Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Artificial Intelligence system automatically translates people’s brain activity into sentences!

Scientists went one step further to create machines that understand what a human being is saying, analyzing only his brain cells and then automatically converting his sentences into written text. Researchers in the US have developed an artificial intelligence algorithm that can decode the brain’s neuronal activity and translate it in real-time into highly accurate

Read more...

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «μεταφράζει» αυτόματα σε προτάσεις την εγκεφαλική δραστηριότητα ανθρώπων!

Οι επιστήμονες έκαναν ακόμη ένα βήμα για την δημιουργία μηχανών που καταλαβαίνουν τι λέει ένας άνθρωπος, αναλύοντας μόνο τα εγκεφαλικά κύτταρά του και μετατρέποντας, στην συνέχεια, αυτόματα, σε γραπτό κείμενο, τις προτάσεις του. Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου και να τη «μεταφράσει» σε πραγματικό χρόνο σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Chinese robot-“doctor” in the battle against coronavirus

Researchers in one of the top universities in China have designed a robot that say it could help save lives on the front line of the battle against the new coronavirus. According to Reuters, the machine consists of a robotic arm on wheels which can make ultrasound, take swabs from the mouth and “listen” to

Read more...

Κινεζικό ρομπότ-«γιατρός» στη μάχη κατά του κορωναϊού

Ερευνητές σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας σχεδίασαν ένα ρομπότ για το οποίο λένε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθούν ζωές στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του νέου κοροναϊού.   Όπως αναφέρει το Reuters, το μηχάνημα αποτελείται από έναν ρομποτικό βραχίονα σε τροχούς ο οποίος μπορεί να κάνει υπερήχους, να παίρνει επιχρίσματα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Reuters: Hackers targeted WHO amid pandemic

Hackers attempted to violate W.H.O. systems earlier this month, sources told Reuters, in what a senior official described as a doubling of cyberattacks. Flavio Anzio, chief information security officer of W.H.O., said the identity of the hackers is unknown and the attempt was unsuccessful. But he warned that hacking attempts against the service and its

Read more...

Reuters: Χάκερς στόχευσαν τον ΠΟΥ εν μέσω πανδημίας

Χάκερς επιχείρησαν να παραβιάσουν τα συστήματα του Π.Ο.Υ. νωρίτερα μέσα στον μήνα, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο αυτού που ανώτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως διπλασιασμό των κυβερνοεπιθέσεων. Ο Φλάβιο Άντζιο, chief information security officer του Π.Ο.Υ., δήλωσε πως η ταυτότητα των χάκερς είναι άγνωστη και η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Ωστόσο προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες hacking

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

How 3D printers ‘save’ hospitals in Italy

A 3D printing company in Italy designed and printed 100 respirator valves within 24 hours for a hospital that was running out. These valves connect patients to intensive respiratory machines. According to the BBC, the hospital in Bretsia had 250 patients with coronavirus in intensive care and the valves were designed for maximum use of

Read more...

Πώς 3D εκτυπωτές«σώζουν» νοσοκομεία στην Ιταλία

Μια εταιρεία 3D εκτύπωσης στην Ιταλία σχεδίασε και εκτύπωσε 100 βαλβίδες για αναπνευστήρες μέσα σε διάστημα 24 ωρών, για ένα νοσοκομείο το οποίο είχε ξεμείνει. Οι βαλβίδες αυτές συνδέουν τους ασθενείς στην εντατική με αναπνευστικά μηχανήματα. Όπως αναφέρει το BBC, το νοσοκομείο, στην Μπρέτσια, είχε 250 αρρώστους με κορωνοϊό στην εντατική και οι βαλβίδες έχουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Teleworking and Covid-19: What Employees and Businesses should pay attention to

With the decision of governments to close educational institutions and workplaces in an effort to limit the spread of COVID-19, many of us will need to connect remotely to work/school networks, further burdening online resources. We will also see many who are accustomed to the protection offered by a corporate/educational network to work remotely for the first time. This, combined

Read more...

Τηλεργασία και Covid-19: Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Με την απόφαση των κυβερνήσεων να κλείσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώροι εργασίας σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, πολλοί από εμάς θα χρειαστεί να συνδεθούμε εξ αποστάσεως σε εργασιακά / σχολικά δίκτυα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους διαδικτυακούς πόρους. Θα δούμε επίσης πολλούς που είναι συνηθισμένοι στην προστασία που προσφέρει ένα εταιρικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Some tricks you might not know about iPhone

After 12 years on the market, the iPhone is now perhaps the most popular mobile phone device available. The hacks for its operation are now known to everyone, and even those that the owner does not know exactly are available with a simple search on the internet. However, every update to its software brings new, small or bigger, tricks that

Read more ...

Μερικά τρικ που ίσως δεν γνωρίζεις για το iPhone

Μετά από 12 χρόνια στην αγορά, το iPhone είναι πλέον η ίσως δημοφιλέστερη συσκευή κινητού τηλεφώνου που υπάρχει. Τα hacks για τη λειτουργία του είναι πλέον γνωστά σε όλους, ενώ ακόμη και αυτά που δεν γνωρίζει ακριβώς ακόμη και ο κάτοχός του είναι διαθέσιμα με μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ.  Ωστόσο, κάθε update στο λογισμικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Technology in the battle against the coronavirus pandemic

Since the first report on the new coronavirus (Covid-19) in the Chinese province of Uhan, it has spread to hundreds of countries around the world. With the outbreak of the epidemic, China relied on its strong technological infrastructure, artificial intelligence (AI) and data analysis to monitor and combat the pandemic, while major tech giants such as Alibaba, Baidu, Huawei and others have

Read more ...

Η τεχνολογία στην μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού

Από την πρώτη αναφορά για τον νέο κορονοϊό (Covid-19) στην κινεζική επαρχία Ουχάν, έχει εξαπλωθεί σε εκατοντάδες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με το ξέσπασμα της επιδημίας, η Κίνα στηρίχθηκε στη δυνατή τεχνολογική υποδομή της, στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και στην ανάλυση δεδομένων, για να παρακολουθήσει και να καταπολεμήσει την πανδημία, ενώ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Coming soon the first “smart” contact lenses…

A new Startup from Silicon Valley attempts to create the “world’s first smart contact lenses”, placing a screen right in front of our eyes! The company, called Mojo Vision, unveiled an early version of its product at CES 2020 and has now begun talking about its development. Mojo’s technology is integrated into a lens, which has a “bulbous” section that “sits” just above the surface of the eye. The lens has

Read more ...

Προσεχώς οι πρώτοι ”έξυπνοι” φακοί επαφής…

Μια νέα Startup από τη Silicon Valley επιχειρεί να δημιουργήσει τους “πρώτους έξυπνους φακούς επαφής στον κόσμο”, τοποθετώντας μία οθόνη ακριβώς μπροστά από τα μάτια μας! Η εταιρεία, που ονομάζεται Mojo Vision, παρουσίασε μια πρώιμη έκδοση του προϊόντος της στη CES 2020, και έχει ξεκινήσει πλέον να μιλά για την ανάπτυξή του. Η τεχνολογία της Mojo ενσωματώνεται σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

The video game that looks for the treatment for coronavirus

There are many ways to support scientific research at a global level, especially in times of international epidemics, as is the case now with the COVID-19 coronavirus. One of them, according to Stanford University, is to install on your PC or smartphone the game created by the Folding@home research team, which is currently dealing with

Read more...

Το video game που ψάχνει την θεραπεία για τον κοροναϊό

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθηθεί η επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε περιόδους όπου υπάρχουν διεθνείς επιδημίες, όπως συμβαίνει και τώρα με την περίπτωση του κοροναϊού COVID-19. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Stanford, είναι να εγκαταστήσεις στο PC ή το smartphone σου το παιχνίδι που έχει δημιουργήσει η ερευνητική ομάδα Folding@home και η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

The PlayStation 5’s console is beyond imagination

Microsoft and Sony have engaged in a tough race over who will first cut the thread of most sales in Christmas 2020. The two giants are gearing up for their new consoles, having invested hundreds of millions, work hours and hopes in them, while -at the same time- they are quite sparing in the information they share with the media.

Read more...

Το χειριστήριο του PlayStation 5 ξεπερνά κάθε φαντασία

Η Microsoft και η Sony έχουν επιδοθεί σε έναν σκληρό αγώνα δρόμου για το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα των περισσότερων πωλήσεων τα Χριστούγεννα του 2020. Οι δύο κολοσσοί ετοιμάζουν τις νέες τους κονσόλες, έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια, εργατοώρες αλλά και ελπίδες σε αυτές, ενώ παράλληλα είναι αρκετά φειδωλοί στις πληροφορίες που μοιράζονται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

Discovered vulnerability that jeopardizes more than one billion devices

ESET researchers discovered Kr00k (CVE-2019-15126), a hitherto unknown vulnerability to Wi-Fi chips used on client devices, Wi-Fi access points and routers. The Kr00k vulnerability encrypts the network communication of an infected device with an “all-zero” encryption key, enabling the cyber-criminal to decrypt wireless network packages and successfully crown its attack. Kr00k’s discovery is linked to previous ESET investigation into security gaps detected in the Amazon Echo,

Read more...

Αποκαλύφθηκε ευπάθεια που θέτει σε κίνδυνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές

Οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν το Kr00k (CVE-2019-15126), μία μέχρι τώρα άγνωστη ευπάθεια σε τσιπ Wi-Fi, που χρησιμοποιούνται σε συσκευές client, Wi-Fi access points και routers. Η ευπάθεια Kr00k κρυπτογραφεί την επικοινωνία δικτύου μιας μολυσμένης συσκευής με κλειδί κρυπτογράφησης «all-zero», δίνοντας στον κυβερνοεγκληματία τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει τα ασύρματα πακέτα δικτύου και να στεφθεί με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Artificial intelligence found a powerful antibiotic that kills super-resistant germs

An artificial intelligence system developed by MIT University researchers in the US has found a powerful new antibiotic (“halicin”), which can kill many types of bacteria resistant to other antibiotics such as carbapenem. It is the first time artificial intelligence has found a new antibiotic from scratch and even powerful, opening up new possibilities in the field of pharmacy, as

Read more...

Τεχνητή νοημοσύνη βρήκε ισχυρό αντιβιοτικό, που εξοντώνει υπερανθεκτικά μικρόβια

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ στις ΗΠΑ, βρήκε ένα ισχυρό νέο αντιβιοτικό (halicin), το οποίο μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη βακτηρίων ανθεκτικών σε άλλα αντιβιοτικά όπως τα carbapenem. Είναι η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε εκ του μηδενός ένα νέο αντιβιοτικό και μάλιστα πανίσχυρο, ανοίγοντας νέες δυνατότητες στο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Bracelet-“shield” against “indiscreet” electronic microphones

A “shield” device against microphones located in the user’s environment (including hidden microphones) was developed by researchers from the University of Chicago. This hand-worn device, referring to a bracelet, is based on the fact that when exposed to ultrasound, most commercially available microphones leak sound into the audible spectrum. In addition, as the researchers note, the device exploits a

Read more...

Βραχιόλι-«ασπίδα» απέναντι στα «αδιάκριτα» μικρόφωνα ηλεκτρονικών συσκευών

Μία συσκευή-«ασπίδα» απέναντι σε μικρόφωνα που βρίσκονται στο περιβάλλον του χρήστη (περιλαμβανομένων κρυμμένων μικροφώνων) ανέπτυξαν ερευνητές του University of Chicago. Η συσκευή αυτή, που φοριέται στο χέρι, παραπέμποντας σε βραχιόλι, βασίζεται στο γεγονός πως, όταν εκτίθενται σε υπερήχους, τα περισσότερα μικρόφωνα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διαρρέουν τον ήχο στο ακουστό φάσμα. Επιπλέον, όπως σημειώνουν οι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

“Smart” diaper that alerts when dirty

MIT researchers developed a “smart” and low-cost diaper, equipped with a moisture sensor, which alerts the child’s parents (or those who look after the person who wears it in general) when it is wet: Once the sensor detects moisture, it sends a signal to a nearby receiver, which in turn sends an update to a smartphone or computer. The sensor consists of an RFID tag, placed

Read more...

«Έξυπνη» πάνα που ειδοποιεί όταν λερώνεται

Ερευνητές του ΜΙΤ ανέπτυξαν μια «έξυπνη» και χαμηλού κόστους πάνα, εξοπλισμένη με αισθητήρα υγρασίας, η οποία ειδοποιεί τους γονείς του παιδιού (ή αυτούς που φροντίζουν το άτομο που την φορά γενικότερα) πότε βρέχεται: Μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει υγρασία, στέλνει ένα σήμα σε κοντινό δέκτη, που με την σειρά του στέλνει ενημέρωση σε smartphone, ή υπολογιστή.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Draper drone to save water from micro-plastics

An autonomous underwater drone that can detect and analyze invisible microplastics in ocean, river and coastal waters was created by the American nonprofit research and development organization Draper, in collaboration with Sprout Studios and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). The aim of this drone is to assist scientists in understanding the source of the origin of these micro-plastics and thus to enable them to

Read more...

Draper drone για να σώσουμε το νερό από τα μικροπλαστικά

Ένα αυτόνομο υποβρύχιο drone το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει και να αναλύσει αόρατα μικροπλαστικά στα νερά των ωκεανών, των ποταμών και των παράκτιων ζωνών δημιούργησαν ο αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και εξέλιξης Draper, σε συνεργασία με τη Sprout Studios και την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA). Στόχος αυτού του drone είναι να συνδράμει

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Google: users’ personal videos sent to strangers due to a technical problem

Google apologized after a bug was discovered that resulted in some users’ personal videos being accidentally shared with others. This problem affected Google Takeout, which allows Google Photos users to export the content of their accounts for four days, between November 21 and November 25, 2019. Google has said that those who used it may have received

Read more...

Google: Αποστολή προσωπικών βίντεο χρηστών σε αγνώστους λόγω τεχνικού προβλήματος

Συγγνώμη ζήτησε η Google μετά τον εντοπισμό ενός τεχνικού προβλήματος («bug») που είχε ως αποτέλεσμα τα προσωπικά βίντεο κάποιων χρηστών να κοινοποιούνται σε άλλους κατά λάθος. Το πρόβλημα αυτό επηρέασε το Google Takeout, που επιτρέπει σε χρήστες του Google Photos να εξάγουν το περιεχόμενο των λογαριασμών τους για τέσσερις ημέρες, μεταξύ της 21ης και της

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Can Big Data Predict Epidemics?

Big Data today is presented as the magic solution to all modern problems. The term is now heard very often both in the Media and in daily discussions. But there are very few who know exactly what this is about. In essence and in general, we are dealing with “Big Data”, data that have such a huge volume that it is

Read more...

Μπορούν τα big data να προβλέψουν τις επιδημίες;

Τα Βig Data παρουσιάζονται σήμερα ως η μαγική λύση για όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Ο όρος ακούγεται πια πολύ συχνά τόσο στα Mέσα Ενημέρωσης όσο και σε καθημερινές συζητήσεις. Ελάχιστοι όμως είναι εκείνοι που γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Επί της ουσίας και σε γενικές γραμμές έχουμε να κάνουμε με “Μεγάλα Δεδομένα”, δεδομένα δηλαδή που έχουν τόσο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

This year’s 117 new emojis

You’re probably aware of the most typical Italian gesture. You know, the one with all the fingers of the hand joined in the shape of a diamond, usually framed with a look of wonder and at the same time disapproval. This move is therefore among the new emojis that have been released and you will soon see them -if

Read more...

Τα 117 νέα emojis της φετινής χρονιάς

Πιθανότατα γνωρίζεις την πιο χαρακτηριστική ιταλική χειρονομία. Ξέρεις, αυτή με όλα τα δάκτυλα του χεριού ενωμένα σε σχήμα διαμαντιού, που συνήθως πλαισιώνεται με ένα βλέμμα απορίας και ταυτόχρονα αποδοκιμασίας. Η εν λόγω κίνηση λοιπόν συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων στα νέα emojis που κυκλοφόρησαν και που θα τα βλέπεις σύντομα -αν δεν τα βλέπεις ήδη- σε όλες

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Reuters: Chinese “rival awe” on Google Play comes in!

Chinese Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo and Vivo are joining forces to create a platform where developers outside China will be able to upload apps to all their app stores at the same time, in a move that analysts say is meant to challenge Google Play’s dominance, as reported by Reuters. The four companies put the finishing “touches” on

Read more...

Reuters: Έρχεται κινεζικό «αντίπαλον δέος» στο Google Play

Οι κινεζικές Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo και Vivo ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου developers εκτός Κίνας θα μπορούν να ανεβάζουν εφαρμογές σε όλα τα app stores τους ταυτόχρονα, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, προορίζεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Google Play, όπως αναφέρει τοReuters.  Οι τέσσερις εταιρείες βάζουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Scientists created the first bionic jellyfish with ‘supernatural’ powers

The ultimate goal is the future supply of such bionic jellyfish with electronic sensors and micro-cameras in order to obtain information on the state of the oceans. Researchers in the US created the first bionic jellyfish; which -thanks to the addition of a small electronic device– can swim three times faster than the normal jellyfish. The ultimate objective is

Read more...

Επιστήμονες δημιούργησαν την πρώτη βιονική μέδουσα με «υπερφυσικές» δυνάμεις

Απώτερος στόχος είναι ο μελλοντικός εφοδιασμός τέτοιων βιονικών μεδουσών με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και μικροκάμερες, προκειμένου να λαμβάνονται πληροφορίες για την κατάσταση των ωκεανών. Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν την πρώτη βιονική μέδουσα, η οποία -χάρη στην προσθήκη μιας μικρής ηλεκτρονικής συσκευής– μπορεί να κολυμπήσει τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι η κανονική μέδουσα. Απώτερος στόχος είναι

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

6G promises very high speeds

We may still be far from the era of widespread use of 5G, but scientists are now talking about the 6G and the speeds this will offer. Chinese researchers -who are thought to be at the forefront of technological developments with regard to next-generation mobile networks- have already begun to talk about 6G and present some

Read more...

Το 6G υπόσχεται πολύ υψηλές ταχύτητες

Μπορεί να απέχουμε ακόμα από την εποχή της ευρείας χρήσης του 5G, αλλά οι επιστήμονες κάνουν από τώρα λόγο για το 6G και τις ταχύτητες που θα προσφέρει αυτό.  Κινέζοι ερευνητές -οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία των τεχνολογικών εξελίξεων αναφορικά με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς- έχουν ήδη ξεκινήσει να μιλούν για

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Zuckerberg says Facebook’s new approach ‘is going to piss off a lot of people’

Mark Zuckerberg says Facebook will stand up for principles like free expression and encryption, even if it means facing a backlash. “This is the new approach, and I think it’s going to piss off a lot of people. But frankly, the old approach was pissing off a lot of people too, so let’s try something

Read more...

Ετοιμάζει αλλαγές στο Facebook o Ζάκερμπεργκ: «Πολλοί θα τσαντιστούν»

Την απόφασή του να αλλάξει την προσέγγιση του Facebook προκειμένου να υπερασπιστεί αρχές όπως η ελεύθερη έκφραση και η κρυπτογράφηση, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει την αντίδραση κάποιων, ανακοίνωσε ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Αυτή είναι η νέα προσέγγιση και νομίζω ότι θα τσαντίσει αρκετό κόσμο. Αλλά, ειλικρινά, η παλιά προσέγγιση τσάντιζε επίσης αρκετούς ανθρώπους,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Google wants to change our relationship with smartphones

It’s not too long since there was talk of a technological gap: Not everyone had access to new technologies, so some had more opportunities and rights, while others (Third World residents, poor people) were in the dark. Today, this debate seems outdated. In the Third World, they may very often not have access to water,

Read more...

Η Google θέλει να αλλάξει την σχέση μας με τα smartphones

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που γινόταν λόγος για ένα τεχνολογικό κενό: Δεν είχαν όλοι πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, έτσι κάποιοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες και δικαιώματα, ενώ κάποιοι άλλοι (κάτοικοι του Τρίτου Κόσμου, φτωχά οικονομικά στρώματα) βρίσκονταν στο σκοτάδι. Σήμερα, αυτή η συζήτηση μοιάζει παρωχημένη. Μπορεί, πολύ συχνά, στον Τρίτο Κόσμο να μην

Διαβάστε Περισσότερα ...

New online fraud system with bogus requests for “damages”

Kaspersky experts have identified a new online fraud system designed to trick people, making them believe they are owed compensation. Under the guise of offering compensation for personal data leaks, scammers urge users to buy “temporary U.S. social security numbers” worth about $9 each. Victims were identified in Russia, Algeria, Egypt, and the UAE, among other countries. Privacy and data are among the most discussed topics of

Read more...

Νέο σύστημα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικες αιτήσεις «αποζημιώσεων»

Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής απάτης σχεδιασμένο ώστε να ξεγελάει τους ανθρώπους, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι τους οφείλεται αποζημίωση. Με το πρόσχημα της προσφοράς αποζημίωσης για διαρροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απατεώνες προτρέπουν τους χρήστες να αγοράσουν «προσωρινούς αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης ΗΠΑ» αξίας περίπου 9 δολάρια ο καθένας. Θύματα εντοπίστηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

How mobile phones share our sensitive data

You use an app on your mobile phone, you make an appointment, order a product, make a reservation. All these simple daily actions of any unsuspecting citizen can lead to the creation of a digital file, which includes his/her consumer habits, the areas he/she moves, religious beliefs, political and social views, state of health, sexual preferences! Exaggerations? Don’t

Read more...

Πώς τα κινητά μοιράζουν ευαίσθητα δεδομένα μας

Χρησιμοποιείς μια εφαρμογή στο κινητό σου τηλέφωνο, κλείνεις ένα ραντεβού, παραγγέλνεις ένα προϊόν, κάνεις μια κράτηση. Ολες αυτές οι απλές καθημερινές ενέργειες του κάθε ανυποψίαστου πολίτη μπορεί να οδηγούν στη δημιουργία ενός ψηφιακού φακέλου, που περιλαμβάνει τις καταναλωτικές του συνήθειες, τις περιοχές που κινείται, τα θρησκευτικά του πιστεύω, τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, την

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

The dominant trends in the field of Virtual Reality in 2020

Global Data certifies the upward trajectory of the Virtual Reality field, both in terms of hardware and software. AI seems to be coming to work in conjunction with Virtual Reality trends, creating more and more interesting perspectives. One area where developments are expected is that of creating helmet processors and other objects that one can use in a Virtual Reality environment. Intel, ARM and Qualcomm are estimated to have a strong presence in this area. Enriching an immersion

Read more...

Οι κυρίαρχες τάσεις στο πεδίο του Virtual Reality το 2020

Η Global Data πιστοποιεί την ανοδική πορεία που σημειώνει το πεδίο του Virtual Reality, τόσο αναφορικά με το hardware όσο και το software.  H Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται πως έρχεται να λειτουργήσει συνδυαστικά με τις τάσεις του Virtual Reality δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες ενδιαφέρουσες προοπτικές. Ένας τομέας στον οποίο εκτιμάται ότι θα σημειωθούν εξελίξεις είναι εκείνος

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Big Data trends in 2020

The Big Data sector is expected to continue to boom in the new year. Global Data gives a perspective on how this field of Information Technology will be formed in the coming months. A field that is expected to be commonplace for all entities managing or dealing with Big Data is that of centralized management since the trend is to abandon the different management centers and

Read more...

Οι τάσεις που θα επικρατήσουν στα Big Data το 2020

Ο τομέας των Big Data εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να γνωρίζει άνθηση και τη νέα χρονιά. Η Global Data δίνει μία οπτική γωνιά για το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο αυτό της Πληροφορικής μέσα στους επόμενους μήνες.  Ένα πεδίο το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κοινό τόπο για όλους τους φορείς που διαχειρίζονται ή ασχολούνται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Why don’t I have strong Wi-Fi signal?‎

If your ‎‎Wi-Fi isn’t working properly, it may not be your mobile phone that is to blame, but it’s your space; and specifically, ‎‎these 6 items in the room‎‎.‎ ‎Many metal surfaces‎ ‎Metal tends to absorb electricity‎‎, preventing the electromagnetic waves emitted by your router from spreading properly in the space, ‎‎thereby weakening your Wi-Fi

Read more...

Γιατί δεν έχω καλό Wi-Fi;

Αν δεν δουλεύει καλά το Wi-Fi σου, μπορεί να μην φταίει το κινητό σου, αλλά ο χώρος σου· και συγκεκριμένα, αυτά τα 6 αντικείμενα στον χώρο. Πολλές μεταλλικές επιφάνειες Το μέταλλο έχει την τάση να απορροφά ηλεκτρισμό, εμποδίζοντας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει το router σου να διαχυθούν σωστά στον χώρο, και εξασθενώντας έτσι το

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎The first live robots were created‎

Researchers in the US‎‎ announced that they ‎‎created miniature live machines‎‎, a ‎‎kind of biological robot‎‎ that can be programmed to do ‎‎various tasks‎‎, from transporting drugs into the body until it cleans toxic waste in the environment.‎ ‎The artificial biological organisms (named Xenobots)‎‎ ‎‎were created from living cells‎‎ taken ‎‎from frog embryos‎‎, ‎‎designed in

Read more...

Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ζωντανά ρομπότ

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν μικροσκοπικές ζωντανές μηχανές, ένα είδος βιολογικού ρομπότ που μπορεί να προγραμματιστεί για να κάνει διάφορες εργασίες, από το να μεταφέρει φάρμακα μέσα στο σώμα μέχρι να καθαρίζει τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον. Οι τεχνητοί βιολογικοί οργανισμοί (οι οποίοι ονομάστηκαν xenobots) δημιουργήθηκαν από ζωντανά κύτταρα που ελήφθησαν από έμβρυα βατράχων, σχεδιάστηκαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

‎Windows 10: Serious security gap in the operating system revealed for the first time by the NSA‎

In an ‎‎unprecedented for secret Service move‎‎, the ‎‎National Security Agency (NSA) of the U.S.‎‎ -the great overhearer- ‎‎publicly revealed that it found a serious security loophole in Microsoft’s Windows 10 operating system‎‎, which could be ‎‎exploited by hackers or other malicious agents‎‎.‎ Normally you would expect-after the revelations of Edward Snowden- ‎‎the NSA‎‎ to

Read more...

Windows 10: Σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα αποκάλυψε για πρώτη φορά η NSA

Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση που μάλλον δεν έχει προηγούμενο, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ -ο Μεγάλος Ωτακουστής- αποκάλυψε δημοσίως ότι βρήκε ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 της Microsoft, το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν οι χάκερ ή άλλοι κακόβουλοι παράγοντες. Κανονικά θα περίμενε κανείς -μετά και

Διαβάστε Περισσότερα ...

‎Windows that will display the weather‎ forecast

In recent years, Internet-connected devices have flooded many areas of human activity. We have smartwatches, refrigerators, bells for the front doors, cars and more. ‎ ‎Nevertheless, ‎‎many experts‎‎ are not yet satisfied and estimate that ‎‎”the Internet of Things”‎‎ has not been extended enough‎‎. ‎ ‎”What if we could integrate electronics everywhere” ‎ Thomas

Read more...

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Παράθυρα που θα λένε τον καιρό

Τα τελευταία χρόνια, οι συσκευές που συνδέονται με το Ιντερνετ έχουν κατακλύσει πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Διαθέτουμε έξυπνα ρολόγια, ψυγεία, κουδούνια για την εξώθυρα, αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Παρ’ όλα αυτά πολλοί ειδικοί δεν είναι ακόμα ικανοποιημένοι και εκτιμούν ότι «το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» δεν έχει επεκταθεί αρκετά. «Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

‎Microsoft: Windows 7 technical support stops today‎

The time has come and the few ‎‎Windows 7‎‎ fanatics will be forced to upgrade their computer’s operating system, as ‎‎of today Microsoft -as it had announced a long time ago- is stopping the technical support of this older -but still popular- version of Windows‎‎.‎ Windows 7 users will no longer receive ‎‎critical security upgrades‎‎ and

Read more...

Microsoft: Σταματά από σήμερα η τεχνική υποστήριξη των Windows 7

Το πλήρωμα του χρόνου έφθασε και οι ουκ ολίγοι φανατικοί των Windows 7 θα υποχρεωθούν να αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, καθώς από σήμερα η Microsoft, όπως είχε ανακοινώσει προ καιρού, σταματά πλέον την τεχνική υποστήριξη αυτής της παλαιότερης -αλλά ακόμη δημοφιλούς- έκδοσης των Windows. Οι χρήστες των Windows 7 δεν θα έχουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

‎Kaspersky warns users in view of winter discounts‎

Kaspersky Researchers detected a Trojan application that deceives users with unsolicited advertisements and enhances the installation of applications for online purchases;‎‎ by tricking both users and advertisers. This ‎‎malicious app ‎‎”visits”‎‎ smartphone app stores, ‎‎”Downloads”‎‎ and launches applications and leaves false reviews on behalf of the user‎‎, all ‎‎unbeknownst to the device owner‎‎ . ‎

Read more...

Η Kaspersky προειδοποιεί τους χρήστες εν όψει των χειμερινών εκπτώσεων

Οι ερευνητές της Kaspersky ανίχνευσαν μια εφαρμογή Trojan που παραπλανάει τους χρήστες με αυτόκλητες διαφημίσεις και ενισχύει την εγκατάσταση εφαρμογών για διαδικτυακές αγορές· ξεγελώντας τόσο τους χρήστες όσο και τους διαφημιζόμενους.   Αυτή η κακόβουλη εφαρμογή «επισκέπτεται» smartphone app stores, «κατεβάζει» και εκκινεί εφαρμογές και αφήνει ψευδείς κριτικές εκ μέρους του χρήστη, όλα εν αγνοία του

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

‎This is the first item ever sold online‎

Today on the Internet each of us can do everything. To see movies, play games, chat with acquaintances or strangers, as well as to make purchases easily, quickly and safely. ‎This did not happen naturally with the same ease a few years ago.‎ ‎Speaking of online shopping, really, have you ever wondered what was the

Read more...

Αυτό είναι το πρώτο αντικείμενο που πουλήθηκε ποτέ online

Σήμερα στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τα πάντα. Να δει ταινίες, να παίξει παιχνίδια, να συνομιλήσει με γνωστούς ή και αγνώστους, καθώς επίσης και να πραγματοποιήσει εύκολα, γρήγορα, αλλά και με ασφαλή τρόπο τις αγορές του. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε φυσικά με την ίδια ευκολία πριν κάμποσα χρόνια. Μιλώντας για online

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Successful teleportation of information between chips for the first time

Scientists from the University of Bristol‎‎ in collaboration with ‎‎colleagues from the Polytechnic of Denmark‎‎ managed for the first time to carry out ‎‎quantum teleportation of information between two electronic chips.‎‎ ‎ This development is considered to be of great importance, since ‎‎it was possible to transfer information from one computer to another, without the

Read more...

Επιτυχημένη τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ chips για πρώτη φορά

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Πολυτεχνείο της Δανίας κατάφεραν για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν κβαντική τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ δύο ηλεκτρονικών chips.  Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πολύ μεγάλης σημασίας, καθώς έγινε εφικτή η μεταφορά πληροφορίας από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χωρίς οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες μεταξύ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

‎What 2020 will bring and what not on developments in 5G‎

Market research firm ABI Research predicts what the new year will bring and what will not happen during 2020 on the 5th generation networks. 2020 has been marked as the year that 5G will become commonplace, with several new models coming out and supporting it. Sales of 5G devices, according to forecasts by ABI

Read more...

Τι θα φέρει και τι όχι το 2020 για τις εξελίξεις στο 5G

H εταιρεία έρευνας αγοράς ABI Research προβλέπει το τι θα φέρει το νέο έτος και τι δεν πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια του 2020 στα δίκτυα 5ης γενιάς.  Το 2020 έχει χαρακτηριστεί ως το έτος που το 5G θα γίνει κοινός τόπος, με αρκετά νέα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους και να το

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

Autonomous robots for charging electric vehicles by Volkswagen

Sooner or later electric vehicles will flood the roads of developed countries, which will inevitably create the need to build more charging stations and may give birth to a problem due to limited positions and long hours required, at least with current data.‎ For this reason, ‎‎Volkswagen proposes an alternative‎‎ that could ‎‎reduce the costs

Read more...

Αυτόνομα ρομπότ για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων προτείνει η Volkswagen

Αργά ή γρήγορα τα ηλεκτρικά οχήματα θα κατακλύσουν τους δρόμους τους ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει την ανάγκη για την κατασκευή περισσότερων σταθμών φόρτισης και ίσως γεννήσει ένα πρόβλημα λόγω των περιορισμένων θέσεων και της πολύωρης φόρτισης που απαιτείται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Γι’ αυτό το λόγο, η Volkswagen προτείνει μια εναλλακτική λύση που θα

Διαβάστε Περισσότερα ...