Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Always Save your work!

My PC-PolyClinic – The PC Therapists
Don't forget to SAVE your work!! Even better make an extra copy on an external disc, or flash memory!

Μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ νὰ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ τὴν ἐργασία σας! Ἀκόμη καλύτερα δημιουργεῖστε κι ἓνα ἒξτρα ἀντίγραφο σὲ ἐξωτερικὸ μέσο ἀποθήκευσης (π.χ. external disc drive, flash memory stick, etc.)