Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

6 applications for even better Instagram

There are detachable iPhone lenses, cases for underwater shooting, selfie sticks and many more gadgets to get your social media photos a few steps further. But everything starts when you do “click” and your photo is saved. Then the following apps undertake. Superimpose You no longer need Photoshop to create a special collage as there

Read more...

6 εφαρμογές για ακόμα καλύτερο Instagram

Υπάρχουν αποσπώμενοι φακοί για iPhone, θήκες για υποβρύχιες λήψεις, selfie sticks και πολλά ακόμη gadgets για να προχωρήσεις τις social media φωτογραφίες σου μερικά βήματα πιο πέρα. Όλα όμως ξεκινούν μόλις κάνεις το «κλικ» και αποθηκευτεί η φωτογραφία σου. Μετά αναλαμβάνουν τα παρακάτω apps. Superimpose Δεν χρειάζεσαι πλέον Photoshop για να δημιουργήσεις ένα ξεχωριστό κολάζ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Application for smartphone ‘listens’ ear infections in children ears

A new application able to detect the presence of fluid behind a child’s eardrum, using just one sheet of paper and the microphone and the smartphone speaker, developed researchers at the University of Washington. In order to “listen” to otitis, the application produces a series of gentle “tweets” in the ear through a small

Read more...

Εφαρμογή για smartphone που «ακούει» ωτίτιδες στα αυτιά παιδιών

Μία νέα εφαρμογή που είναι σε θέση να εντοπίζει την παρουσία υγρού πίσω από το τύμπανο του αυτιού ενός παιδιού, χρησιμοποιώντας απλά ένα φύλλο χαρτί και το μικρόφωνο και το ηχείο του smartphone, ανέπτυξαν ερευνητές στο University of Washington.  Προκειμένου να «ακούσει» την ωτίτιδα, η εφαρμογή παράγει μια σειρά απαλών «τιτιβισμάτων» στο αυτί μέσα από

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

The dark ocean of Dark Web

According to a very widespread metaphore, if the internet we use daily was an iceberg it would only be the top of it. Beneath the surface, most of the internet is sunk and is called “Dark Web”. There -deep in the big nowhere- there is a galaxy of “sites” devoted to buying and selling drugs,

Read more...

Ο σκοτεινός ωκεανός του Dark Web

Σύμφωνα με μία πολύ διαδεδομένη μεταφορά, αν το διαδίκτυο που χρησιμοποιούμε καθημερινά ήταν παγόβουνο θα ήταν μόνο η κορυφή του. Κάτω από την επιφάνεια, το μεγαλύτερο μέρος του ίντερνετ είναι βυθισμένο και ονομάζεται “Dark Web”. Εκεί βαθιά, στο μεγάλο πουθενά, υπάρχει ένας γαλαξίας από “sites” αφιερωμένα στην αγορά και πώληση ναρκωτικών, όπλων και υπηρεσιών από

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

ZombieLoad: New serious security gap in Intel processors

A new and serious security gap has been identified and concerns Intel processors that have been manufactured since 2011. The security gap was named “ZombieLoad” by computer security experts because of the inability to process specific data from processors. As a result, these ‘zombie’ data packets create a security gap in Intel’s hardware, with the

Read more...

ZombieLoad: Νέο σοβαρό κενό ασφαλείας στους επεξεργαστές της Intel

Ένα νέο και σοβαρό κενό ασφαλείας εντοπίστηκε και αφορά επεξεργαστές της Intel που έχουν κατασκευαστεί από το 2011 και έπειτα. Το κενό ασφαλείας έλαβε την ονομασία “ZombieLoad” από τους ειδικούς επί θεμάτων ασφαλείας υπολογιστών λόγω της αδυναμίας διαχείρισης συγκεκριμένων δεδομένων από τους επεξεργαστές. Αποτέλεσμα, αυτό το «zombie» πακέτο δεδομένων να δημιουργεί κενό ασφαλείας στο hardware

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Mackmyra AI Whiskey: The world’s first whiskey made with artificial intelligence

“The perfect blend: Get to know the first whiskey in the world that was made with artificial intelligence“, urges the Mackmyra Whiskey distillery, based in Sweden. In collaboration with the Finnish technology company Fourkind and Microsoft, the distillery says it has combined distillation techniques that go back almost 1,000 years with 21st century technology.

Read more...

Mackmyra AI Whisky: Το πρώτο ουίσκι στον κόσμο που φτιάχτηκε με τεχνητή νοημοσύνη

«To τέλειο μείγμα: Γνωρίστε το πρώτο ουίσκι στον κόσμο που φτιάχτηκε με τεχνητή νοημοσύνη», προτρέπει το αποστακτήριο Mackmyra Whisky, το οποίο εδρεύει στη Σουηδία.  Σε συνεργασία με τη φινλανδική εταιρεία τεχνολογίας Fourkind και την Microsoft, το αποστακτήριο αναφέρει πως συνδύασε τεχνικές απόσταξης που πάνε σχεδόν 1.000 χρόνια πίσω με τεχνολογία του 21ου αιώνα. «Για να

Διαβάστε Περισσότερα ...

All Chromebooks can also support Linux

Google announced in the I / O that it would be feasible and much easier to run a “Linux” distribution on “Chrome OS”. According to Google, this will be true for both “Intel”-based and “ARM”-based computers. Many sources agree that this announcement is not surprising from Google, as the “Chrome OS” itself began as a

Read more...

Όλα τα Chromebooks θα μπορούν να υποστηρίζουν και Linux

H Google ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του I/O ότι θα είναι εφικτό και πολύ πιο εύκολο να τρέξει κανείς κάποια διανομή “Linux” στο “Chrome OS”. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Google, αυτό θα ισχύει τόσο για τους υπολογιστές που είναι βασισμένοι σε επεξεργαστή “Intel” όσο και στα μηχανήματα με επεξεργαστή “ARM”.  Πολλές πηγές συμφωνούν ως

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Ρώσοι επιστήμονες δημιουργούν τον μαγικό μανδύα του Χάρι Πότερ

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Φυσικομαθηματικής της Μόσχας παρουσίασαν μια νέα τεχνολογία μέσω της οποίας μπορούν να παράγουν διμερή υλικά από ουσίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή των διμερών υλικών, δείχνοντας πως μέσω της τεχνολογίας αυτής παράγεται μια υπερ-λεπτή ταινία χρυσού πάχους ίσου με μια μονάδα νανομέτρου (nm).

Διαβάστε Περισσότερα ...

Ενας Ελληνας στο τιμόνι ενός νέου τεχνολογικού κολοσσού

«Eίμαι βέβαιος ότι θα κάνω τον κόσμο να σκεφθεί τι μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα». Aυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεόδωρος Βασιλάκης, παρουσιάζει την επιτυχία της Grab, της οποίας είναι γενικός διευθυντής τεχνολογικού και μηχανολογικού τομέα (CTO).

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Museum “raised” Salvador Dali with artificial intelligence

Salvador Dali is welcoming his guests at The Dali Museum in St. Petersburg, Florida from Saturday, May 11 -the birthday of the artist- with the help of artificial intelligence. “Dali Lives” was announced in January and is an initiative in honor of the great artist for the 115th anniversary of his birth. The “Dali Lives”

Read more...

Μουσείο «ανέστησε» τον Σαλβαντόρ Νταλί με τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σαλβαντόρ Νταλί υποδέχεται o ίδιος τους επισκέπτες του στο The Dali Museum στο Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα από το Σάββατο, 11 Μαΐου -επέτειο της γέννησης του καλλιτέχνη- με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.   Το «Dali Lives» είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και είναι μια πρωτοβουλία προς τιμήν του μεγάλου καλλιτέχνη για τα 115 χρόνια από

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Internet Explorer acquires status as a configuration of the new Edge Browser

During the annual Build 2019 developer conference, Microsoft introduced the updated Edge Browser, which now acquires the Internet Explorer configuration. Edge is now based on Chromium and one of the new features it brings is Internet Explorer Mode, which helps users access applications and servers that require the use of the previously used universal web

Read more...

O Internet Explorer αποκτά υπόσταση ως διαμόρφωση του νέου Edge Browser

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών, Build 2019, η Microsoft παρουσίασε τον ανανεωμένο Edge Browser, ο οποίος αποκτά πλέον τη διαμόρφωση Internet Explorer. Ο Edge είναι πλέον βασισμένος στον Chromium και ένα από τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει είναι το Internet Explorer Mode, το οποίο βοηθά τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Artificial Intelligence detects signs of depression and anxiety in children’s talks

A machine learning algorithm can detect signs of anxiety and depression in young children’s talks, allowing for the rapid diagnosis of situations that are difficult to deal with and often overlooked in young people, according to a new study published in the Journal of Biomedical and Health Informatics. “We need fast, objective tests to identify

Read more...

Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ενδείξεις κατάθλιψης και άγχους σε ομιλίες παιδιών

Ένας αλγόριθμος machine learning μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις άγχους και κατάθλιψης σε ομιλίες παιδιών νεαρής ηλικίας, επιτρέποντας την ταχεία διάγνωση καταστάσεων που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και συχνά παραβλέπονται σε άτομα νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Biomedical and Health Informatics.  «Χρειαζόμαστε γρήγορα, αντικειμενικά τεστ για να εντοπίζουμε παιδιά που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

How to make your passwords stronger for greater safety

As the frequency of violations and massive personal data theft is steadily rising, users are more than ever asked to be very familiar with the creation of many but powerful passwords. Even today, a large percentage of users have not understood the importance of creating a secure password. According to recent data from the United

Read more...

Πώς να κάνετε τους κωδικούς σας ισχυρότερους για μεγαλύτερη ασφάλεια

Καθώς η συχνότητα των παραβιάσεων και των μαζικών κλοπών προσωπικών δεδομένων αυξάνεται διαρκώς, οι χρήστες καλούνται, περισσότερο από ποτέ, να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη δημιουργία πολλών αλλά και ισχυρών password. Ακόμη και σήμερα, μεγάλο ποσοστό χρηστών δεν έχει κατανοήσει τη σημασία δημιουργίας ασφαλών password. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας στον

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Netflix significantly improves sound streaming

The audio rendering of Netflix videos gets new features and capabilities. The audio transmission technology that Netflix will use from now on will be able to adjust the audio quality in a similar way to what makes it for video streaming quality, depending on bandwidth and connection capabilities. It is obvious that the issue of sound

Read more...

Το Netflix βελτιώνει αισθητά τον ήχο του streaming

H ηχητική απόδοση των βίντεο που προβάλλει το Netflix αποκτά νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.   Η τεχνολογία μετάδοσης ήχου που θα χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα το Netflix θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την ηχητική ποιότητα με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που το κάνει για την ποιότητα του video streaming, ανάλογα με το εύρος ζώνης

Διαβάστε Περισσότερα ...

Free new broadcasts from YouTube

Alphabet YouTube (Google) revealed on Thursday nine new broadcasts that will be available to watch for free later in the year, as the popular service seems to restrict attempts to attract subscribers through content that is only available behind paywalls (for a fee). As reported by Reuters, these presentations were made at the event for advertisers

Read more...

Δωρεάν νέες εκπομπές από το YouTube

Το YouTube της Alphabet (Google) αποκάλυψε την Πέμπτη εννέα νέες εκπομπές που θα είναι διαθέσιμες προς παρακολούθηση δωρεάν αργότερα μέσα στο έτος, καθώς η δημοφιλής υπηρεσία φαίνεται να περιορίζει τις προσπάθειες προσέλκυσης συνδρομητών μέσω περιεχομένου που θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά «πίσω» από paywalls (επί πληρωμή).   Όπως αναφέρει το Reuters, οι παρουσιάσεις αυτές έγιναν σε event

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

First organ transplant delivered by drone

The first organ transplant delivered by drone was performed in April by surgeons at the University of Maryland Medical Center in Baltimore. “All this is impressive. Years ago you would not even think about it”, said a kidney recipient, a 44-year-old resident of Baltimore, who has now been discharged from the UMMC. The whole process

Read more...

Πρώτη μεταμόσχευση οργάνου που παραδόθηκε με drone

Την πρώτη μεταμόσχευση οργάνου που παραδόθηκε με drone πραγματοποίησαν τον Απρίλιο χειρουργοί στο University of Maryland Medical Center στη Βαλτιμόρη.   «Όλο αυτό είναι εντυπωσιακό. Χρόνια πριν, δεν θα το σκεφτόσουν καν», είπε ο παραλήπτης του νεφρού, ένας 44χρονος κάτοικος της Βαλτιμόρης, ο οποίος έχει λάβει πλέον εξιτήριο από το UMMC.   Η όλη διαδικασία προέκυψε χάρη

Διαβάστε Περισσότερα ...

“Army” of microrobots to destroy bacteria on teeth

Microrobots for bacterial tooth cleaning have been developed by researchers at the School of Dental Medicine and the School of Engineering and Applied Science of the University of Pennsylvania (Penn). Visiting the dentist, as it is known, involves lengthy and often painful scraping procedures with mechanical tools to remove the plaque from the teeth. Penn’s

Read more...

«Στρατός» μικρορομπότ για την καταστροφή βακτηρίων στα δόντια

Μικρορομπότ με αντικείμενο τον καθαρισμό των δοντιών από βακτηρίδια ανέπτυξαν ερευνητές του School of Dental Medicine και του School of Engineering and Applied Science του University of Pennsylvania (Penn).  Η επίσκεψη στον οδοντίατρο, ως γνωστόν, περιλαμβάνει χρονοβόρες και πολύ συχνά οδυνηρές διαδικασίες ξυσίματος με μηχανικά εργαλεία για την απομάκρυνση της πλάκας από τα δόντια.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Instagram Changes: What will happen to the likes of posts

Viewing the number of likes on Instagram posts is changing as the popular social media tool looks to make them visible only to the account user. Specifically, the well-known researcher Jane Manchun Wong has identified the above change in the Android application’s source code, talking about Instagram developer testing before the final change. As Wong

Read more...

Αλλάζει το Instagram: Τι θα συμβεί με τα likes των αναρτήσεων

Η προβολή του αριθμού των likes στις αναρτήσεις του Instagram αλλάζει, καθώς το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης εξετάζει το ενδεχόμενο να τα καταστήσει ορατά μόνο από το χρήστη του λογαριασμού.  Συγκεκριμένα, η γνωστή ερευνήτρια Jane Manchun Wong εντόπισε την παραπάνω αλλαγή στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής για τις Android συσκευές, κάνοντας λόγο για δοκιμές των

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

This way you’ll have two WhatsApp accounts on your mobile

The reasons for others are professional and for other purely personal, but today more and more people choose to have two phone numbers. Usually, the solution to this is buying a smartphone with dual sim, but this is not always desirable. After all, the choices are very limited. Sure, therefore, the ability for two Whatsapp

Read more...

Έτσι θα έχεις δύο λογαριασμούς WhatsApp στο κινητό

Οι λόγοι για άλλους είναι επαγγελματικοί και για άλλους καθαρά προσωπικοί, σήμερα όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να έχουν δύο τηλεφωνικούς αριθμούς. Συνήθως η λύση σε αυτό είναι η αγορά ενός smartphone με dual sim, όμως αυτό δεν είναι πάντα επιθυμητό. Άλλωστε οι επιλογές είναι πολύ περιορισμένες. Σίγουρα, λοιπόν, η δυνατότητα για δύο λογαριασμούς

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

Greek Police warns of new malware – What to care about

The attention of internet users to malicious software that can invade computers and block the files is drawn by the Greek Electronic Crime Prosecution Unit, with a notice issued and inform about the risks. In particular, information to citizens is about the emergence -internationally- of a new version of the malware software “Ransomware-Cryptoware” under the

Read more...

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για νέο κακόβουλο λογισμικό – Τι να προσέξετε

Την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου για κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να εισβάλει στους υπολογιστές και να μπλοκάρει τα αρχεία, εφιστά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με ανακοίνωση που εξέδωσε και ενημερώνει για τους κινδύνους. Ειδικότερα, η ενημέρωση προς τους πολίτες αφορά στην εμφάνιση -σε διεθνές επίπεδο- μιας νέας έκδοσης κακόβουλου λυτρισμικού λογισμικού «Ransomware–Cryptoware» υπό την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

Facebook put “in hand” contacts of its 1.5 million users

Facebook “mistakenly” put “in hand” email contacts of its 1.5 million users. As the BBC reports, data leakage occurred through an application used to identify new members of the social media. According to the procedure, Facebook asked its new users to give their e-mail account password to connect, while creating a copy of the user’s

Read more...

Facebook: Έβαλε “στο χέρι” τις επαφές 1,5 εκατ. χρηστών του

Το Facebook “εκ παραδρομής” έβαλε “στο χέρι” τις επαφές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1,5 εκατ. χρηστών του. Όπως αναφέρει το BBC, η διαρροή των στοιχείων συνέβη μέσω μιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των νέων μελών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την διαδικασία, το Facebook ζητούσε από τους νέους του χρήστες να δώσουν το

Διαβάστε Περισσότερα ...