Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Windows Defender is renamed Microsoft Defender and comes to Mac

Microsoft brings the Windows Defender protection software to the MacOS operating system, after its rather forced renaming. More specifically, Microsoft antivirus was also available for Apple’s MacOS operating system after it was renamed by Windows Defender Advanced Threat Protection to Microsoft Defender Advanced Threat Protection. “For us, everything is related to the experiences of a

Read more ...

Ο Windows Defender μετονομάζεται σε Microsoft Defender και έρχεται στα Mac

Η Microsoft φέρνει το λογισμικό προστασίας Windows Defender στο λειτουργικό σύστημα macO

S, αφού είχε προηγηθεί η μάλλον αναγκαστική μετονομασία του. Πιο συγκεκριμένα, το antivirus της Microsoft έγινε διαθέσιμο και για το λειτουργικό σύστημα macOS της Apple αφού μετονομάστηκε από Windows Defender Advanced Threat Protection σε Microsoft Defender Advanced Threat Protection. «Για εμάς, όλα σχετίζονται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Stadia: Google is dynamically entering the gaming market

The online gaming market was one of the few in the digital technologies sector where Google had not made any serious moves but this is set to change in 2019 as the online giant announced a new video game streaming service that has the Greek name Stadia! The announcement of the new platform was made

Read more ...

Stadia: Η Google μπαίνει δυναμικά στον χώρο του… gaming

Η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ήταν μία από τις λίγες στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών όπου η Google δεν είχε κάνει κάποια σοβαρή κίνηση, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει μέσα στο 2019, καθώς ο διαδικτυακός κολοσσός ανακοίνωσε μία νέα υπηρεσία video game streaming, η οποία μάλιστα φέρει την ελληνική ονομασία Stadia! Η ανακοίνωση της νέας

Διαβάστε Περισσότερα ...

Microsoft starts to inform the users for the end of Windows 7 security updates

Microsoft has launched a patch that will alert Windows 7 users that security updates will be shut down very soon. The initial appearance of this patch appeared only yesterday, and according to the TechCrunch website it informs users of the Windows 7 operating system that from January 14, 2020, no security vulnerabilities and software vulnerabilities

Read more ...

Η Microsoft ξεκινάει τις ενημερώσεις για το τέλος των security updates των Windows 7

Η Microsoft ξεκίνησε την διανομή ενός patch που θα προειδοποιεί τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows 7 ότι οι αναβαθμίσεις ασφαλείας πολύ σύντομα θα τερματιστούν. Η αρχική εμφάνιση του εν λόγω patch εμφανίστηκε μόλις χθες και σύμφωνα με την ιστοσελίδα TechCrunch ενημερώνει τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows 7 ότι από τις 14 Ιανουαρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα ...

Sweeping cyber-attack in the Hydro aluminum industry

Norsk Hydro, the largest aluminum producer in the world, came across Wednesday with a large-scale cyber-attack that hit parts of its production line, causing its share to drop and a rise in the price of aluminum. The company shut down some of its facilities, where aluminum is turned into parts for automotive and other industrial

Read more ...

Σαρωτική κυβερνοεπίθεση στην βιομηχανία αλουμινίου Hydro

Η Norsk Hydro, εκ των μεγαλύτερων παραγωγών αλουμινίου στον κόσμο, ήρθε αντιμέτωπη την Τετάρτη με μια ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση, η οποία έπληξε τμήματα της γραμμής παραγωγής της, προκαλώντας πτώση της μετοχής της και άνοδο της τιμής του αλουμινίου.   Η εταιρεία έθεσε εκτός λειτουργίας κάποιες εγκαταστάσεις της, όπου τo αλουμίνιο μετατρέπεται σε εξαρτήματα για αυτοκινητοβιομηχανίες και

Read more ...

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Purchases via Instagram

Instagram began testing a new feature/function on Tuesday, allowing users in the US to make direct purchases of products they see inside the app through the new ‘checkout’ option if they are put up for sale. As Reuters says, this move is part of Facebook’s plans to further exploit its successful services, such

Read more ...

Αγορές μέσω Instagram

Το Instagram άρχισε την Τρίτη δοκιμές ενός νέου χαρακτηριστικού/λειτουργίας, που επιτρέπει σε χρήστες στις ΗΠΑ να κάνουν απευθείας αγορές προϊόντων που βλέπουν εντός της εφαρμογής, μέσω της νέας επιλογής «checkout», εφόσον αυτά έχουν τεθεί προς πώληση.  Όπως σημειώνει το Reuters, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των σχεδίων του Facebook για την περαιτέρω οικονομική αξιοποίηση

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

‎Five things you didn’t know about Facebook Messenger‎

For many, Messenger was an application that necessarily downloaded when Facebook decided to unsubscribe from the official page. Since then Messenger has changed the character and adds more and more interesting features to those who use it. In the following album, we will mention some of the most special ones, which you may not even have

Read more ...

Πέντε πράγματα που δεν ήξερες για το Facebook Messenger

Για πολλούς το Messenger ήταν μια εφαρμογή που κατέβασαν αναγκαστικά, όταν το Facebook αποφάσισε να καταργήσει την αποστολή μηνυμάτων μέσω της επίσημης σελίδας. Από τότε το Messenger έχει αλλάξει χαρακτήρα και προσθέτει όλο και περισσότερες ενδιαφέρουσες λειτουργίες σε όσους το χρησιμοποιούν. Στο παρακάτω άλμπουμ θα αναφέρουμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές από αυτές, τις οποίες

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Top 4 photo editing apps for instagram

Most people spend a lot of time from their day “stalking” photos and videos. All the “game” is played there now. If you want to impress with your “photos” and your modern “feed”, I have the solution! As you already know, in Instagram you publish photos and the secret to good photos is the edit.

Τop 4 εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών για το instagram

Οι περισσότεροι ξοδεύουν ΠΟΛΥ χρόνο απο την ημέρα τους ”stalkάρωντας” φωτογραφίες και βίντεο.  Όλο το ”παιχνίδι” παίζεται πλέον εκεί. Αν θες και εσύ να εντυπωσιάσεις με τις ”ψαγμένες” φωτογραφίες σου και το σύγχρονο ”feed” σου, σου έχω την λύση! Όπως ήδη θα γνωρίζεις, στο instagram δημοσιεύεις φωτογραφίες και το μυστικό για καλές φωτογραφίες είναι το

Διαβάστε Περισσότερα ...

An online Braille platform is launched by China

Braille transliteration web platform will be launched by China so that those with visual impairments can read what they want. China’s Braille Online Platform, developed by a team under Su Wei at Lanzhou University in northwestern Gansu province, will be officially launched on March 22. With the platform, the users can upload Chinese or English books and texts and after

Read more ...

Διαδικτυακή πλατφόρμα Braille εγκαινιάζει η Κίνα

Διαδικτυακή πλατφόρμα με λειτουργία μεταγραφής σε κώδικα Braille (μπράιγ) θα εγκαινιάσει η Κίνα, προκειμένου όσοι έχουν προβλήματα όρασης να μπορούν να διαβάσουν ό,τι θέλουν. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μπράιγ της Κίνας, την οποία ανέπτυξε μια ομάδα υπό τον Σου Γουέι στο πανεπιστήμιο Λαντζόου της βορειοδυτικής επαρχίας Γκανσού, θα τεθεί επίσημα σε λειτουργία στις 22 Μαρτίου. Με την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Facebook: Technical problem in Instagram-Whatsapp

Several Facebook and its affiliates Instagram and Whatsapp users around the world faced more than ten hours of difficulty accessing and running their applications. The problem began at around 18:00 GMT on Wednesday and many users were unable to post. After many users complain, via Twitter, Facebook -also through a message on Twitter– recognized the problem, said that is working on the solution

Read more ...

Facebook: Τεχνικό το πρόβλημα σε Instagram- Whatsapp

Αρκετοί χρήστες του Facebook και των θυγατρικών του Instagram και Whatsapp σε όλο σχεδόν τον κόσμο αντιμετώπισαν για περισσότερες από δέκα ώρες δυσκολία πρόσβασης και λειτουργίας των εφαρμογών τους. Το πρόβλημα άρχισε περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης και πολλοί χρήστες αδυνατούσαν πλέον να κάνουν αναρτήσεις. Έπειτα από πολλά παράπονα χρηστών, μέσω του Twitter,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Problems in Gmail and Google Drive

Several users in Europe, the US, Asia and Australia complained that email and storage services in the “cloud“ of Google, Gmail and Drive respectively, had operational problems. The problem, which seemed to affect their “Maps”  (Google Maps), occurred early Wednesday (March 13, around 04:00 local time), as it appeared on websites that monitor such problems on the Internet, according to the British “Guardian”. Google said she was

Read more ...

Προβλήματα σε Gmail και Google Drive

Αρκετοί χρήστες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ασία και στην Αυστραλία παραπονέθηκαν ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθήκευσης στο «νέφος» της Google, το Gmail και το Drive αντίστοιχα, εμφάνιζαν προβλήματα λειτουργίας. Το πρόβλημα, που φάνηκε να επηρεάζει και τους «Χάρτες» (Google Maps), παρουσιάσθηκε νωρίς την Τετάρτη (13 Μαρτίου, από τις 04:00 περίπου ώρα Ελλάδας),

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Hackers Can Turn Sex Robots Into Killing Machines, Security Expert Warns

According to Nicholas Patterson, a cybersecurity lecturer at Deakin University in Melbourne, Australia, humanoid sex robots that have recently hit the market could potentially be hacked and turned into killing machines. Patterson gave this warning in a string of interviews with various UK publications: “Hackers can hack into a robot or a robotic device and

Read more ...

Οι χάκερς μπορούν να μετατρέψουν σεξ-ρομπότ σε φονικές μηχανές, προειδοποιεί ειδικός ασφαλείας

Σύμφωνα με τον Nicholas Patterson -λέκτορα του cybersecurity στο πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούρνης της Αυστραλίας- τα ανθρωποειδή σεξ-ρομπότ, που πρόσφατα έπληξαν την αγορά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να “χτυπηθούν” από χάκερς και να μετατραπούν σε φονικές μηχανές. Ο Patterson έδωσε αυτή την προειδοποίηση σε σειρά συνεντεύξεων με διάφορες εκδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου: “Οι χάκερ μπορούν να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Phishing attacks have doubled in 2018

Kaspersky Lab’s anti-phishing system blocked more than 482 million visits to fake websites during 2018, more than twice as many as 2017 when 236 million similar attempts were blocked. Annual increases in the number of phishing attacks have been observed in recent years, but for 2018 there is a significant increase in such attacks. These

Read more ...

Υπερδιπλασιάστηκαν οι επιθέσεις phishing το 2018

Το σύστημα της Kaspersky Lab κατά των επιθέσεων phishing εμπόδισε περισσότερες από 482 εκατομμύρια προσπάθειες επισκέψης πλαστών ιστοσελίδων κατά τη διάρκεια του 2018, υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το 2017, όταν είχαν εμποδιστεί 236 εκατομμύρια παρόμοιες προσπάθειες. Ετήσιες αυξήσεις στον αριθμό των επιθέσεων phishing έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο για το 2018 διαφαίνεται σημαντική αύξηση

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

USB 4 promises much higher speeds

The main feature of the new generation USB, or USB 4, is that it will offer high speeds in data transfer.  USB 4 will offer support for Thunderbolt 3 ports, while the higher speeds are referred to by the USB Promoter Group, the organization that takes care of what the new standard includes. The analytical technical

Read more...

To USB 4 έρχεται υποσχόμενο πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες

Το κύριο χαρακτηριστικό του USB νέας γενιάς, ή αλλιώς USB 4, είναι ότι θα προσφέρει μεγάλες ταχύτητες στη μεταφορά δεδομένων.  Το USB 4 θα προσφέρει υποστήριξη σε θύρες Thunderbolt 3, ενώ οι μεγαλύτερες ταχύτητες για τις οποίες κάνει λόγο το USB Promoter Group, ο φορέας που φροντίζει το τι περιλαμβάνει το νέο πρότυπο. Τα αναλυτικά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Attention: Those who have these Windows are in danger of hacking!

Google discovered a serious vulnerability in the Windows 7 operating system and warned users of the system (which are still many around the world) that their computer is in danger of breached by hackers. Microsoft, which was informed, said that working to tackle the problem. The hackers exploit the “hole” in Windows 7, in conjunction with a separate error that Google also found in

Read more...

Προσοχή: Όσοι έχετε αυτά τα Windows κινδυνεύετε από χάκερ!

Η Google ανακάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 και προειδοποίησε τους χρήστες του συστήματος (οι οποίοι παραμένουν ακόμη αρκετοί σε όλο τον κόσμο) ότι ο υπολογιστής τους κινδυνεύει να παραβιαστεί από χάκερ. Η Microsoft, που ενημερώθηκε σχετικά, ανέφερε ότι εργάζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι χάκερ εκμεταλλεύονται την «τρύπα» στα Windows

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Dark Mode and Viber: How to turn it on

After Messenger, Viber also embraced the Dark Mode philosophy and gets a dark subject. This feature will be less tiring for your eyes at night. How to turn it on: You can enable “Dark Mode” from the application settings on the tab “View”. With the new upgrade to Viber 10, the application will be faster and users will

Read more...

Dark Mode και στο Viber: Πώς θα το ενεργοποιήσετε

Μετά το Messenger και το Viber ασπάστηκε τη φιλοσοφία του Dark Mode και αποκτά σκούρο θέμα. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι λιγότερο κουραστική για τα μάτια σας το βράδυ. Πώς θα το ενεργοποιήσετε: Το Dark Mode μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, στην καρτέλα Εμφάνιση. Με τη νέα αναβάθμιση σε Viber 10, η εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Dark Mode: This is the big change in Facebook Messenger

Facebook sets in active mode the dark function of Messenger, called «dark mode», which had already announced last year, following the trend of the times. What does this mean; Messenger experimentally attempts to replace the white background with black. The font remains white to be legible, and some fields, such as the search bar, remain gray. All you

Read more...

«Dark Mode»: Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στο Messenger του Facebook

Σε εφαρμογή θέτει το Facebook τη σκοτεινή λειτουργία του Messenger, το λεγόμενο «dark mode», το οποίο είχε προαναγγείλει ήδη από πέρυσι, ακολουθώντας την τάση της εποχής. Τι σημαίνει αυτό; Το Messenger δοκιμάζει πειραματικά την αντικατάσταση του άσπρου φόντου στην εφαρμογή του με μαύρο. Η γραμματοσειρά παραμένει σε άσπρο χρώμα για να είναι ευανάγνωστη, ενώ και ορισμένα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Robotic news-reporter from the Chinese Xinhua agency

China’s state-run Xinhua news agency used on Sunday an anthropomorphic robotic TV news reporter who imitates the expressions of the human face to present a story about the arrival of delegates at an annual parliamentary meeting in Beijing.   As Reuters reports, the artificial intelligence robot, called “Sin Shiomang”, had short hair and wore a pink blouse

Read more...

Ρομποτική τηλεπαρουσιάστρια ειδήσεων από το κινεζικό πρακτορείο Xinhua

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua χρησιμοποίησε την Κυριακή μια ανθρωπόμορφη ρομποτική τηλεπαρουσιάστρια ειδήσεων, που μιμείται τις εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου για να παρουσιάσει μια είδηση σχετικά με την άφιξη αντιπροσώπων σε ετήσια κοινοβουλευτική συνάντηση στο Πεκίνο.   Όπως αναφέρει το Reuters, το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, ονόματι «Σιν Σιαομένγκ», είχε κοντά μαλλιά και φορούσε ροζ μπλούζα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Fake bank apps target Android users

Android users have underestimated the danger from fake banking apps, warn researchers of ESET, and ought to be more careful about this type of malware targeting mobile banking.‎ These apps mimic authentic bank applications to extract user access data into their bank accounts or even steal money. Although not considered technically advanced, these fake applications

Read more...

Πλαστές εφαρμογές τραπεζών βάζουν στο στόχαστρό τους χρήστες Android

Οι χρήστες Android έχουν υποτιμήσει τον κίνδυνο από τις πλαστές εφαρμογές τραπεζών, προειδοποιούν οι ερευνητές της ESET, και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με αυτόν τον τύπο banking malware που στοχεύει κινητά. Τα συγκεκριμένα apps μιμούνται αυθεντικές εφαρμογές τραπεζών με στόχο να αποσπάσουν τα δεδομένα πρόσβασης των χρηστών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή

Διαβάστε Περισσότερα ...