Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Instagram – Take a break: The new feature for those who “burn”

Shortly before the inauguration of its CEO Adam Mosseri in Congress, the Instagram development team released new features, aimed at providing a safer place for teens. First, it launches the “Take a Break” feature, previously available in the US, UK, Canada and Australia. In practice, “Take a Break” is a 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου