Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Google Pixel 4 will unlock with face recognition

“Google Pixel 4” is expected to make its official appearance this coming October with some very interesting features.   One of the features that the “Google Pixel 4” will have in its technological infrastructure -that the company has already mentioned through its teaser releases- is the ability of its owner’s face recognition in a similar

Read more...

To Pixel 4 της Google θα ξεκλειδώνει με αναγνώριση προσώπου

Το “Google Pixel 4” αναμένεται να κάνει την επίσημη εμφάνισή του τον ερχόμενο Οκτώβριο με μερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.   Ένα από τα στοιχεία που θα έχει στον τεχνολογικό εξοπλισμό του το “Google Pixel 4” και για το οποίο ήδη έχει κάνει λόγο η εταιρεία μέσα από τα teaser που έχει δώσει στη διαδικτυακή δημοσιότητα είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

How Much Does Fraud By Email Cost to Businesses?

It may be easy to protect yourself from email fraud, but the evidence shows that the cost to businesses is high. The privacy rules for personal email need to be followed by employees in a business, especially when it comes to business email accounts. The counterpart of the Financial Crimes Prosecution Body in the United

Read more...

Πόσο κοστίζουν στις επιχειρήσεις οι απάτες μέσω email;

Μπορεί να θεωρείται εύκολο να προστατευθεί κανείς από τις απάτες μέσω emails, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλο. Οι κανόνες προστασίας που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για το προσωπικό του email είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν και από τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με επιχειρηματικούς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

‎Web application converts selfies to classic portraits‎

The whole planet has rushed to see through “FaceApp” what its face will be when the years go, but there are applications that respect your privacy. In the case of “aiportraits.com”, Artificial Intelligence undertakes to change the image of your face so that it looks like a classic portrait. This portrait follows the use of

Read more...

Διαδικτυακή εφαρμογή μετατρέπει τις selfie σε κλασικά πορτρέτα

Ο πλανήτης ολόκληρος έσπευσε να δει μέσω FaceApp πώς θα είναι το πρόσωπό του όταν περάσουν τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές που σέβονται την ιδιωτικότητά σας. Στην περίπτωση του aiportraits.com, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει να αλλάξει την εικόνα του προσώπου σας, έτσι ώστε να μοιάζει με κλασικό πορτρέτο. Το πορτρέτο αυτό προκύπτει μετά από

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

‎Can I delete accounts that I don’t use anymore?‎

In times like the one we live in, digital and very fast, if not all of us have accounts that are never used by anyone. They are accounts for sites that we were very interested at first, but after a while we forgot them. Or accounts for free trials, which we did not have time

Read more...

Μπορώ να διαγράψω accounts που δεν χρησιμοποιώ πια;

Σε εποχές σαν αυτή που ζούμε, ψηφιακές και πολύ γρήγορες, αν όχι όλοι οι περισσότεροι διαθέτουμε accounts που δε χρησιμοποιούνται ποτέ από κανέναν. Είναι accounts για sites που στην αρχή μας ενδιέφεραν πολύ, όμως μετά από κάποιο διάστημα τα ξεχάσαμε. Ή accounts για free trials, που τελικά δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε. Ή λογαριασμούς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Tips for secure connection to a public Wi-Fi network

Most vacationers are usually looking for a free Wi-Fi hotspot to connect in order to avoid data charges from mobile operators. This practice is well-known and widely used, but do we know the proper use of free Wi-Fi hotspots? Here is a list of useful tips from devolo. The first big step towards a secure

Read more...

Συμβουλές για ασφαλή σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi

Οι περισσότεροι άνθρωποι στις διακοπές τους αναζητούν συνήθως ένα δωρεάν Wi-Fi hotspot να συνδεθούν προκειμένου να αποφύγουν τις χρεώσεις δεδομένων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη, γνωρίζουμε όμως την ορθή χρήση των δωρεάν σημείων πρόσβασης σε Wi-Fi; Ακολουθεί μια σειρά χρήσιμων συμβουλών από την εταιρεία devolo. Το πρώτο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Upgrade of direct translation via camera from Google Translate

“Google Translate” is an application that allows us to explore unknown areas by allowing us to communicate in different languages ​​and to make contacts that would otherwise have been impossible to do. One of the unique features of the “Google Translate” app for mobile phones is “direct camera translation” that lets you “read” the world

Read more...

Αναβάθμιση της άμεσης μετάφρασης μέσω κάμερας του Google Translate

Το “Google Translate“ είναι μία εφαρμογή που μας επιτρέπει να εξερευνούμε άγνωστες περιοχές αφού μας επιτρέπει να επικοινωνούμε σε διαφορετικές γλώσσες και να πραγματοποιούμε επαφές που θα ήταν αδύνατο να γίνουν με άλλο τρόπο. Μια από τις ξεχωριστές λειτουργίες της εφαρμογής “Google Translate” για κινητά τηλέφωνα, είναι η άμεση μετάφραση μέσω κάμερας, που σας επιτρέπει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Popular Android application with 100 million users hides suspicious software

Another malware case hidden behind a popular application reveals Secure-D, the security platform of the Greek Upstream technology company. Secure-D platform labs have unveiled this time that the popular “4shared” application on the Android platform, with more than 100 million users worldwide, hides malware that secretly displays online ads, makes false clicks, and sign in

Read more...

Δημοφιλής εφαρμογή Android με 100 εκατ. χρήστες κρύβει ύποπτο λογισμικό

Άλλη μια περίπτωση κακόβουλου λογισμικού που κρύβεται πίσω από μια δημοφιλή εφαρμογή αποκαλύπτει το Secure-D, η πλατφόρμα ασφαλείας της ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας Upstream. Τα εργαστήρια της πλατφόρμας Secure-D αποκάλυψαν αυτή τη φορά ότι η δημοφιλής εφαρμογή “4shared”, της πλατφόρμας Android, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, κρύβει κακόβουλο λογισμικό που προβάλλει κρυφά online διαφημίσεις,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

‎The new feature of WhatsApp fixes an important mistake‎

Who has not accidentally sent a photo to a wrong recipient via “WhatsApp”? Unfortunately, this is one of the most common mistakes in chat communication and can of course cause from awkward moments to lawsuits. Technicians and managers of “WhatsApp”, however, have an idea of ​​how this can be corrected. According to “WaBetaInfo”, the new

Read more...

Η νέα λειτουργία του WhatsApp διορθώνει ένα σημαντικό λάθος

Ποιος δεν έχει στείλει κατά λάθος μία φωτογραφία σε λάθος αποδέκτη μέσω του “WhatsApp“; Δυστυχώς, αυτό αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στο κομμάτι της επικοινωνίας μέσω chat και ασφαλώς μπορεί να προκαλέσει από άβολες στιγμές μέχρι μηνύσεις. Οι τεχνικοί και οι managers του “WhatsApp” έχουν όμως μία ιδέα για το πώς μπορεί να διορθωθεί

Διαβάστε Περισσότερα ...

Bad News: The online game that shields users from fake news

An online game, in nine languages, among them in Greek, where users play the role of fake news producers, works effectively as a “vaccine” against misinformation as it helps people develop more psychological resistance to political and other propaganda when they meet it in reality at some point. This was announced by British researchers at

Read more...

Bad News: Το online παιχνίδι που «θωρακίζει» τους χρήστες από τα fake news

Ένα διαδικτυακό παιχνίδι, που υπάρχει σε εννέα γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά, στο οποίο οι χρήστες παίζουν το ρόλο των παραγωγών ψευδών ειδήσεων (fake news), λειτουργεί αποτελεσματικά ως «εμβόλιο» κατά της παραπληροφόρησης, καθώς βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν μεγαλύτερη ψυχολογική αντίσταση στην πολιτική και άλλη προπαγάνδα, όταν κάποια στιγμή τη συναντήσουν στην πραγματικότητα. Αυτό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019

New Journey: The first “smart” tanker in the world

The size of nearly three football fields has the “New Journey”; a tanker that was delivered to its new owners in northeastern China: It is said to be the world’s first “smart” ship and capable of carrying 308,000 tons of cargo. According to RT, which relies on Chinese media, a key feature of the boat‎‎

Read more...

New Journey: Το πρώτο «έξυπνο» δεξαμενόπλοιο στον κόσμο

Μέγεθος σχεδόν τριών γηπέδων ποδοσφαίρου έχει το «New Journey»– δεξαμενόπλοιο το οποίο παραδόθηκε στους νέους του ιδιοκτήτες στη βορειοανατολική Κίνα: Όπως υποστηρίζεται, πρόκειται για το πρώτο «έξυπνο» πλοίο του τύπου του στον κόσμο, και έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 308.000 τόνων.  Σύμφωνα με το RT, που επικαλείται κινεζικά ΜΜΕ, βασικό χαρακτηριστικό του σκάφους -που εντάσσεται στην

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Malware attacks with fake video games

Digital criminals exploit the growing demand for video games by distributing malware through fake copies of the most popular ones. More than 930,000 users have been attacked in one year from early June 2018 to early June 2019. More than a third of the attacks have focused on just three games. Video gaming has been

Read more...

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό με ψεύτικα video games

Οι ψηφιακοί εγκληματίες εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη ζήτηση για video games διανέμοντας κακόβουλο λογισμικό μέσα από πλαστά αντίγραφα των πιο δημοφιλών. Περισσότεροι από 930.000 χρήστες έχουν δεχθεί τέτοιου είδους επιθέσεις σε διάστημα ενός έτους από τις αρχές Ιουνίου του 2018 μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 2019. Πάνω από το ένα τρίτο των επιθέσεων επικεντρώθηκαν σε μόλις

Διαβάστε Περισσότερα ...