Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Artificial intelligence found a powerful antibiotic that kills super-resistant germs

An artificial intelligence system developed by MIT University researchers in the US has found a powerful new antibiotic (“halicin”), which can kill many types of bacteria resistant to other antibiotics such as carbapenem. It is the first time artificial intelligence has found a new antibiotic from scratch and even powerful, opening up new possibilities in the field of pharmacy, as

Read more...

Τεχνητή νοημοσύνη βρήκε ισχυρό αντιβιοτικό, που εξοντώνει υπερανθεκτικά μικρόβια

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ στις ΗΠΑ, βρήκε ένα ισχυρό νέο αντιβιοτικό (halicin), το οποίο μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη βακτηρίων ανθεκτικών σε άλλα αντιβιοτικά όπως τα carbapenem. Είναι η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε εκ του μηδενός ένα νέο αντιβιοτικό και μάλιστα πανίσχυρο, ανοίγοντας νέες δυνατότητες στο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Bracelet-“shield” against “indiscreet” electronic microphones

A “shield” device against microphones located in the user’s environment (including hidden microphones) was developed by researchers from the University of Chicago. This hand-worn device, referring to a bracelet, is based on the fact that when exposed to ultrasound, most commercially available microphones leak sound into the audible spectrum. In addition, as the researchers note, the device exploits a

Read more...

Βραχιόλι-«ασπίδα» απέναντι στα «αδιάκριτα» μικρόφωνα ηλεκτρονικών συσκευών

Μία συσκευή-«ασπίδα» απέναντι σε μικρόφωνα που βρίσκονται στο περιβάλλον του χρήστη (περιλαμβανομένων κρυμμένων μικροφώνων) ανέπτυξαν ερευνητές του University of Chicago. Η συσκευή αυτή, που φοριέται στο χέρι, παραπέμποντας σε βραχιόλι, βασίζεται στο γεγονός πως, όταν εκτίθενται σε υπερήχους, τα περισσότερα μικρόφωνα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διαρρέουν τον ήχο στο ακουστό φάσμα. Επιπλέον, όπως σημειώνουν οι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

“Smart” diaper that alerts when dirty

MIT researchers developed a “smart” and low-cost diaper, equipped with a moisture sensor, which alerts the child’s parents (or those who look after the person who wears it in general) when it is wet: Once the sensor detects moisture, it sends a signal to a nearby receiver, which in turn sends an update to a smartphone or computer. The sensor consists of an RFID tag, placed

Read more...

«Έξυπνη» πάνα που ειδοποιεί όταν λερώνεται

Ερευνητές του ΜΙΤ ανέπτυξαν μια «έξυπνη» και χαμηλού κόστους πάνα, εξοπλισμένη με αισθητήρα υγρασίας, η οποία ειδοποιεί τους γονείς του παιδιού (ή αυτούς που φροντίζουν το άτομο που την φορά γενικότερα) πότε βρέχεται: Μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει υγρασία, στέλνει ένα σήμα σε κοντινό δέκτη, που με την σειρά του στέλνει ενημέρωση σε smartphone, ή υπολογιστή.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Draper drone to save water from micro-plastics

An autonomous underwater drone that can detect and analyze invisible microplastics in ocean, river and coastal waters was created by the American nonprofit research and development organization Draper, in collaboration with Sprout Studios and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). The aim of this drone is to assist scientists in understanding the source of the origin of these micro-plastics and thus to enable them to

Read more...

Draper drone για να σώσουμε το νερό από τα μικροπλαστικά

Ένα αυτόνομο υποβρύχιο drone το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει και να αναλύσει αόρατα μικροπλαστικά στα νερά των ωκεανών, των ποταμών και των παράκτιων ζωνών δημιούργησαν ο αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και εξέλιξης Draper, σε συνεργασία με τη Sprout Studios και την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA). Στόχος αυτού του drone είναι να συνδράμει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Google: users’ personal videos sent to strangers due to a technical problem

Google apologized after a bug was discovered that resulted in some users’ personal videos being accidentally shared with others. This problem affected Google Takeout, which allows Google Photos users to export the content of their accounts for four days, between November 21 and November 25, 2019. Google has said that those who used it may have received

Read more...

Google: Αποστολή προσωπικών βίντεο χρηστών σε αγνώστους λόγω τεχνικού προβλήματος

Συγγνώμη ζήτησε η Google μετά τον εντοπισμό ενός τεχνικού προβλήματος («bug») που είχε ως αποτέλεσμα τα προσωπικά βίντεο κάποιων χρηστών να κοινοποιούνται σε άλλους κατά λάθος. Το πρόβλημα αυτό επηρέασε το Google Takeout, που επιτρέπει σε χρήστες του Google Photos να εξάγουν το περιεχόμενο των λογαριασμών τους για τέσσερις ημέρες, μεταξύ της 21ης και της

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Can Big Data Predict Epidemics?

Big Data today is presented as the magic solution to all modern problems. The term is now heard very often both in the Media and in daily discussions. But there are very few who know exactly what this is about. In essence and in general, we are dealing with “Big Data”, data that have such a huge volume that it is

Read more...

Μπορούν τα big data να προβλέψουν τις επιδημίες;

Τα Βig Data παρουσιάζονται σήμερα ως η μαγική λύση για όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Ο όρος ακούγεται πια πολύ συχνά τόσο στα Mέσα Ενημέρωσης όσο και σε καθημερινές συζητήσεις. Ελάχιστοι όμως είναι εκείνοι που γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Επί της ουσίας και σε γενικές γραμμές έχουμε να κάνουμε με “Μεγάλα Δεδομένα”, δεδομένα δηλαδή που έχουν τόσο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

This year’s 117 new emojis

You’re probably aware of the most typical Italian gesture. You know, the one with all the fingers of the hand joined in the shape of a diamond, usually framed with a look of wonder and at the same time disapproval. This move is therefore among the new emojis that have been released and you will soon see them -if

Read more...

Τα 117 νέα emojis της φετινής χρονιάς

Πιθανότατα γνωρίζεις την πιο χαρακτηριστική ιταλική χειρονομία. Ξέρεις, αυτή με όλα τα δάκτυλα του χεριού ενωμένα σε σχήμα διαμαντιού, που συνήθως πλαισιώνεται με ένα βλέμμα απορίας και ταυτόχρονα αποδοκιμασίας. Η εν λόγω κίνηση λοιπόν συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων στα νέα emojis που κυκλοφόρησαν και που θα τα βλέπεις σύντομα -αν δεν τα βλέπεις ήδη- σε όλες

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Reuters: Chinese “rival awe” on Google Play comes in!

Chinese Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo and Vivo are joining forces to create a platform where developers outside China will be able to upload apps to all their app stores at the same time, in a move that analysts say is meant to challenge Google Play’s dominance, as reported by Reuters. The four companies put the finishing “touches” on

Read more...

Reuters: Έρχεται κινεζικό «αντίπαλον δέος» στο Google Play

Οι κινεζικές Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo και Vivo ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου developers εκτός Κίνας θα μπορούν να ανεβάζουν εφαρμογές σε όλα τα app stores τους ταυτόχρονα, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, προορίζεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Google Play, όπως αναφέρει τοReuters.  Οι τέσσερις εταιρείες βάζουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Scientists created the first bionic jellyfish with ‘supernatural’ powers

The ultimate goal is the future supply of such bionic jellyfish with electronic sensors and micro-cameras in order to obtain information on the state of the oceans. Researchers in the US created the first bionic jellyfish; which -thanks to the addition of a small electronic device– can swim three times faster than the normal jellyfish. The ultimate objective is

Read more...

Επιστήμονες δημιούργησαν την πρώτη βιονική μέδουσα με «υπερφυσικές» δυνάμεις

Απώτερος στόχος είναι ο μελλοντικός εφοδιασμός τέτοιων βιονικών μεδουσών με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και μικροκάμερες, προκειμένου να λαμβάνονται πληροφορίες για την κατάσταση των ωκεανών. Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν την πρώτη βιονική μέδουσα, η οποία -χάρη στην προσθήκη μιας μικρής ηλεκτρονικής συσκευής– μπορεί να κολυμπήσει τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι η κανονική μέδουσα. Απώτερος στόχος είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

6G promises very high speeds

We may still be far from the era of widespread use of 5G, but scientists are now talking about the 6G and the speeds this will offer. Chinese researchers -who are thought to be at the forefront of technological developments with regard to next-generation mobile networks- have already begun to talk about 6G and present some

Read more...

Το 6G υπόσχεται πολύ υψηλές ταχύτητες

Μπορεί να απέχουμε ακόμα από την εποχή της ευρείας χρήσης του 5G, αλλά οι επιστήμονες κάνουν από τώρα λόγο για το 6G και τις ταχύτητες που θα προσφέρει αυτό.  Κινέζοι ερευνητές -οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία των τεχνολογικών εξελίξεων αναφορικά με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς- έχουν ήδη ξεκινήσει να μιλούν για

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Zuckerberg says Facebook’s new approach ‘is going to piss off a lot of people’

Mark Zuckerberg says Facebook will stand up for principles like free expression and encryption, even if it means facing a backlash. “This is the new approach, and I think it’s going to piss off a lot of people. But frankly, the old approach was pissing off a lot of people too, so let’s try something

Read more...

Ετοιμάζει αλλαγές στο Facebook o Ζάκερμπεργκ: «Πολλοί θα τσαντιστούν»

Την απόφασή του να αλλάξει την προσέγγιση του Facebook προκειμένου να υπερασπιστεί αρχές όπως η ελεύθερη έκφραση και η κρυπτογράφηση, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει την αντίδραση κάποιων, ανακοίνωσε ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Αυτή είναι η νέα προσέγγιση και νομίζω ότι θα τσαντίσει αρκετό κόσμο. Αλλά, ειλικρινά, η παλιά προσέγγιση τσάντιζε επίσης αρκετούς ανθρώπους,

Διαβάστε Περισσότερα ...