Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

The four cybersecurity issues that will concern us in 2021

It has been almost a year since the new coronavirus pandemic began —which has reversed the way we live, work and communicate— and therefore in 2021 we are likely to see an increase in some cybersecurity threats.  According to ESET’s latest report on Cybersecurity Trends in 2021, these are the four main challenges expected 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου