Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Microsoft has opened a window to password removal

Microsoft has announced that all users of Windows and other products can now remove all passwords from their Microsoft accounts and, instead, use a special mobile authentication application, or other solution. The US company in March allowed only its business users to use password-free accounts, a system that will now 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου