Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

How to get the most out of your old smartphone

Data show that smartphones worldwide are down significantly from the previous year, with 3.2%. Nor has the launch of the iPhone 11 helped substantially in the opposite direction, with consumers increasingly prolonging the life of their old cellphone. At the same time, mid-range smartphones have the largest market share, with prices ranging from €350-500. In

Read more...

Πώς θα αξιοποιήσεις το παλιό σου smartphone

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγορές smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετές μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το ποσοστό αυτής να αγγίζει το 3,2%. Ούτε το λανσάρισμα του iPhone 11 δεν βοήθησε ουσιαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τους καταναλωτές να παρατείνουν όλο και περισσότερο τη διάρκεια χρήσης του παλιού τους κινητού

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

‎New artificial intelligence system detects small brain hemorrhages better than radiologists‎

Researchers in the US developed a new artificial intelligence algorithm, which manages better than experienced radiologists in detecting small cerebral bleeding.‎‎ This development is expected to ‎‎help physicians in the future to diagnose and better treat patients with head injuries, strokes and aneurysms.‎ The new system can relieve radiologists from a heavy workload, as artificial

Read more...

Νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει μικρές εγκεφαλικές αιμορραγίες καλύτερα και από τους ακτινολόγους

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, που τα καταφέρνει καλύτερα και από έμπειρους ακτινολόγους στην ανίχνευση μικρών εγκεφαλικών αιμορραγιών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βοηθήσει τους γιατρούς μελλοντικά να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν καλύτερα τους ασθενείς με τραύματα στο κεφάλι, εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα. Το νέο σύστημα μπορεί να απαλλάξει τους ακτινολόγους

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

‎”Pythia” reads better than people half-ruined ancient Greek inscriptions‎

Researchers at Deep Mind, Google’s subsidiary Artificial Intelligence company‎‎, led by a Greek, have created “Pythia”, a “smart” system that seems to do better than people expert at reading half-destroyed inscriptions in ancient Greek. The fully automated system, the first of its kind in the world, fills in the missing words by making alternative suggestions,

Read more...

Η “Πυθία” διαβάζει καλύτερα και από ανθρώπους μισοκατεστραμμένες αρχαίες ελληνικές επιγραφές

Ερευνητές της Deep Mind, της θυγατρικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, με επικεφαλής έναν Έλληνα, δημιούργησαν την “Πυθία”, ένα “έξυπνο” σύστημα που φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα και από τους ανθρώπους ειδικούς στην ανάγνωση μισοκατεστραμμένων επιγραφών με αρχαία ελληνικά κείμενα. Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, το πρώτο του είδους του στον κόσμο, συμπληρώνει τις λέξεις που

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Smart headphones with Google’s signature

‎‎”Google Pixel Buds”‎‎ brings the convenience of ‎‎”Google Assistant”‎‎ directly to your ears‎‎, ‎‎without‎‎ the need to use ‎‎wires‎‎. ‎ The “Google Pixel Buds” fit easily to all ears, and their design allows them to stay firmly in place, without having to worry about the owner losing them even if they have time to listen

Read more...

Έξυπνα ακουστικά με την υπογραφή της Google

Τα “Google Pixel Buds” φέρνουν την ευκολία του “Google Assistant” απευθείας στα αυτιά σας, χωρίς να είναι ανάγκη να χρησιμοποιείτε καλώδια.  Τα “Google Pixel Buds” προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα αυτιά, ενώ η σχεδίασή τους επιτρέπει να μένουν σταθερά στη θέση τους, χωρίς να ανησυχεί ο κάτοχός τους μήπως τα χάσει ακόμα και εάν τα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Stalkerware: So easily someone can “trap” our smartphone

‎Large increase‎‎ show attempts to install ‎‎ ‎‎”Stalkerware”‎‎, ie software through which someone ‎‎monitors‎‎ ‎‎messages‎‎, ‎‎photos‎‎, ‎‎social media‎‎ , ‎‎GPS‎‎, ‎‎recordings‎‎ or ‎‎cameras‎‎ on the victim’s smartphone, in some cases even in real-time.‎ ‎Over 37,000 such attempts were recorded from January to August 2019‎‎, a figure corresponding to ‎‎an increase of 35% compared to

Read more...

Stalkerware: Τόσο εύκολα μπορεί κάποιος να “παγιδεύσει” το smartphone μας

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι απόπειρες εγκατάστασης “stalkerware”, δηλαδή λογισμικού μέσω του οποίου κάποιος παρακολουθεί τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα social media, το GPS, τις ηχογραφήσεις ή τις κάμερες στο smartphone του θύματος, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Πάνω από 37.000 τέτοιες απόπειρες καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2019, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 35% σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Your attention; your boss can read your emails

‎If you work ‎‎in a company that uses the paid version of Google’s G Suite and the products it provides‎‎, such as Gmail, Docs, Drive, Calendar, etc., you should be very careful.‎ ‎This is because ‎‎the company has full access to everything you do on these platforms‎‎, including ‎‎even your draft emails‎‎(!). At least, this

Read more...

Το νου σου· το αφεντικό σου μπορεί να διαβάσει τα μέιλ σου

Αν εργάζεσαι σε εταιρεία που χρησιμοποιεί την πληρωμένη έκδοση του G Suite της Google και τα προϊόντα που αυτή παρέχει, όπως το Gmail, τα Docs, το Drive, το Calendar κ.λπ., καλό θα είναι να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Κι αυτό γιατί η εταιρεία έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα όσα κάνεις σε αυτές τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων ακόμα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

“Smart” T-shirt monitors breathing, heart, lungs

A “smart” T-shirt that accurately monitors breathing and lung function by sensing chest and abdominal movements was presented by Dutch researchers at an international conference of the European Pulmonary Society in Madrid. The‎ ‎innovative T-shirt called “Hexoskin“ which sends data online in a mobile app, can be utilized in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Read more...

«Έξυπνη» μπλούζα καταγράφει αναπνοή, καρδιά, πνεύμονες

Μια «έξυπνη» μπλούζα που παρακολουθεί με ακρίβεια την αναπνοή και τη λειτουργία των πνευμόνων, καταγράφοντας με αισθητήρες τις κινήσεις του στήθους και της κοιλιάς, παρουσίασαν Ολλανδοί ερευνητές στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη. Η καινοτόμος μπλούζα με την ονομασία “Hexoskin”, που στέλνει μέσω διαδικτύου τα δεδομένα σε μια κινητή

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Amazon introduces a new way of communicating with Alexa

At the ‎‎last event‎‎, Amazon announced it would sell a limited amount of its new, experimental gadgets. The titles are “Day 1 Editions” and the news is that not everyone will be able to get them, but only anyone who receives an invitation from the company. Based on consumer reviews and reactions to this new

Read more...

Η Amazon παρουσιάζει τον νέο τρόπο επικοινωνίας με την Alexa

Σε μια τελευταία εκδήλωσή της, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει προς πώληση μια περιορισμένη ποσότητα από τα νέα, πειραματικά της γκάτζετ. Τα τιτλοφορεί “Day 1 Editions” και η είδηση είναι ότι δεν θα μπορεί να τα αποκτήσει ο οποιοσδήποτε, αλλά μόνο όποιος λάβει πρόσκληση από την εταιρεία. Βασιζόμενη στις κριτικές και τις αντιδράσεις των καταναλωτών

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

‎Attention! New scam on WhatsApp: If you see this message erase it immediately! (pics‎)

At risk users of the popular application.‎ ‎At risk are the users of the application ‎‎”WhatsApp”‎‎ ‎since -according to what the ‎‎British “Sun” reports– ‎‎hackers have found a way to ‎‎ ‎‎ ‎‎”invade”‎‎ ‎‎the application‎‎ and, by extension, mobile phones stealing personal data.‎ ‎In order to prevent this from happening‎‎, Facebook, which is the owner

Read more...

Προσοχή! Νέα απάτη στο WhatsApp: Αν δείτε αυτό το μήνυμα σβήστε το άμεσα! (pics)

Σε κίνδυνο οι χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής. Σε κίνδυνο βρίσκονται οι χρήστες της εφαρμογής “WhatsApp” αφού σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική “Sun“, χάκερ έχουν βρει τρόπο να «εισβάλουν» στην εφαρμογή και κατ’ επέκταση στα κινητά τηλέφωνα κλέβοντας προσωπικά δεδομένα. Προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο η Facebook που αποτελεί την ιδιοκτήτρια εταιρεία της συγκεκριμένης εφαρμογής

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Google now allows incognito browsing on Maps

New features to facilitate users' privacy and security, Google announced, including expanding both its “incognito” use of its applications and the option of automatically deleting location history, searches and other user activity. “Incognito mode” appeared in the Chrome Web Browser in 2018, earlier this year it was added to YouTube and has now been expanded

Read more...

Η Google επιτρέπει πλέον την «ινκόγκνιτο» περιήγηση στους Χάρτες

Νέες δυνατότητες που διευκολύνουν τους χρήστες σε θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, ανακοίνωσε η Google, μεταξύ άλλων διευρύνοντας τόσο την «ινκόγκνιτο» χρήση των εφαρμογών της, όσο και την επιλογή της αυτόματης διαγραφής δεδομένων που αφορούν στο ιστορικό τοποθεσίας, τις αναζητήσεις και άλλες δραστηριότητες των χρηστών. To “Incognito mode” εμφανίστηκε στο πρόγραμμα διαδικτυακής πλοήγησης Chrome το 2018,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

‎Used hard disks on the market still have old data…‎

Technology market data shows that those who sell their old hard disks forget to remove their data from there. An overwhelming percentage of hard disks sold on services like eBay seem to carry the data of their previous owners, which is surprising, since here we are dealing with photos, documents and other data that could

Read more...

Οι μεταχειρισμένοι σκληροί δίσκοι στην αγορά έχουν ακόμα τα παλιά δεδομένα…

Τα στοιχεία από την αγορά τεχνολογίας δείχνουν ότι όσοι πωλούν τους παλαιούς σκληρούς δίσκους τους ξεχνούν να αφαιρέσουν από εκεί τα δεδομένα τους. Ένα συντριπτικό ποσοστό των σκληρών δίσκων που πωλούνται σε υπηρεσίες όπως το eBay, φαίνεται ότι φέρει τα δεδομένα των προηγούμενων ιδιοκτητών τους, κάτι που προκαλεί εντύπωση, μιας και εδώ έχουμε να κάνουμε με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Artificial skin that provides the sense of touch

Scientists from EPFL (Switzerland) developed‎‎ a ‎‎soft artificial skin‎‎ that ‎‎provides‎‎ a ‎‎sense of touch‎‎ and has the ‎‎ability to adapt to the movements of the wearer‎‎; Paving the way for ‎‎the use of this new technology in a wide range of applications‎‎, from medical rehabilitation to virtual reality. ‎ ‎Just ‎‎like vision and hearing,

Read more...

Τεχνητό δέρμα που παρέχει την αίσθηση της αφής

Επιστήμονες του EPFL (Ελβετία) ανέπτυξαν ένα μαλακό τεχνητό δέρμα που παρέχει την αίσθηση της αφής και έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις κινήσεις αυτού που το φοράει· ανοίγοντας τον δρόμο για χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, από την ιατρική αποκατάσταση ως την εικονική πραγματικότητα.  Ακριβώς όπως η όραση και η

Διαβάστε Περισσότερα ...