Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

The biggest scams on the internet

Before people get smarter and figure out when something they see on the internet is a scam; many scammers took advantage of it by developing scams, which were sometimes fun and sometimes sucked the world’s money. Here are the 5 most characteristic: The Nigerian This is one of the oldest 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου