Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

‎Google: New artificial intelligence system detects lung diseases‎

A ‎‎new artificial intelligence system of Google Health‎‎ -subsidiary of Google in the field ‎‎of “smart”‎‎ health- ‎‎can study X-rays of lungs and draw conclusions as reliable as those of experienced radiologists.‎‎ ‎‎Google’s deep learning system,‎‎ according to its creators, can be a valuable assistant to physicians in the future.‎ The ‎‎researchers‎‎ -who published the

Read more...

Google: Νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύει παθήσεις στους πνεύμονες

Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Google Health -θυγατρικής της Google στο πεδίο της «έξυπνης» υγείας- μπορεί να μελετήσει ακτινογραφίες πνευμόνων και να βγάλει συμπεράσματα εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των έμπειρων ακτινολόγων. Το σύστημα βαθιάς μάθησης της Google, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό των γιατρών στο μέλλον. Οι ερευνητές -που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

How often you should clear the browser history

‎”Protection of personal data”‎‎, a phrase we see on TV all the time, we read it in the newspapers, we hear it on the radios and it is mentioned in every second line in the newsfeed of social media. ‎ However, we usually do nothing about it. A typical example is this: The browsing history

Read more...

Κάθε πότε πρέπει να σβήνεις το ιστορικό του browser

“Προστασία των προσωπικών δεδομένων”, μία φράση που βλέπουμε συνέχεια στην τηλεόραση, τη διαβάζουμε στις εφημερίδες, την ακούμε στα ραδιόφωνα και αναφέρεται σε κάθε δεύτερη γραμμή στο newsfeed των social media. Παρόλα αυτά, συνήθως δεν κάνουμε τίποτα για αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: Η browsing history των browsers που χρησιμοποιούμε περιέχει όλα τα sites

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎The cyber security challenges that will come in 2020‎

The new coming year is expected to ‎‎increase the challenges the cybersecurity officer is facing every day in a business and elsewhere‎‎. ‎ ‎It is ‎‎a mathematical certainty that the dangers on the internet will continue to grow, often exponentially‎‎, as experience has shown so far. ‎ In the ‎‎coming years‎‎, ‎‎experts agree‎‎ that ‎‎new

Read more...

Οι προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που θα έρθουν το 2020

Η νέα χρονιά που έρχεται αναμένεται να αυξήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας σε μία επιχείρηση και αλλού.  Είναι μαθηματική βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο θα συνεχίζουν να αυξάνονται συχνά με γεωμετρική πρόοδο, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα η εμπειρία. Τα επόμενα χρόνια, οι ειδικοί συμφωνούν ως προς το ότι αναμένονται

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Twitter: Blocked thousands of users; Whom and Why

Twitter has announced that it has deleted about 6,000 accounts involved in a manipulation and disinformation operation, orchestrated by Saudi Arabia.‎ Most of these profiles were written in Arabic and posted “messages in favor of the Saudi authorities”. Some were in English and targeted to western audiences. Twitter took over to shut down this network

Read more...

Twitter: Μπλόκαρε χιλιάδες χρήστες· Ποιούς και γιατί

Το Twitter ανακοίνωσε ότι διέγραψε περίπου 6.000 λογαριασμούς που εμπλέκονταν σε μια επιχείρηση χειραγώγησης και παραπληροφόρησης, ενορχηστρωμένη από τη Σαουδική Αραβία. Τα περισσότερα από αυτά τα προφίλ έγραφαν στα αραβικά και αναρτούσαν «μηνύματα υπέρ των σαουδαραβικών αρχών». Ορισμένα ήταν στα αγγλικά και στόχευαν στο κοινό δυτικών χωρών. Το Twitter ανέλαβε να ξηλώσει αυτό το δίκτυο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

‎Are headphones the future of music listening?‎

It is now a common place for people to be seen on the street enjoying their music through headphones. Studies show that listening conditions have changed radically‎‎, ‎‎and now the way the music is produced is changing because of the headphones.‎‎ ‎ The data put forward by Nielsen research company certifies that the ideal way

Read more...

Αποτελούν τα ακουστικά το μέλλον της μουσικής ακρόασης;

Είναι πλέον κοινός τόπος η εικόνα ανθρώπων που κυκλοφορούν στο δρόμο και απολαμβάνουν την μουσική τους μέσα από ακουστικά. Μελέτες δείχνουν ότι οι συνθήκες ακρόασης έχουν αλλάξει ριζικά, ενώ πλέον αλλάζει και ο τρόπος παραγωγής της μουσικής, εξαιτίας των ακουστικών.  Τα δεδομένα που φέρνει στο προσκήνιο η εταιρεία έρευνας Nielsen, πιστοποιούν ότι ο ιδανικός τρόπος

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Google: Simultaneous damage to two cables the cause for yesterday’s problems‎

Simultaneous cutting of two fiber optic cables in distant areas between them‎‎ -something very unusual- was the ‎‎reason that users of Google services (Gmail, Drive, etc.) experienced a problem of online access‎‎ for a short time on Thursday (19/12/2019) in ‎‎several Eastern European and Mediterranean countries (Greece, Turkey, Bulgaria, Romania, Iran, etc.), as made known

Read more...

Google: Ταυτόχρονη βλάβη σε δύο καλώδια, η αιτία για τα χθεσινά προβλήματα

Το ταυτόχρονο κόψιμο δύο καλωδίων οπτικών ινών σε περιοχές απομακρυσμένες μεταξύ τους -κάτι πολύ ασυνήθιστο- ήταν η αιτία που οι χρήστες των υπηρεσιών της Google (Gmail, Drive κ.α.) αντιμετώπισαν πρόβλημα online πρόσβασης για σύντομο χρονικό διάστημα την Πέμπτη (19/12/2019) σε αρκετές χώρες της ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιράν κ.α.), όπως έκανε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

‎Smartphones in which WhatsApp will not work in 2020‎

WhatsApp will stop working on some specific mobile devices‎‎, just as it has happened in the past with other platforms and smartphones. As of ‎‎February 1, 2020‎‎ , the ‎‎application will not be supported by the operating systems IOS 8 and Android 2.3.7, or older versions of them.‎ The messaging service will only be supported by

Read more...

Τα smartphones στα οποία δεν θα δουλεύει το WhatsApp το 2020

To WhatsApp θα πάψει να λειτουργεί σε κάποιες συγκεκριμένες συσκευές κινητών τηλεφώνων, ακριβώς όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με άλλες πλατφόρμες και smartphones. Από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 λοιπόν, η εφαρμογή δεν θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα iOS 8 και Android 2.3.7 ή πιο παλιές εκδόσεις τους.  Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων θα υποστηρίζεται

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Google brings the new era of AR‎

A fascinating augmented reality, which leaves nothing out of the way, not even the slightest detail, and -most of all- is reliable. This is the key issue, and the latest news coming from ARCore, Google’s platform responsible for creating AR (augmented reality) experiences, says that with the introduction of the new Google “Depth API” (e.n.:

Read more...

Η Google φέρνει τη νέα εποχή του AR

Μία επαυξημένη πραγματικότητα συναρπαστική, που δεν αφήνει τίποτα απ’ έξω, ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια και -κυρίως- είναι αξιόπιστη. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και τα τελευταία νέα που έρχονται από την ARCore, την πλατφόρμα της Google δηλαδή που είναι υπεύθυνη για την δημιουργία εμπειριών AR (augmented Reality), αναφέρουν ότι με την εισαγωγή του νέου Google

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

The new feature of Google Maps fights dark streets

Google‎‎ seems to be ‎‎working‎‎ on a ‎‎new feature that will make your locomotion a little safer‎‎.‎ A ‎‎new layer on the maps will highlight the light roads when you walk.‎ The news was not released by Google itself, but by the XDA Developers page. According to their research, well-‎‎lit roads will be shown in

Read more...

Το νέο χαρακτηριστικό των Google Maps τα βάζει με τους σκοτεινούς δρόμους

Η Google όπως φαίνεται δουλεύει πάνω σε ένα νέο χαρακτηριστικό που θα κάνει την μετακίνηση σας να είναι κάπως ασφαλέστερη. Ένα νέο layer στους χάρτες θα επισημαίνει τους φωτεινούς δρόμους όταν πηγαίνετε με τα πόδια. Η είδηση δεν κυκλοφόρησε από την ίδια την Google, αλλά από τη σελίδα XDA Developers. Σύμφωνα με την έρευνά τους,

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎How can older people protect themselves from online scams‎

The US elderly lose more than $ 3 trillion a year as a result of online fraud. People in this age group are considered ‎‎more vulnerable to online fraud‎‎, as ‎‎cybercriminals‎‎ can ‎‎exploit their trust‎‎ and, in some cases, the ‎‎deterioration of cognitive functions caused by ageing.‎ At the same time, they ‎‎are not familiar

Read more...

Πώς μπορούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να προστατευθούν από τις online απάτες

Περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια χάνουν ετησίως οι ηλικιωμένοι στις ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα διαδικτυακής εξαπάτησης. Οι άνθρωποι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θεωρούνται πιο ευάλωτοι στην ηλεκτρονική απάτη, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών που προκαλεί η γήρανση. Παράλληλα, δεν είναι εξοικειωμένοι με την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

The predictions for the digital threats of 2020

Their predictions of APT (Advanced Persistent Threats) threats in 2020 are shared by Kaspersky researchers, pointing out how the landscape of targeted attacks will change in the coming months. The ‎‎general trend‎‎ shows that ‎‎threats will be developed more accurately‎‎, will be ‎‎more targeted ‎‎and ‎‎differentiated under the influence of external factors‎‎, such as the

Read more ...

Οι προβλέψεις για τις ψηφιακές απειλές του 2020

Τις προβλέψεις τους για τις απειλές τύπου APT (Advanced Persistent Threats) το 2020 μοιράζονται οι ερευνητές της Kaspersky, επισημαίνοντας πώς θα αλλάξει το τοπίο των στοχευμένων επιθέσεων τους επόμενους μήνες. Η γενικότερη τάση δείχνει ότι οι απειλές θα αναπτυχθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, θα είναι περισσότερο στοχευμένες και θα διαφοροποιηθούν υπό την επήρεια εξωτερικών παραγόντων, όπως η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Everything is changing on instagram from 2020; See what happens (pics)

If the information is verified then we will be talking about a big change…‎ ‎New rules on Instagram‎‎ in a few days from today and specifically ‎‎from the beginning of 2020 prepares the company that manages this network.‎ According to technology media outlets, the changes will affect both the age at which Instagram can be

Read more...

«Βόμβα»: Αλλάζουν όλα στο instagram από το 2020· Δείτε τι θα συμβεί (pics)

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν τότε θα μιλάμε για μεγάλη αλλαγή… Καινούργιους κανόνες στο Instagram σε λίγες ημέρες από σήμερα και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2020 ετοιμάζει η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο δίκτυο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα που ασχολούνται με την τεχνολογία οι αλλαγές θα αφορούν τόσο στο όριο των ηλικιών που θα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

How often you need to change your computer‎‎

There’s no magic Formula,‎‎ unfortunately. If you hear someone say that they know the right number for when exactly you need to change your laptop or desktop computer, then it’s a good idea to keep a small basket. ‎‎Not all cases are the same,‎‎ company from company differs, while ‎‎very important role plays the way

Read more...

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζεις υπολογιστή

Δεν υπάρχει καμία μαγική φόρμουλα δυστυχώς. Αν ακούσεις κάποιον να λέει ότι γνωρίζει τον σωστό αριθμό για το πότε ακριβώς πρέπει να αλλάξεις το laptop ή τον υπολογιστή σου, τότε καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, εταιρεία από εταιρεία διαφέρει ενώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος που

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Easier file transfer from Facebook to Google Photos‎

Facebook has presented‎‎ a ‎‎new tool‎‎ that ‎‎allows‎‎ ‎‎easier file transfer from the user’s profile to Google Photos. This‎‎ tool‎‎ ‎‎is named ‎‎”Facebook-to-Google-Photos”‎‎ ‎‎ and has already started to be available to the ‎‎Irish users of Facebook. In‎‎ ‎‎2020‎‎ it will become ‎‎available‎‎ worldwide, according to what the ‎‎social network itself has announced.‎‎ With the

Read more...

Ευκολότερη μεταφορά αρχείων από το Facebook στο Google Photos

To Facebook παρουσίασε ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει την πιο εύκολη μεταφορά των αρχείων από το προφίλ του χρήστη προς το Google Photos.  Το εργαλείο αυτό έχει το όνομα “Facebook-to-Google-Photos” και έχει ήδη ξεκινήσει να διατίθεται στους Ιρλανδούς χρήστες του Facebook. Μέσα στο 2020 θα γίνει διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα όσα

Διαβάστε Περισσότερα ...