότερο σε σύγκριση με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2018 συνολικά. Ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών δημοφιλών ψηφιακών συσκευών προσελκύει σαφώς όλο και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

The first wireless charger that keeps backups of files

Some small dramas are played on a daily basis in our lives. “You have 30 seconds before your cellphone battery runs out” and “Cellphone memory is full” are two phrases, two updates that easily cause panic in the age of nomophobia. Two different problems, however, all show that they have finally found a common solution

Read more...

Ο πρώτος wireless φορτιστής που κρατά backup των αρχείων

Κάποια μικρά δράματα παίζονται σε καθημερινή βάση στη ζωή μας. “Έχετε 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η μπαταρία του κινητό σας” και “Η μνήμη του κινητού έχει γεμίσει” είναι δύο φράσεις, δύο ενημερώσεις που εύκολα προκαλούν πανικό στην εποχή της nomophobia. Δύο διαφορετικά προβλήματα που, όμως, όλα δείχνουν ότι επιτέλους βρήκαν μία κοινή λύση που θα λύσει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

‎The smarter our home is, the less satisfied we are!‎

The more “smart” electronic devices one has at home, the less satisfied he is. This is the conclusion of a new study by Greek Diaspora researchers, focusing on new gadgets of smart homes, finding that ultimately most people feel rather better when they have only a few such devices around them. The study also found

Read more...

Όσο πιο “έξυπνο” είναι το σπίτι μας, τόσο λιγότερη ικανοποίηση νιώθουμε!

Όσο περισσότερες «έξυπνες» ηλεκτρονικές συσκευές έχει κανείς στο σπίτι του, τόσο λιγότερο ικανοποιημένος νιώθει. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας νέας έρευνας Ελλήνων ερευνητών της διασποράς, που εστιάζει στα νέα «γκάτζετ» των «έξυπνων» σπιτιών (smart homes), διαπιστώνοντας ότι τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μάλλον καλύτερα, όταν έχουν λίγες μόνο τέτοιες συσκευές γύρω τους. Η μελέτη βρήκε,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Malicious software in school and student textbooks

Over 53,500 malicious or potentially unwanted files disguised as ready-to-use textbooks and books for schools and universities have been found by Kaspersky experts. From August 2018 to July 2019, 356,662 attacks were used on 104,819 users; a decrease of 21% compared to the previous year. These are among the main findings of Kaspersky’s “Back to

Read more...

Κακόβουλο λογισμικό σε σχολικά και φοιτητικά συγγράμματα

Πάνω από 53.500 κακόβουλα ή δυνητικά ανεπιθύμητα αρχεία μεταμφιεσμένα ως έτοιμα προς χρήση συγγράμματα και βιβλία για σχολεία και πανεπιστήμια έχουν βρει οι ειδικοί της Kaspersky. Από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 χρησιμοποιήθηκαν σε 356.662 επιθέσεις σε 104.819 χρήστες· μέγεθος μειωμένο κατά 21%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Τα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Digital attacks: The reaction comes when it is already too late

About 56% of Incident Response (IR) requests processed by Kaspersky security experts in 2018 took place after the event, after the organizations were attacked with visible consequences; such as unauthorized transfers, money transfers. workstations encrypted by ransomware and unavailable services. 44% of the requests were processed after detecting an early-stage attack, saving the client from

Read more...

Ψηφιακές επιθέσεις: Η αντίδραση έρχεται όταν είναι ήδη πολύ αργά

Περίπου το 56% των αιτημάτων Απόκρισης Περιστατικού (Incident Response – IR) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από ειδικούς ασφάλειας της Kaspersky το 2018 έλαβαν χώρα κατόπιν εορτής, αφού οι οργανισμοί είχαν έρθει αντιμέτωποι με επίθεση που είχε ορατές συνέπειες· όπως μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές χρημάτων, σταθμούς εργασίας κρυπτογραφημένους από ransomware και μη διαθέσιμες υπηρεσίες. Το 44% των

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Facebook: They want to hide the number of ‘likes’ from posts!

To some will bring relief and to others discomfort. Facebook is facing a new challenge – bet: it may no longer publicly display the number of ‘likes’ that accompany its users’ posts. In this case, users will be able to click on the “like” icon in the photo, text or video posted on the platform,

Read more...

Facebook: Θέλουν να κρύψουν τον αριθμό των «like» από τις αναρτήσεις!

Σε ορισμένους θα φέρει ανακούφιση και σε άλλους δυσφορία. Το Facebook έρχεται αντιμέτωπο με νέα πρόκληση – στοίχημα: ενδέχεται να μην προβάλει πλέον δημοσίως στην πλατφόρμα του τον αριθμό των «like» που συνοδεύουν αναρτήσεις των χρηστών του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες θα μπορούν να πατούν πάνω στο εικονίδιο του «like» σε φωτογραφία, κείμενο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Facebook gives users more control over their data

Facebook has announced that it makes changes to its policies/rules to allow users to view and control the data that the social network collects from their browsing habits on other websites and applications. The company defines this data -for example, when a clothing site shares information with Facebook about a user’s browsing activity-

Read more...

To Facebook δίνει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων τους

Το Facebook ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε αλλαγές στις πολιτικές / κανόνες του για να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να βλέπουν και να ελέγχουν τα δεδομένα που το κοινωνικό δίκτυο συλλέγει από τις συνήθειες browsing τους σε άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Η εταιρεία ορίζει αυτά τα δεδομένα -για παράδειγμα, όταν μια ιστοσελίδα με ρούχα διαμοιράζεται

Διαβάστε Περισσότερα ...

Robotic ‘thread’ to treat blood clots in the brain

MIT engineers have developed a robotic “thread” that is magnetically directed and can move in extremely narrow and labyrinthine areas, such as the brain vascular system. As the MIT News reports, in the future this “thread” could be combined with existing intravascular technologies, with doctors guiding it through the patient’s brain vessels to quickly deal

Read more...

Ρομποτικό «νήμα» για την αντιμετώπιση θρόμβων στον εγκέφαλο

Μηχανικοί του ΜΙΤ ανέπτυξαν ένα ρομποτικό «νήμα» το οποίο κατευθύνεται μαγνητικά και μπορεί να κινηθεί σε εξαιρετικά στενούς και δαιδαλώδεις χώρους, όπως το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου.  Όπως αναφέρει το MIT News, στο μέλλον αυτό το «νήμα» θα μπορεί να συνδυάζεται με υπάρχουσες τεχνολογίες ενδοαγγειακής χρήσης, με τους γιατρούς να το καθοδηγούν μέσα στα αγγεία

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Apple fixes a critical security gap for the iPhone

Apple’s attempt to fix a security gap in the iPhone has led to bigger problems, so a new intervention from the company is needed. The reason Apple was asked to intervene twice on the same problem is because the first attempt showed an older bug that required new bug fixes. The latest version of Apple’s

Read more...

H Apple διορθώνει ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας για το iPhone

Η προσπάθεια της Apple να διορθώσει ένα κενό ασφαλείας στο iPhone οδήγησε σε μεγαλύτερα προβλήματα με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία μία νέα παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας.  Ο λόγος που η Apple κλήθηκε να παρέμβει δύο φόρες πάνω στο ίδιο πρόβλημα είναι επειδή με την πρώτη προσπάθεια διόρθωσης εμφανίστηκε ένα παλαιότερο bug για το

Διαβάστε Περισσότερα ...

First autonomous flight for Bell’s transport drone

The ‎‎first successful autonomous flight of Autonomous Pod Transport (APT) 70 -a transport drone- announced by Bell.‎‎ ‎ ‎The ‎‎flight‎‎ took place at the ‎‎test site near Fort Worth,‎‎ and the company plans to continue testing the vessel under ‎‎a special certification for experimental aircraft‎‎ for the rest of the year. ‎”We are delighted to

Read more...

Πρώτη αυτόνομη πτήση για το drone μεταφορών της Bell

Την πρώτη επιτυχή αυτόνομη πτήση του Autonomous Pod Transport (APT) 70 -ενός drone για μεταφορές- ανακοίνωσε η Bell.  Η πτήση έγινε στον χώρο δοκιμών κοντά στο Φορτ Γουόρθ, και η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις δοκιμές του σκάφους στο πλαίσιο ειδικής πιστοποίησης για πειραματικό αεροσκάφος κατά το υπόλοιπο έτος.  «Χαιρόμαστε που φτάσαμε σε αυτό το

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Facebook is paid by you and you do like

In recent years, the most popular social media tool in the world has faced many difficulties. One of them, and perhaps the most important, is the inability to convince users that their personal data are enclosed by a firewall and not shared with companies, governments and secret services. The scourge of the “Cambridge Analytica” scandal

Read more...

To Facebook πληρώνεται από εσένα και εσύ κάνεις like

Τα τελευταία χρόνια, το πιο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές και ίσως ή πιο σημαντική, είναι η αδυναμία του να πείσει τους χρήστες πως τα προσωπικά τους δεδομένα περιβάλλονται από ένα τείχος προστασίας και δεν μοιράζονται σε εταιρείες, κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Η πληγή του σκανδάλου «Cambridge Analytica»

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Apple wants to teach Siri not to… overhear its users

Apple seems ready to temporarily stop a worldwide program that allows third-party contractors to hear recorded requests from Apple product users to popular digital assistant “Siri”. The reason that seems to have led Apple to this move is that third parties choose to listen to the conversations and questions that “Siri” users ask, without their

Read more...

H Apple θέλει να μάθει στην Siri να μην… κρυφακούει τους χρήστες της

Η Apple φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να σταματήσει προσωρινά ένα πρόγραμμα παγκόσμιας κλίμακας που επιτρέπει σε τρίτους συμβαλλόμενους να ακούν ηχογραφημένα αιτήματα που απευθύνουν οι χρήστες προϊόντων της Apple προς την δημοφιλή ψηφιακή βοηθό “Siri”.  O λόγος που φαίνεται να οδήγησε την Apple στην κίνηση αυτή είναι πως τρίτοι επιλέγουν να ακούσουν τις συζητήσεις και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Robotic walking stick for people with mobility problems

Researchers at Columbia University in the City of New York have created a robotic walking stick that can help older people and people with mobility problems. The team, led by Sunil Agrawal, a professor at Columbia Engineering, demonstrated for the first time the benefits of using an autonomous robot that can walk beside a person

Read more...

Ρομποτικό μπαστούνι για άτομα με κινητικά προβλήματα

Ερευνητές του Columbia University in the City of New York δημιούργησαν ένα ρομποτικό μπαστούνι, το οποίο μπορεί να παρέχει βοήθεια σε ηλικιωμένους και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.  Η ομάδα, της οποίας ηγήθηκε ο Σουνίλ Αγκραβάλ, καθηγητής στο Columbia Engineering, επέδειξε για πρώτη φορά τα οφέλη από τη χρήση ενός αυτόνομου ρομπότ το οποίο μπορεί

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Android 10: Google “breaks” tradition in the names of its operating systems

A long tradition of names for versions of its Android operating system has broken Google: So far, the company has given different versions of pastry names (“Android Oreo”, “Android KitKat”, “Android Gingerbread” and so on). However, this is changing to the new version as Android Q becomes “simply” Android 10. “Our team of engineers has

Read more...

Android 10: Η Google «σπάει» την παράδοση στα ονόματα των λειτουργικών της

Μια μακρά παράδοση ως προς τα ονόματα των εκδόσεων του λειτουργικού Android της έσπασε η Google: Μέχρι τώρα, η εταιρεία έδινε στις διαφορετικές εκδόσεις ονόματα γλυκισμάτων (“Android Oreo”, “Android KitKat”, “Android Gingerbread” κ.ο.κ). Ωστόσο, αυτό αλλάζει στη νέα έκδοση, καθώς το Android Q γίνεται «απλά» Android 10.  «Η ομάδα μηχανικών μας πάντα χρησιμοποιούσε εσωτερικά κωδικά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

Facebook wants to read the human mind

For some time now, Facebook has ceased to know just where we are, who we are with and what we do.‎‎ It is not enough to ‎‎recognize our personal preferences and activities‎‎. These may be known ‎‎by any technological application based on our likes‎‎, to ‎‎whom we follow and communicate and what we buy‎‎. Also

Read more...

Το Facebook θέλει να διαβάζει το ανθρώπινο μυαλό

Από καιρό τώρα το Facebook έχει πάψει να αρκείται στο να γνωρίζει απλώς πού βρισκόμαστε, με ποιον είμαστε και τι κάνουμε. Δεν του φθάνει να αναγνωρίζει τις προσωπικές μας προτιμήσεις και τις δραστηριότητές μας. Αυτές μπορεί να τις γνωρίζει κάθε τεχνολογική εφαρμογή που βασίζεται στα likes μας, στον ποιόν ακολουθούμε κι επικοινωνούμε και στο τι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Russian humanoid robot Fedor ready to be launched to the International Space Station

A Russian humanoid robot named Fedor performs the final tests and prepares to launch at the International Space Station, from Baikonur Cosmodrome on August 22, with a Soyuz rocket carrying the unmanned Soyuz craft MS-114 along with the robot.‎ Fedor (Final Experimental Demonstration Research) is about 1.83 meters high, weighs 105 kg and can lift

Read more...

Το ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ Fedor ετοιμάζεται να εκτοξευθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ένα ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία Φεντόρ, κάνει τα τελικά τεστ και ετοιμάζεται για την εκτόξευση του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 22 Αυγούστου, με ένα πύραυλο Σογιούζ που θα μεταφέρει το μη επανδρωμένο σκάφος Σογιούζ MS-114 μαζί με το ρομπότ. To Fedor (Final Experimental Demonstration Research) έχει ύψος

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Robot-“MacGyver” makes its own tools

Researchers at Georgia Tech’s “Robot Autonomy and Interactive Learning (RAIL)” successfully trained a robot to create its own basic tools by combining objects. This development is an important step towards more ‘intelligent’ machines capable of producing advanced tools that could be useful in hazardous environments. The whole “philosophy” is reminiscent of television’s “MacGyver” the hero

Read more...

Ρομπότ-«Μαγκάιβερ» φτιάχνει δικά του εργαλεία

Ερευνητές τού “Robot Autonomy and Interactive Learning (RAIL)” τού Georgia Tech «εκπαίδευσαν» επιτυχώς ένα ρομπότ να δημιουργεί δικά του βασικά εργαλεία συνδυάζοντας αντικείμενα.  Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση πιο «έξυπνων» μηχανών που θα μπορούν να κατασκευάζουν προηγμένα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.  Η όλη «φιλοσοφία»

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Yes; Facebook listens and transcribes users’ voicemails

New scandal upsets Facebook Inc. after revealing that it was transcribing audio clips sent by users through the colossus services. A report in the financial newspaper Bloomberg reports that the company is paying thousands of outside partners to transcribe the voicemails of users. Some of these employees, who spoke anonymously in the newspaper -so as

Read more...

Ναι· το Facebook ακούει και απομαγνητοφωνεί τα ηχητικά μηνύματα των χρηστών

Νέο σκάνδαλο ταλανίζει την εταιρεία Facebook Inc. μετά την αποκάλυψη ότι απομαγνητοφωνούσε ηχητικά κλιπ που έστελναν χρήστες μέσω των υπηρεσιών του κολοσσού. Δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Bloomberg αναφέρει ότι η εταιρεία πληρώνει χιλιάδες εξωτερικούς συνεργάτες για να απομαγνητοφωνούν τα ηχητικά μηνύματα των χρηστών. Ορισμένοι εκ των εργαζομένων αυτών, που μίλησαν στην εφημερίδα ανώνυμα για να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σύντομα θα παρουσιαστεί το πρώτο smartphone με το λειτουργικό της Huawei

 H Huawei είχε ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει ένα smartphone με το δικό της λειτουργικό σύστημα, αντί για το Android. To λειτουργικό σύστημα της Huawei ονομάζεται Hong Meng mobile OS ή Harmony και αναμένεται να κάνει
Διαβάστε Περισσότερα ...

Ο Πλούτων απέκτησε τη δική του λίμνη Αλκυονία μετά τα «βαφτίσια» 14 τοποθεσιών του πλανήτη

Άλλη μια αρχαιοελληνική ονομασία δόθηκε σε μια περιοχή ουράνιου σώματος. Πρόκειται για την Αλκυονία (Alcyonia Lacus) στον Πλούτωνα, μια πιθανή λίμνη παγωμένου αζώτου, η οποία πήρε το όνομα της ομώνυμης λίμνης κοντά στην αρχαία τοποθεσία Λέρνα της Αργολίδας.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πώς θα ήταν η σχέση με το κράτος αν όλα γίνονταν μέσω μιας εφαρμογής;

Πώς θα ήταν οι συναλλαγές και η σχέση των πολιτών με το κράτος και τις υπηρεσίες του, αν τα περισσότερα απ'όσα γίνονται μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μέσω μιας εφαρμογής; Αυτό το σενάριο προσπαθεί να προσεγγίσει η εταιρεία REBORRN που παρουσίασε το πλάνο της για τον επαναπροσδιορισμό της επαφής πολίτη-κράτους. 

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Artificial intelligence predicts which films will succeed and which not

The anxiety of the actors, director and production company about whether their film will do well in the box office when it is released may be diminished in the future, as artificial intelligence promises to reduce uncertainty (and) in this area. On the other hand, some films will probably never be shot if the forecast

Read more...

Τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει ποιες ταινίες θα πετύχουν και ποιες όχι

Η αγωνία των ηθοποιών, του σκηνοθέτη και της εταιρείας παραγωγής για το αν η ταινία τους θα πάει καλά στα ταμεία, όταν κυκλοφορήσει, ίσως μειωθεί στο μέλλον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μειώσει την αβεβαιότητα (και) σε αυτό το πεδίο. Από την άλλη, ορισμένες ταινίες μάλλον δεν θα γυριστούν ποτέ, αν η πρόγνωση γι’

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Plato: Uber researchers’ smart interactive systems platform (led by Greek)

“Plato” is the name of the platform for intelligent interactive systems developed by Uber artificial intelligence researchers in the US, led by a Greek scientist. Smart interactive systems have been significantly developed in recent decades, with the most prominent example being the smart personal digital assistants (type “Siri” or “Cortana”), which tend to become essential

Read more...

Plato: Πλατφόρμα έξυπνων διαλογικών συστημάτων από ερευνητές της Uber (με επικεφαλής Έλληνα)

“Plato“ (Πλάτων) είναι το όνομα της πλατφόρμας έξυπνων διαλογικών συστημάτων που ανέπτυξαν ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης της Uber στις ΗΠΑ, με επικεφαλής έναν Έλληνα επιστήμονα. Τα έξυπνα διαλογικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τους έξυπνους προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (τύπου “Siri” ή “Cortana”), που τείνουν να γίνουν απαραίτητοι στην καθημερινότητα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Instagram: Advertising Agency Stored User Stories – Facebook’s ‘Answer’

Facebook is almost coming back to face a Cambridge Analytica-sized scandal, as an advertising agency has infiltrated the personal data of millions of users. The company-colossus blocked the Hyp3r ad following a revealing report by Business Insider, which said the company violated Instagram’s Terms of Use, collecting significant amounts of data from millions of users.

Read more...

Instagram: Διαφημιστική εταιρεία αποθήκευε stories χρηστών – Η «απάντηση» της Facebook

Η Facebook παραλίγο να έρθει ξανά αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο μεγέθους Cambridge Analytica, καθώς διαφημιστική εταιρεία «εισέβαλε» στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών. Η εταιρεία-κολοσσός προχώρησε στο μπλοκάρισμα της διαφημιστικής Hyp3r, μετά από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Business Insider· που έγραφε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία παραβίαζε τους Όρους Χρήσης του Instagram, συλλέγοντας σημαντικό αριθμό δεδομένων από εκατομμύρια

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

New services from Google Maps that will make your vacation easier

Not only do Google Maps help us navigate and explore, they are also a powerful companion for our travels. The company has announced a series of tools that help simplify every step of our journey, from guiding us to a city we haven’t visited, to helping us relive the experience step-by-step when we are back

Read more...

Νέες υπηρεσίες από τα Google Maps που θα κάνουν τις διακοπές πιο εύκολες

Τα Google Maps όχι μόνο μας βοηθούν στην πλοήγηση και την εξερεύνηση αλλά αποτελούν κι έναν πανίσχυρο σύντροφο για τα ταξίδια μας.  Η εταιρεία προχώρησε στην ανακοίνωση μιας σειράς εργαλείων τα οποία αναλαμβάνουν να απλοποιήσουν κάθε βήμα του ταξιδιού μας, από το να μας ξεναγήσουν σε μια πόλη που δεν έχουμε επισκεφτεί ξανά, μέχρι να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Fake FaceApp applications ‘infect’ users with adware

At this time, where users are adopting fashion because it is fun or just trendy, FOMO (Fear Of Messing Out), that is, fear of losing trends, can overshadow basic safety habits; such as licensing control requesting an application. A recent survey by cybersecurity firm Kaspersky found that the majority (63%) of consumers do not read

Read more...

Ψεύτικες FaceApp εφαρμογές «μολύνουν» τους χρήστες με adware

Σε αυτή την εποχή, όπου οι χρήστες υιοθετούν μια μόδα επειδή είναι διασκεδαστική ή απλά trendy, το FOMO (Fear Of Messing Out), δηλαδή ο φόβος του να χάσεις τις τάσεις, μπορεί να επισκιάσει τις βασικές συνήθειες ασφάλειας· όπως ο έλεγχος της άδειας χρήσης που ζητάει μία εφαρμογή. Σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Kaspersky διαπιστώθηκε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Will human brains merge into the cloud sometime?

The age of the Internet of Things is rising, when all machines and objects, both fixed and moving, will be “smart” and will communicate with one another behind the back of people. Artificial intelligence and the development of fifth generation (5G) networks are the two key technologies that drive developments in this direction. But some

Read more...

Θα συγχωνευθούν κάποια στιγμή οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι στο «νέφος»;

Αρχίζει να ανατέλλει η εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, όταν όλες οι μηχανές και τα αντικείμενα, τόσο τα σταθερά όσο και τα κινούμενα, θα είναι «έξυπνα» και θα επικοινωνούν μεταξύ τους πίσω από την πλάτη των ανθρώπων. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) είναι οι δύο βασικές τεχνολογίες που ωθούν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

‎Program understands the fake smiles‎

A program capable of understanding false facial expressions was developed by University of Bradford researchers. By analyzing the movement of a smile on a person’s face, the software can determine whether the expression is authentic or not. The most important movements that the software detects occur around the eyes; thus supporting the popular perception that

Read more...

Πρόγραμμα αντιλαμβάνεται τα ψεύτικα χαμόγελα

Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις ψεύτικες εκφράσεις προσώπου ανέπτυξαν ερευνητές του University of Bradford.   Αναλύοντας την κίνηση του χαμόγελου στο πρόσωπο ενός ατόμου, το λογισμικό μπορεί να διαπιστώσει εάν η έκφραση είναι αυθεντική ή όχι. Οι πιο σημαντικές κινήσεις που εντοπίζει το λογισμικό λαμβάνουν χώρα γύρω από τα μάτια· υποστηρίζοντας,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

Google Play Store 16.0.15: New update tries to permanently remove malwares

Android users have access to millions of mobile games and great apps thanks to the Google Play Store. Even though the Google Play Store has recently encountered some difficulties due to the malware detected in the applications, the MVP for Android users remains. Update of Google Play Store 16.0.15 First of all, it’s worth noting

Read more...

Google Play Store 16.0.15: Το νέο update προσπαθεί να διώξει για πάντα τα malwares

Οι χρήστες Android έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια mobile games και σε εξαιρετικές εφαρμογές χάρη στο Google Play Store. Ακόμα κι αν το Google Play Store τελευταία αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες εξαιτίας των κακόβουλων λογισμικών που εντοπίστηκαν στις εφαρμογές παραμένει ο MVP για τους Android χρήστες. Ενημέρωση του Google Play Store 16.0.15 Πρώτα απ ‘όλα, αξίζει να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Google Pixel 4 will unlock with face recognition

“Google Pixel 4” is expected to make its official appearance this coming October with some very interesting features.   One of the features that the “Google Pixel 4” will have in its technological infrastructure -that the company has already mentioned through its teaser releases- is the ability of its owner’s face recognition in a similar

Read more...

To Pixel 4 της Google θα ξεκλειδώνει με αναγνώριση προσώπου

Το “Google Pixel 4” αναμένεται να κάνει την επίσημη εμφάνισή του τον ερχόμενο Οκτώβριο με μερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.   Ένα από τα στοιχεία που θα έχει στον τεχνολογικό εξοπλισμό του το “Google Pixel 4” και για το οποίο ήδη έχει κάνει λόγο η εταιρεία μέσα από τα teaser που έχει δώσει στη διαδικτυακή δημοσιότητα είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

How Much Does Fraud By Email Cost to Businesses?

It may be easy to protect yourself from email fraud, but the evidence shows that the cost to businesses is high. The privacy rules for personal email need to be followed by employees in a business, especially when it comes to business email accounts. The counterpart of the Financial Crimes Prosecution Body in the United

Read more...

Πόσο κοστίζουν στις επιχειρήσεις οι απάτες μέσω email;

Μπορεί να θεωρείται εύκολο να προστατευθεί κανείς από τις απάτες μέσω emails, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλο. Οι κανόνες προστασίας που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για το προσωπικό του email είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν και από τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με επιχειρηματικούς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

‎Web application converts selfies to classic portraits‎

The whole planet has rushed to see through “FaceApp” what its face will be when the years go, but there are applications that respect your privacy. In the case of “aiportraits.com”, Artificial Intelligence undertakes to change the image of your face so that it looks like a classic portrait. This portrait follows the use of

Read more...

Διαδικτυακή εφαρμογή μετατρέπει τις selfie σε κλασικά πορτρέτα

Ο πλανήτης ολόκληρος έσπευσε να δει μέσω FaceApp πώς θα είναι το πρόσωπό του όταν περάσουν τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές που σέβονται την ιδιωτικότητά σας. Στην περίπτωση του aiportraits.com, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει να αλλάξει την εικόνα του προσώπου σας, έτσι ώστε να μοιάζει με κλασικό πορτρέτο. Το πορτρέτο αυτό προκύπτει μετά από

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

‎Can I delete accounts that I don’t use anymore?‎

In times like the one we live in, digital and very fast, if not all of us have accounts that are never used by anyone. They are accounts for sites that we were very interested at first, but after a while we forgot them. Or accounts for free trials, which we did not have time

Read more...

Μπορώ να διαγράψω accounts που δεν χρησιμοποιώ πια;

Σε εποχές σαν αυτή που ζούμε, ψηφιακές και πολύ γρήγορες, αν όχι όλοι οι περισσότεροι διαθέτουμε accounts που δε χρησιμοποιούνται ποτέ από κανέναν. Είναι accounts για sites που στην αρχή μας ενδιέφεραν πολύ, όμως μετά από κάποιο διάστημα τα ξεχάσαμε. Ή accounts για free trials, που τελικά δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε. Ή λογαριασμούς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Tips for secure connection to a public Wi-Fi network

Most vacationers are usually looking for a free Wi-Fi hotspot to connect in order to avoid data charges from mobile operators. This practice is well-known and widely used, but do we know the proper use of free Wi-Fi hotspots? Here is a list of useful tips from devolo. The first big step towards a secure

Read more...

Συμβουλές για ασφαλή σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi

Οι περισσότεροι άνθρωποι στις διακοπές τους αναζητούν συνήθως ένα δωρεάν Wi-Fi hotspot να συνδεθούν προκειμένου να αποφύγουν τις χρεώσεις δεδομένων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη, γνωρίζουμε όμως την ορθή χρήση των δωρεάν σημείων πρόσβασης σε Wi-Fi; Ακολουθεί μια σειρά χρήσιμων συμβουλών από την εταιρεία devolo. Το πρώτο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Upgrade of direct translation via camera from Google Translate

“Google Translate” is an application that allows us to explore unknown areas by allowing us to communicate in different languages ​​and to make contacts that would otherwise have been impossible to do. One of the unique features of the “Google Translate” app for mobile phones is “direct camera translation” that lets you “read” the world

Read more...

Αναβάθμιση της άμεσης μετάφρασης μέσω κάμερας του Google Translate

Το “Google Translate“ είναι μία εφαρμογή που μας επιτρέπει να εξερευνούμε άγνωστες περιοχές αφού μας επιτρέπει να επικοινωνούμε σε διαφορετικές γλώσσες και να πραγματοποιούμε επαφές που θα ήταν αδύνατο να γίνουν με άλλο τρόπο. Μια από τις ξεχωριστές λειτουργίες της εφαρμογής “Google Translate” για κινητά τηλέφωνα, είναι η άμεση μετάφραση μέσω κάμερας, που σας επιτρέπει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Popular Android application with 100 million users hides suspicious software

Another malware case hidden behind a popular application reveals Secure-D, the security platform of the Greek Upstream technology company. Secure-D platform labs have unveiled this time that the popular “4shared” application on the Android platform, with more than 100 million users worldwide, hides malware that secretly displays online ads, makes false clicks, and sign in

Read more...

Δημοφιλής εφαρμογή Android με 100 εκατ. χρήστες κρύβει ύποπτο λογισμικό

Άλλη μια περίπτωση κακόβουλου λογισμικού που κρύβεται πίσω από μια δημοφιλή εφαρμογή αποκαλύπτει το Secure-D, η πλατφόρμα ασφαλείας της ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας Upstream. Τα εργαστήρια της πλατφόρμας Secure-D αποκάλυψαν αυτή τη φορά ότι η δημοφιλής εφαρμογή “4shared”, της πλατφόρμας Android, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, κρύβει κακόβουλο λογισμικό που προβάλλει κρυφά online διαφημίσεις,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

‎The new feature of WhatsApp fixes an important mistake‎

Who has not accidentally sent a photo to a wrong recipient via “WhatsApp”? Unfortunately, this is one of the most common mistakes in chat communication and can of course cause from awkward moments to lawsuits. Technicians and managers of “WhatsApp”, however, have an idea of ​​how this can be corrected. According to “WaBetaInfo”, the new

Read more...

Η νέα λειτουργία του WhatsApp διορθώνει ένα σημαντικό λάθος

Ποιος δεν έχει στείλει κατά λάθος μία φωτογραφία σε λάθος αποδέκτη μέσω του “WhatsApp“; Δυστυχώς, αυτό αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στο κομμάτι της επικοινωνίας μέσω chat και ασφαλώς μπορεί να προκαλέσει από άβολες στιγμές μέχρι μηνύσεις. Οι τεχνικοί και οι managers του “WhatsApp” έχουν όμως μία ιδέα για το πώς μπορεί να διορθωθεί

Διαβάστε Περισσότερα ...

Bad News: The online game that shields users from fake news

An online game, in nine languages, among them in Greek, where users play the role of fake news producers, works effectively as a “vaccine” against misinformation as it helps people develop more psychological resistance to political and other propaganda when they meet it in reality at some point. This was announced by British researchers at

Read more...

Bad News: Το online παιχνίδι που «θωρακίζει» τους χρήστες από τα fake news

Ένα διαδικτυακό παιχνίδι, που υπάρχει σε εννέα γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά, στο οποίο οι χρήστες παίζουν το ρόλο των παραγωγών ψευδών ειδήσεων (fake news), λειτουργεί αποτελεσματικά ως «εμβόλιο» κατά της παραπληροφόρησης, καθώς βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν μεγαλύτερη ψυχολογική αντίσταση στην πολιτική και άλλη προπαγάνδα, όταν κάποια στιγμή τη συναντήσουν στην πραγματικότητα. Αυτό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

New Journey: The first “smart” tanker in the world

The size of nearly three football fields has the “New Journey”; a tanker that was delivered to its new owners in northeastern China: It is said to be the world’s first “smart” ship and capable of carrying 308,000 tons of cargo. According to RT, which relies on Chinese media, a key feature of the boat‎‎

Read more...

New Journey: Το πρώτο «έξυπνο» δεξαμενόπλοιο στον κόσμο

Μέγεθος σχεδόν τριών γηπέδων ποδοσφαίρου έχει το «New Journey»– δεξαμενόπλοιο το οποίο παραδόθηκε στους νέους του ιδιοκτήτες στη βορειοανατολική Κίνα: Όπως υποστηρίζεται, πρόκειται για το πρώτο «έξυπνο» πλοίο του τύπου του στον κόσμο, και έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 308.000 τόνων.  Σύμφωνα με το RT, που επικαλείται κινεζικά ΜΜΕ, βασικό χαρακτηριστικό του σκάφους -που εντάσσεται στην

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Malware attacks with fake video games

Digital criminals exploit the growing demand for video games by distributing malware through fake copies of the most popular ones. More than 930,000 users have been attacked in one year from early June 2018 to early June 2019. More than a third of the attacks have focused on just three games. Video gaming has been

Read more...

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό με ψεύτικα video games

Οι ψηφιακοί εγκληματίες εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη ζήτηση για video games διανέμοντας κακόβουλο λογισμικό μέσα από πλαστά αντίγραφα των πιο δημοφιλών. Περισσότεροι από 930.000 χρήστες έχουν δεχθεί τέτοιου είδους επιθέσεις σε διάστημα ενός έτους από τις αρχές Ιουνίου του 2018 μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 2019. Πάνω από το ένα τρίτο των επιθέσεων επικεντρώθηκαν σε μόλις

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Microsoft reduces the use of passwords with the latest update

It may be exaggerated to say that Microsoft with the May update leaves the passwords behind, but it makes great strides in that direction. Microsoft has already given Windows 10 users the ability to identify with the “Microsoft Authenticator app”, which can establish the link between a Microsoft Account and a phone number. At the

Read more...

H Microsoft μειώνει τη χρήση των passwords με το τελευταίο update

Μπορεί να είναι υπερβολικό το να πει κανείς ότι η Microsoft με το update του Μαΐου αφήνει πίσω της τα passwords, αλλά κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Microsoft έχει ήδη δώσει στους Windows 10 χρήστες τη δυνατότητα της ταυτοποίησης με το “Microsoft Authenticator app“, το οποίο μπορεί να δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Emphasis on safety gives Google Chrome 75

Google’s highly popular browser has risen to version 75, which is trying to protect users from online hazards. One of the elements that are new to the latest version of Google Chrome and can offer greater security is that it can detect false URLs, so the user can be taken directly to the original site

Read more...

Έμφαση στην ασφάλεια δίνει ο Google Chrome 75

O εξαιρετικά δημοφιλής browser της Google, έχει φτάσει αισίως στην έκδοση 75, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τους χρήστες από τους διαδικτυακούς κινδύνους.  Ένα από τα στοιχεία που είναι νέα στην τελευταία έκδοση του Google Chrome και μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια είναι το γεγονός ότι μπορεί να γίνει εντοπισμός των ψευδών URL, με αποτέλεσμα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

‎Facebook: users’ posts can help predict diabetes and mental disorders‎

The ‎‎language‎‎ used on ‎‎Facebook posts‎‎ can help to identify cases of people with various diseases, such as ‎‎diabetes‎‎, ‎‎anxiety‎‎, ‎‎depression‎‎ and ‎‎psychosis; according to ‎‎new U.S. scientific research‎‎.‎ ‎The ‎‎way in which the posts are written‎‎ by users could be ‎‎an indicator of disease‎‎ and, with the ‎‎consent of the patient, be tracked just

Read more...

Facebook: Οι αναρτήσεις των χρηστών βοηθούν στην πρόβλεψη διαβήτη και ψυχικών διαταραχών

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις αναρτήσεις στο Facebook, μπορεί να βοηθήσει να εντοπισθούν περιπτώσεις ατόμων με διάφορες παθήσεις, όπως διαβήτης, άγχος, κατάθλιψηκαι ψύχωση, σύμφωνα με νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Ο τρόπος με τον οποίο γράφονται οι αναρτήσεις από τους χρήστες, θα μπορούσε να είναι δείκτης νόσου και, με τη συγκατάθεση του ασθενούς, να παρακολουθούνται ακριβώς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Ubisoft launches a subscription gaming service‎

At $15 a month, Ubisoft’s “Uplay Plus” service offers subscribers the ability to play all the new company titles. In addition to this feature, those who choose to subscribe to “Uplay Plus” will have the opportunity to view additional content, as well as extras for each title, ulike those who choose to buy a game

Read more...

Η Ubisoft λανσάρει μία συνδρομητική υπηρεσία gaming

Με κόστος 15 δολαρίων τον μήνα, η υπηρεσία “Uplay Plus” της Ubisoft προσφέρει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παίζουν όλους τους νέους τίτλους της εταιρείας.  Εκτός από τη δυνατότητα αυτή, όσοι επιλέξουν να κάνουν μία συνδρομή στο “Uplay Plus” θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν επιπρόσθετο περιεχόμενο, καθώς και αρκετά “extras” για κάθε τίτλο, σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Semi-autonomous robots for nuclear decommissioning

Advanced systems for robots used to decommission nuclear installations are developed by Lancaster University engineers. This software will make the robots semi-autonomous –simplifying the control by human handlers, which must de facto be done remotely- given the dangerously high levels of radioactivity in the environments where the robots operate. This software, estimated by Lancaster University

Read more...

Ημιαυτόνομα ρομπότ για παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων

Προηγμένα συστήματα για ρομπότ που χρησιμοποιούνται για παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων αναπτύσσουν μηχανικοί του Lancaster University.  To λογισμικό αυτό θα καταστήσει τα ρομπότ ημιαυτόνομα –απλοποιώντας τον έλεγχο από τους ανθρώπους χειριστές, ο οποίος εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνεται εξ αποστάσεως– δεδομένων των επικίνδυνα υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας στα περιβάλλοντα όπου επιχειρούν τα ρομπότ.  Το λογισμικό αυτό,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

In early July available to all; Google’s dynamic emails

Google’s “dynamic emails” allow you to interact with the content of a message, directly from “inbox”. From July 2 onwards, anyone using Google’s email service, known as “Gmail”, will be able to interact with the content of a message without having to leave the “inbox” environment. This will make it possible to respond to event

Read more...

Στις αρχές Ιουλίου διαθέσιμα σε όλους τα dynamic emails της Google

Τα “dynamic emails” της Google επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο ενός μηνύματος, απευθείας από το “inbox”.  Από τις 2 Ιουλίου και έπειτα, όλοι όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google, το γνωστό “Gmail”, θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο ενός μηνύματος, χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκαταλείπει το περιβάλλον του

Διαβάστε Περισσότερα ...

China is losing space in the supercomputer race

The supercomputer race is alive and well; and China seems to be losing space to the list of top 500 supercomputers in the world, published every six months. As the BBC notes, the US has maintained its position, holding first and second places with the world’s two most powerful computers. At the top is the

Read more...

Η Κίνα χάνει έδαφος στην «κούρσα» των υπερυπολογιστών

Η «κούρσα» των υπερυπολογιστών καλά κρατεί· και η Κίνα φαίνεται να χάνει έδαφος στη λίστα των κορυφαίων 500 υπερυπολογιστών του κόσμου, η οποία δημοσιεύεται κάθε έξι μήνες.  Όπως σημειώνει το BBC, οι ΗΠΑ διατήρησαν τη θέση τους, κρατώντας την πρώτη και τη δεύτερη θέση με τους δύο ισχυρότερους υπολογιστές στον κόσμο. Στην κορυφή βρίσκεται ο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

‎The new big change that coming on Instagram‎

Have you ever seen something as you scroll down the home page in Instagram and then you can not remember where you saw it and what was it? This is because you are following dozens of accounts and with a “refresh page”, or by logging in later in the app, many new posts appear and

Read more...

Η νέα μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο Instagram

Σας έχει τύχει να δείτε κάτι καθώς σκρολάρετε στην αρχική στο Instagram και μετά να μην μπορείτε να θυμηθείτε πού το είδατε και τι ήταν αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί ακολουθείτε δεκάδες λογαριασμούς και με ένα “refresh“, ή με το να μπεις πιο μετά στην εφαρμογή, εμφανίζονται πολλές νέες αναρτήσεις και αυτή που θέλατε να δείτε ξανά,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Apple reveals the new iOS 13 with dark mode and enhanced Maps‎ application

Apple has unveiled its latest “iPhone” operating system from the WWDC conference held in San Jose, United States. “iOS 13”, which will become available in 2019, brings a number of new features that can be exploited by application developers as well as improved end-user performance. The new element, which many “iPhone” users have no doubt

Read more...


Η Apple αποκαλύπτει το νέο iOS 13 με dark mode και βελτιωμένη εφαρμογή Maps

Η Apple προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του τελευταίου της λειτουργικού συστήματος για κινητά τηλέφωνα “iPhone“ από το βήμα του συνεδρίου WWDC, που πραγματοποιείται στο Σαν Χοσέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το “iOS 13“, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο εντός του 2019, φέρνει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά που θα μπορούν να εκμεταλλευθούν οι δημιουργοί εφαρμογών αλλά και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Η επανάσταση στα σχολεία μέσω YouTube

Το YouTube παίζει σήμερα ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στα σχολεία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχεδόν οι μισοί μαθητές χρησιμοποιούν τα βίντεο ως μέθοδο εκμάθησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Project Scarlett, Microsoft’s new powerful gaming console

Microsoft presented, during the E3 Games show in Los Angeles, the next-generation “Xbox console“, which is currently known as “Project Scarlett” and is expected to be released in late 2020. The new gaming machine will have four times more powerful than today’s “Xbox One X”, thanks to a new, much stronger AMD processor. It will

Read more...

Project Scarlett, η νέα ισχυρή παιχνιδομηχανή της Microsoft

Η Microsoft παρουσίασε, την Κυριακή, στη διάρκεια της έκθεσης παιγνιδιών Ε3 στο Λος ‘Αντζελες, τη νέας γενιάς κονσόλα της Xbox,  η οποία προς το παρόν είναι γνωστή ως “Project Scarlett” και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά στο τέλος του 2020. Η νέα παιχνιδομηχανή θα έχει τετραπλάσια ισχύ σε σχέση με τη σημερινή “Xbox One Χ“,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Το Microsoft Centaurus laptop με τις δύο οθόνες ετοιμάζεται

Ο φημολογούμενος φορητός υπολογιστής Microsoft Centaurus με τις δύο οθόνες αναμένεται να κάνει την επίσημη εμφάνισή του σύντομα. Οι φήμες για την πρωτοποριακή αυτή συσκευή βγαίνουν αληθινές,
Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Apple: end of an era for iTunes‎

The end of “iTunes”, after 18 years, Apple announced at the annual conference of developers. In particular, the company plans to split the application into three services that will provide podcasts, television programs and music. The update will take effect with the “macOS 10.15” software release, according to “theverge.com”. The three new apps will feature

Read more...

Apple: Τέλος εποχής για το iTunes

Το τέλος του “iTunes”, μετά από 18 χρόνια, ανακοίνωσε η Apple στο ετήσιο συνέδριο των developers. Ειδικότερα, η εταιρεία σκοπεύει να διασπάσει την εφαρμογή σε τρεις υπηρεσίες που θα παρέχουν podcasts, τηλεοπτικά προγράμματα και μουσική. Η ενημέρωση θα τεθεί σε ισχύ με την έκδοση λογισμικού “macOS 10.15”, σύμφωνα με το “theverge.com”. Οι τρεις καινούργιες εφαρμογές θα Διαβάστε Περισσότερα ...

Τιμόνι καθοδηγεί τους οδηγούς μέσω αλλαγών θερμοκρασίας

Ένα τιμόνι που καθοδηγεί μέσω θερμότητας ανέπτυξε ηJaguar Land Rover,με σκοπό να βοηθά τον οδηγό να κρατά τα μάτια του στον δρόμο, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Ai-Da: The robot-painter does her first exhibition

Since artificial intelligence robots have been sketching and painting, it has been a matter of time to do an exhibition of their works. The first such exhibition in the world will be made by the robotic painter Ai-Da at the “Barn Gallery” at St. John’s College in Oxford University from June 12th to July

Read more...

Ai-Da: Το ρομπότ-ζωγράφος κάνει την πρώτη του έκθεση

Από τη στιγμή που τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σκιτσάρουν και ζωγραφίζουν, ήταν θέμα χρόνου να κάνουν και εκθέσεις των έργων τους. Την πρώτη τέτοια έκθεση λοιπόν στον κόσμο θα κάνει η ρομποτική ζωγράφος Ai-Da στην γκαλερί «Barn» στο Κολλέγιο του Αγίου Ιωάννη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από τις 12 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Η Huawei φέρεται να μειώνει δραστικά την παραγωγή smartphones

Η Huawei φαίνεται ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της θα διαρκέσουν για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διβάστε Περισσὀτερα ...

O BlackBerry Messenger ρίχνει οριστικά την αυλαία

Η Emtek είχε προαναγγείλει το τέλος του BlackBerry Messenger, αλλά τώρα έχει φτάσει η οριστική στιγμή του αποχαιρετισμού.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

The new Gigabyte SSDs increase data transfer speed

The new PCIe 4.0 Controllers technology enables high data transfer speeds, a feature exploited by the new Gigabyte SSDs.  These are the first Gigabyte models using the new technology and show how much faster they can become all processes with the new generation hardware. It is worth noting that the Gigabyte’s AORUS NVMe Gen4 SSD

Read more...

Οι νέοι SSD της Gigabyte ανεβάζουν τις ταχύτητες δεδομένων

Η νέα τεχνολογία των PCIe 4.0 Controllers επιτρέπει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, στοιχείο που εκμεταλλεύονται οι νέοι SSD της Gigabyte.   Αυτά είναι τα πρώτα μοντέλα της Gigabyte που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία και παρουσιάζουν το πόσο ταχύτερα μπορούν να γίνουν όλες οι διεργασίες με τη νέα γενιά υλικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο AORUS

Διαβάστε Περισσότερα ...

O ρωσικός στρατός θέλει να αντικαταστήσει τα Windows με συστήματα Linux

Τα στρατιωτικά συστήματα της Ρωσίας χρησιμοποιούν λειτουργικό Windows, τα οποία σύντομα θα αντικατασταθούν με Astra Linux.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Increase by 58% of mobile banker Trojans in the first quarter of 2019

Kaspersky Lab’s research has revealed a worrying increase of malware specifically designed for theft of login information and money from users’ bank accounts. More specifically, the security company data show that 29,841 records of this malware were found in the first quarter of 2019 compared to 18,501 in the fourth quarter of 2018. In total,

Read more...

Αύξηση κατά 58% των mobile banker Trojans το α’ τρίμηνο του 2019

Έρευνα της Kaspersky Lab αποκάλυψε ανησυχητική άνοδο του κακόβουλου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κλοπή στοιχείων σύνδεσης και χρήματων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της εταιρείας ασφαλείας δείχνουν ότι το α’ τρίμηνο του 2019 βρέθηκαν 29.841 αρχεία τέτοιου είδους κακόβουλου λογισμικού σε σύγκριση με 18.501 το δ’ τρίμηνο του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Microsoft announces a new operating system, Modern OS

Microsoft makes clear hints about the launch of a new operating system for use in future-proof devices, which in turn will be continuously connected, safe and extremely lightweight. The blog post with which Microsoft revealed its intentions is basically an amalgam of all that was announced during the Computex 2019 exhibition. Essentially this is how

Read more ...

Η Microsoft ανακοινώνει ένα νέο λειτουργικό σύστημα, το Modern OS

Η Microsoft αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για το λανσάρισμα ενός νέου λειτουργικό συστήματος που προορίζεται για χρήση στις συσκευές του μέλλοντος, που με τη σειρά τους θα είναι συνεχώς συνδεδεμένες, ασφαλείς και εξαιρετικά χαμηλού βάρους. Το blog post με το οποίο η Microsoft φανέρωνε τις προθέσεις της είναι ουσιαστικά ένα αμάλγαμα όλων όσων ανακοινώθηκαν κατά την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Έφτασε το τέλος του WhatsApp; - Γιατί τα βάζουν όλοι με τον Zuckerberg

Ο Μαρκ Ζούγκερμπεργκ μπορεί να ξέρει πολύ καλά να δίνει στους χρήστες αυτό που θέλουν και χρειάζονται, άλλα στο δίλημμα "Μεγιστοποίηση του κέρδους ή Ικανοποιημένοι χρήστες" πάντα σαν προτεραιότητα έχει το μέγιστο δυνατό όφελος παρά την χαρά των χρηστών.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Το iPhone 11 πιθανότατα θα διαθέτει αναβαθμισμένες Bluetooth ικανότητες

Η Apple ίσως προσθέσει στο επόμενο iPhone που θα λανσάρει ένα χαρακτηριστικό που ήδη παρέχεται από τις ανταγωνίστριες Samsung και Huawei στις δικές τους συσκευές.
Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται με την τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth και σύμφωνα με την ιαπωνική ιστοσελίδα Mac Otakara θα επιτρέπει την σύνδεση του μελλοντικού iPhone με δύο ασύρματες συσκευές ταυτόχρονα.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Huawei announced AirEngine as a new brand of Wi-Fi products

During the Huawei Global Analyst Summit 2019, Huawei and the Wi-Fi Alliance (WFA) hosted a debate where Huawei announced the new Wi-Fi “AirEngine”, which will be integrated into the full range of enterprise-class “Wi-Fi 6” products. Three advantages make “AirEngine” separate, according to Huawei: high performance, optimal user experience and activation of business models. “AirEngine”

Read more...

Η Huawei ανακοίνωσε το AirEngine ως νέο brand Wi-Fi προϊόντων

Κατά τη διάρκεια του Huawei Global Analyst Summit 2019, η Huawei και η Wi-Fi Alliance (WFA) διοργάνωσαν συζήτηση όπου η Huawei ανακοίνωσε το νέο Wi-Fi «AirEngine», το οποίο θα ενσωματωθεί στην πλήρη σειρά των enterprise-class προϊόντων “Wi-Fi 6”. Τρία πλεονεκτήματα καθιστούν το «AirEngine» ξεχωριστό, σύμφωνα με την Huawei: υψηλή απόδοση, βέλτιστη εμπειρία χρήστη και ενεργοποίηση

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

The new Facebook Virtual Reality Helmets ready for launch

The new Facebook Virtual Reality Helmets ready for launch: The commercial launch begins for the ‎‎virtual reality helmets of Oculus, which belongs to Facebook‎‎. Oculus Rift S and Quest VR have been around for quite some time, but now it seems that the time has come for their commercial launch. Oculus Quest is a complete virtual reality system that can run independently of a

Read more...

Τα νέα κράνη εικονικής πραγματικότητας του Facebook έτοιμα για κυκλοφορία

Η εμπορική διάθεση ξεκινά για τα κράνη εικονικής πραγματικότητας της Oculus, η οποία ανήκει στο Facebook. Τα Oculus Rift S και Quest VR έχουν παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα φαίνεται πως ήρθε η στιγμή της έναρξης της εμπορικής τους πορείας στην αγορά.   Το Oculus Quest είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εικονικής πραγματικότητας, το οποίο

Διαβάστε Περισσότερα ...


The future of Xbox comes without CDs

The big bet for consoles is to become 100% digital. Or, at least one of the most important goals highlighted in the list of key players in the gaming industry is to eliminate CDs. A few days ago we saw Sony focusing on the digital capabilities of the highly anticipated PlayStation 5. But what the

Read more...

Το μέλλον του Xbox έρχεται χωρίς CDs

Το μεγάλο στοίχημα για τις κονσόλες είναι να γίνουν 100% digital. Ή τουλάχιστον ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που έχουν ψηλά στη λίστα τους οι βασικοί παίκτες της gaming βιομηχανίας είναι να εξαφανίσουν τα CDs. Πριν λίγες μέρες είδαμε την Sony να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις digital δυνατότητες του πολυαναμενόμενου PlayStation 5. Αυτό που, όμως,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Artificial intelligence “lived up” Mona Lisa

Leonardo da Vinci’s famous painting, Mona Lisa, “lived up” with Samsung researchers, using artificial intelligence. As the BBC notes, the relevant video created by a photo shows the model of the portrait to move his head, hands, eyes and mouth. This is an example of the so-called “deep fake” technology that emerged from Samsung’s Artificial Intelligence

Read more...

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Τεχνητή νοημοσύνη «ζωντάνεψε» τη Μόνα Λίζα

Τον διάσημο πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μόνα Λίζα, «ζωντάνεψαν» ερευνητές της Samsung, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.  Όπως σημειώνει το BBC, το σχετικό βίντεο, που δημιουργήθηκε από μία φωτογραφία, δείχνει το μοντέλο του πορτρέτου να κινεί το κεφάλι του, τα χέρια, τα μάτια και το στόμα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της αποκαλούμενης «deepfake» τεχνολογίας που προέκυψε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Robot learns on its own to write “hello” in Greek and other languages

A new robot in the US has just learned on its own to write “hello” in Greek and in nine other very different languages ​​like English, Japanese, Chinese, Hindi, Urdu, etc. It is also able to sketch a copy of Leonardo da Vinci’s “Mona Lisa”. This is a robotics creation at Rhode Island University of

Read more...

Ρομπότ μαθαίνει μόνο του να γράφει «γειά σας» στα ελληνικά και άλλες γλώσσες

Ένα νέο ρομπότ στις ΗΠΑ έχει μάθει μόνο του να γράφει «γειά σας» στα ελληνικά και σε άλλες εννέα πολύ διαφορετικές γλώσσες όπως αγγλικά, ιαπωνικά, κινεζικά, χίντι, ούρντου κ.α. Είναι ακόμη σε θέση να σκιτσάρει ένα αντίγραφο της «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Πρόκειται για δημιούργημα ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ, με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Some (probably) unknown details about Google

Google. One of the most revolutionary inventions of the 20th century, which -among other things- managed to change the way the internet is used; something particularly remarkable for a company that barely exceeds two decades of life. The most popular search engine was born on September 27, 1998, thanks to an idea of two Stanford

Read more...

Κάποιες (μάλλον) άγνωστες λεπτομέρειες για την Google

Google. Μία από τις πιο επαναστατικές εφευρέσεις του 20ου αιώνα, που μεταξύ άλλων κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το ίντερνετ· κάτι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο για μία εταιρεία που μετά βίας ξεπερνά τις δύο δεκαετίες ζωής. Η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1998, χάρη σε μία ιδέα των δύο φοιτητών του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Facebook: Massive deletions of 2 billion fake accounts

Facebook reported that in the first quarter this year disabled 2.19 billion fake user accounts. In total, in the October 2018-March 2019 half, it deleted more than three billion accounts. Overall, around 5% of the 2.4 billion active monthly users are estimated to be fake, which have not yet been discovered. As mentioned in the

Read more...

Facebook: Μαζικές διαγραφές 2 δισ. fake λογαριασμών

Το Facebook γνωστοποίησε ότι στο πρώτο τρίμηνο φέτος απενεργοποίησε 2,19 δισεκατομμύρια fake λογαριασμούς χρηστών. Συνολικά, στο εξάμηνο Οκτωβρίου 2018-Μαρτίου 2019 έχει διαγράψει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια λογαριασμούς. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου το 5% των 2,4 δισεκατομμυρίων ενεργών μηνιαίων χρηστών είναι ψευδο-λογαριασμοί (fake), που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Όπως, εξάλλου, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του κοινωνικού

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

6 applications for even better Instagram

There are detachable iPhone lenses, cases for underwater shooting, selfie sticks and many more gadgets to get your social media photos a few steps further. But everything starts when you do “click” and your photo is saved. Then the following apps undertake. Superimpose You no longer need Photoshop to create a special collage as there

Read more...