Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

NASA trains robotic dog to explore alien caves

In the subsoil of the Moon and Mars there are underground caves and tunnels, some of which are the product of volcanic activity. These caves and tunnels can, according to experts, be safe shelters and places of residence for people. Of course, an exploration will have to be made in 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου