Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Art in a Sec makes your pet a painting portrait!

Anyone who has a ‎‎pet‎‎ knows very well that the beloved animal is a member of the family. Honoring this, he can now -with the help of ‎‎artificial intelligence-‎‎ capture the personality of the cat or his dog in an artistic way.‎ On the ‎‎Art in a Sec‎‎ website, choosing from hundreds of visual effects,

Read more...

Το Art in a Sec κάνει το κατοικίδιό σας πίνακα ζωγραφικής!

Όποιος έχει κατοικίδιο γνωρίζει πολύ καλά ότι το αγαπημένο ζώο είναι μέλος της οικογένειας. Τιμώντας αυτό, μπορεί τώρα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης να αιχμαλωτίσει την προσωπικότητα της γάτας ή του σκύλου του με καλλιτεχνικό τρόπο. Στον ιστότοπο της Art in a Sec, επιλέγοντας από εκατοντάδες εικαστικά εφέ, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να έχει

Διαβάστε Περισσότερα ...

How to create a strong password

In times of hacking, it is good to learn to take care of everything. Whenever you are preparing to enter a new password, keep the following in mind: You may never become a victim of interception, but if that happens, this person has access to almost all of your data. To avoid running and not

Read more...

Πώς να δημιουργήσεις ισχυρό password

Στον καιρό του hacking, καλό είναι να μάθεις να προσέχεις τα πάντα. Κάθε φορά που ετοιμάζεις να βάλεις έναν καινούργιο κωδικό, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου το παρακάτω: Μπορεί να μην γίνεις ποτέ θύμα υποκλοπής, αλλά άμα συμβεί το άτομο αυτό θα έχει πρόσβαση σχεδόν σε όλα σου τα δεδομένα. Για να μην τρέχεις

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Google’s 21st Birthday: How the biggest search engine was created

Her ‎‎21st birthday ‎‎celebrates today the biggest search engine and the most manageable tool of the Internet, Google, and-of course-honors the day with a‎‎ ‎‎Doodle‎‎.‎ ‎Google‎‎ ‎‎started in January 1996 as a research project by Larry Paige and Sergei Breen when they both did their Ph.D. at Stanford University, California‎‎.‎ ‎While ‎‎conventional search engines ranked

Read more...

Τα 21α γενέθλια της Google: Πώς δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης

Τα  21α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης και το πιο εύχρηστο εργαλείο του διαδικτύου, η Google, και -φυσικά- τιμά τη μέρα με ένα Doodle. To Google ξεκίνησε τον Ιανουαρίου του 1996 ως ερευνητικό πρόγραμμα από τον Λάρρυ Πέιτζ και τον Σεργκέι Μπριν όταν έκαναν και οι δύο το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

LinkedIn makes it easier to promote professional skills

All professional skills are good, but they are worthless if you cannot make them known to potential employers. The “Skills Assessment” feature launched by the business network is now available to all LinkedIn users to make it even easier for all professionals to show their business skills to potential employers in a more effective way.

Read more...

Το LinkedIn κάνει πιο εύκολη την προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Καλά είναι όλα τα επαγγελματικά εφόδια, αλλά δεν έχουν αξία εάν δεν μπορεί κανείς να τα κάνει γνωστά στους πιθανούς εργοδότες.  Η λειτουργία “Skills Assessment” που εγκαινίασε το επαγγελματικό δίκτυο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του LinkedIn προκειμένου να είναι ακόμα πιο εύκολο σε όλους τους επαγγελματίες να δείξουν με έναν πιο αποτελεσματικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Mozilla wants to launch a new version of Firefox every month

Starting next year, Firefox, one of the most popular browsers globally, is expected to get a new version every four weeks. This is the design announced by Mozilla for the upgrade packages that Firefox will receive, while making it clear that with this method ‎‎there will be a completely new version of Firefox every six

Read more...

H Mozilla θέλει να λανσάρει μία νέα έκδοση του Firefox κάθε μήνα

Αρχής γενομένης από το επόμενο έτος, ο Firefox, ένας από τους δημοφιλέστερους browsers σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να αποκτήσει μία νέα έκδοση κάθε τέσσερις εβδομάδες.  Αυτός είναι ο σχεδιασμός που ανακοίνωσε η Mozilla, για τα πακέτα αναβάθμισης που θα παίρνει ο Firefox, ενώ ξεκαθάρισε ότι με αυτή τη μέθοδο θα υπάρχει μία εντελώς νέα έκδοση

Διαβάστε Περισσότερα ...

3 new age health problems that technology has “loaded” us

Modern people, we have found new ways to… injure our bodies, says Jocelyn Szeto, a doctor at the University of Texas Health Science Center and Texas Medical Center, speaking at Health. Specifically, he says, habits like watching TV, playing on the tablet, scrolling and taking selfies, can create new-age health problems. What are these?

Read more...

3 new age προβλήματα υγείας που μας “φόρτωσε” η τεχνολογία

Οι σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε βρει νέους τρόπους να… τραυματίζουμε το σώμα μας, υποστηρίζει η Jocelyn Szeto, γιατρός στο University of Texas Health Science Center και στο Texas Medical Center, μιλώντας στο Health. Συγκεριμένα, όπως αναφέρει, συνήθειες όπως το να βλέπουμε τηλεόραση, να παίζουμε στο τάμπλετ, να σκρολάρουμε και να βγάζουμε selfies, μπορούν να μας δημιουργήσουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Increasing phishing attacks targeting Apple operating systems

The number of phishing attacks targeting Mac users, iOS laptops and the related web service ecosystem reached 1,600,000 in the first half of 2019. This figure is 9% higher than the attacks in 2018 overall. The growing number of users of popular digital devices is clearly attracting more and more digital criminals. This is one

Read more...

Αυξάνονται οι επιθέσεις phishing με στόχο τα λειτουργικά συστήματα της Apple

Ο αριθμός των επιθέσεων phishing με στόχο χρήστες υπολογιστών Mac, φορητών συσκευών iOS και το σχετικό οικοσύστημα υπηρεσιών διαδικτύου άγγιξε τις 1.600.000 στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Το μέγεθος αυτό είναι κατά 9% υψηλότερο σε σύγκριση με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2018 συνολικά. Ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών δημοφιλών ψηφιακών συσκευών προσελκύει σαφώς όλο και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

The first wireless charger that keeps backups of files

Some small dramas are played on a daily basis in our lives. “You have 30 seconds before your cellphone battery runs out” and “Cellphone memory is full” are two phrases, two updates that easily cause panic in the age of nomophobia. Two different problems, however, all show that they have finally found a common solution

Read more...

Ο πρώτος wireless φορτιστής που κρατά backup των αρχείων

Κάποια μικρά δράματα παίζονται σε καθημερινή βάση στη ζωή μας. “Έχετε 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η μπαταρία του κινητό σας” και “Η μνήμη του κινητού έχει γεμίσει” είναι δύο φράσεις, δύο ενημερώσεις που εύκολα προκαλούν πανικό στην εποχή της nomophobia. Δύο διαφορετικά προβλήματα που, όμως, όλα δείχνουν ότι επιτέλους βρήκαν μία κοινή λύση που θα λύσει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

‎The smarter our home is, the less satisfied we are!‎

The more “smart” electronic devices one has at home, the less satisfied he is. This is the conclusion of a new study by Greek Diaspora researchers, focusing on new gadgets of smart homes, finding that ultimately most people feel rather better when they have only a few such devices around them. The study also found

Read more...

Όσο πιο “έξυπνο” είναι το σπίτι μας, τόσο λιγότερη ικανοποίηση νιώθουμε!

Όσο περισσότερες «έξυπνες» ηλεκτρονικές συσκευές έχει κανείς στο σπίτι του, τόσο λιγότερο ικανοποιημένος νιώθει. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας νέας έρευνας Ελλήνων ερευνητών της διασποράς, που εστιάζει στα νέα «γκάτζετ» των «έξυπνων» σπιτιών (smart homes), διαπιστώνοντας ότι τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μάλλον καλύτερα, όταν έχουν λίγες μόνο τέτοιες συσκευές γύρω τους. Η μελέτη βρήκε,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Malicious software in school and student textbooks

Over 53,500 malicious or potentially unwanted files disguised as ready-to-use textbooks and books for schools and universities have been found by Kaspersky experts. From August 2018 to July 2019, 356,662 attacks were used on 104,819 users; a decrease of 21% compared to the previous year. These are among the main findings of Kaspersky’s “Back to

Read more...

Κακόβουλο λογισμικό σε σχολικά και φοιτητικά συγγράμματα

Πάνω από 53.500 κακόβουλα ή δυνητικά ανεπιθύμητα αρχεία μεταμφιεσμένα ως έτοιμα προς χρήση συγγράμματα και βιβλία για σχολεία και πανεπιστήμια έχουν βρει οι ειδικοί της Kaspersky. Από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 χρησιμοποιήθηκαν σε 356.662 επιθέσεις σε 104.819 χρήστες· μέγεθος μειωμένο κατά 21%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Τα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Digital attacks: The reaction comes when it is already too late

About 56% of Incident Response (IR) requests processed by Kaspersky security experts in 2018 took place after the event, after the organizations were attacked with visible consequences; such as unauthorized transfers, money transfers. workstations encrypted by ransomware and unavailable services. 44% of the requests were processed after detecting an early-stage attack, saving the client from

Read more...

Ψηφιακές επιθέσεις: Η αντίδραση έρχεται όταν είναι ήδη πολύ αργά

Περίπου το 56% των αιτημάτων Απόκρισης Περιστατικού (Incident Response – IR) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από ειδικούς ασφάλειας της Kaspersky το 2018 έλαβαν χώρα κατόπιν εορτής, αφού οι οργανισμοί είχαν έρθει αντιμέτωποι με επίθεση που είχε ορατές συνέπειες· όπως μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές χρημάτων, σταθμούς εργασίας κρυπτογραφημένους από ransomware και μη διαθέσιμες υπηρεσίες. Το 44% των

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Facebook: They want to hide the number of ‘likes’ from posts!

To some will bring relief and to others discomfort. Facebook is facing a new challenge – bet: it may no longer publicly display the number of ‘likes’ that accompany its users’ posts. In this case, users will be able to click on the “like” icon in the photo, text or video posted on the platform,

Read more...

Facebook: Θέλουν να κρύψουν τον αριθμό των «like» από τις αναρτήσεις!

Σε ορισμένους θα φέρει ανακούφιση και σε άλλους δυσφορία. Το Facebook έρχεται αντιμέτωπο με νέα πρόκληση – στοίχημα: ενδέχεται να μην προβάλει πλέον δημοσίως στην πλατφόρμα του τον αριθμό των «like» που συνοδεύουν αναρτήσεις των χρηστών του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες θα μπορούν να πατούν πάνω στο εικονίδιο του «like» σε φωτογραφία, κείμενο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Facebook gives users more control over their data

Facebook has announced that it makes changes to its policies/rules to allow users to view and control the data that the social network collects from their browsing habits on other websites and applications. The company defines this data -for example, when a clothing site shares information with Facebook about a user’s browsing activity-

Read more...

To Facebook δίνει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων τους

Το Facebook ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε αλλαγές στις πολιτικές / κανόνες του για να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να βλέπουν και να ελέγχουν τα δεδομένα που το κοινωνικό δίκτυο συλλέγει από τις συνήθειες browsing τους σε άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Η εταιρεία ορίζει αυτά τα δεδομένα -για παράδειγμα, όταν μια ιστοσελίδα με ρούχα διαμοιράζεται

Διαβάστε Περισσότερα ...

Robotic ‘thread’ to treat blood clots in the brain

MIT engineers have developed a robotic “thread” that is magnetically directed and can move in extremely narrow and labyrinthine areas, such as the brain vascular system. As the MIT News reports, in the future this “thread” could be combined with existing intravascular technologies, with doctors guiding it through the patient’s brain vessels to quickly deal

Read more...

Ρομποτικό «νήμα» για την αντιμετώπιση θρόμβων στον εγκέφαλο

Μηχανικοί του ΜΙΤ ανέπτυξαν ένα ρομποτικό «νήμα» το οποίο κατευθύνεται μαγνητικά και μπορεί να κινηθεί σε εξαιρετικά στενούς και δαιδαλώδεις χώρους, όπως το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου.  Όπως αναφέρει το MIT News, στο μέλλον αυτό το «νήμα» θα μπορεί να συνδυάζεται με υπάρχουσες τεχνολογίες ενδοαγγειακής χρήσης, με τους γιατρούς να το καθοδηγούν μέσα στα αγγεία

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Apple fixes a critical security gap for the iPhone

Apple’s attempt to fix a security gap in the iPhone has led to bigger problems, so a new intervention from the company is needed. The reason Apple was asked to intervene twice on the same problem is because the first attempt showed an older bug that required new bug fixes. The latest version of Apple’s

Read more...

H Apple διορθώνει ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας για το iPhone

Η προσπάθεια της Apple να διορθώσει ένα κενό ασφαλείας στο iPhone οδήγησε σε μεγαλύτερα προβλήματα με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία μία νέα παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας.  Ο λόγος που η Apple κλήθηκε να παρέμβει δύο φόρες πάνω στο ίδιο πρόβλημα είναι επειδή με την πρώτη προσπάθεια διόρθωσης εμφανίστηκε ένα παλαιότερο bug για το

Διαβάστε Περισσότερα ...

First autonomous flight for Bell’s transport drone

The ‎‎first successful autonomous flight of Autonomous Pod Transport (APT) 70 -a transport drone- announced by Bell.‎‎ ‎ ‎The ‎‎flight‎‎ took place at the ‎‎test site near Fort Worth,‎‎ and the company plans to continue testing the vessel under ‎‎a special certification for experimental aircraft‎‎ for the rest of the year. ‎”We are delighted to

Read more...

Πρώτη αυτόνομη πτήση για το drone μεταφορών της Bell

Την πρώτη επιτυχή αυτόνομη πτήση του Autonomous Pod Transport (APT) 70 -ενός drone για μεταφορές- ανακοίνωσε η Bell.  Η πτήση έγινε στον χώρο δοκιμών κοντά στο Φορτ Γουόρθ, και η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις δοκιμές του σκάφους στο πλαίσιο ειδικής πιστοποίησης για πειραματικό αεροσκάφος κατά το υπόλοιπο έτος.  «Χαιρόμαστε που φτάσαμε σε αυτό το

Διαβάστε Περισσότερα ...