Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Genesis: The online store that hides tens of thousands of clone profiles

Kaspersky Lab has published its research results for Genesis, an online store that trades more than 60,000 stolen and legitimate digital IDs, making credit card fraud easier and more effective than ever. This market, as well as other malicious tools, include the intense use of “digital masks” technique, based on mechanical learning: a unique, trustworthy

Διαβάστε Περισσότερα ...

Genesis: Το ηλεκτρονικό κατάστημα που κρύβει δεκάδες χιλιάδες προφίλ «κλώνους»

Η Kaspersky Lab δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνάς της για το Genesis· ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εμπορεύεται πάνω από 60.000 κλεμμένες και νόμιμες ψηφιακές ταυτότητες, καθιστώντας την απάτη με πιστωτικές κάρτες πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Η αγορά αυτή, καθώς και άλλα κακόβουλα εργαλεία περιλαμβάνουν την έντονη χρήση της τεχνικής των «ψηφιακών μασκών», η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

New service Viber Local Number from Viber

Viber announced the launch of the Viber Local Number subscription service. This new feature allows users to obtain a local phone number, so anyone outside of the Viber platform can call or send SMS messages to this number with local charges, with no roaming charges for the recipient, wherever it is. Businesses operating in different

Διαβάστε Περισσότερα ...

Nέα υπηρεσία Viber Local Number από το Viber

Το Viber ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της συνδρομητικής υπηρεσίας Viber Local Number (Τοπικός αριθμός Viber). Αυτό το νέο χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν έναν τοπικό τηλεφωνικό αριθμό, οπότε οποιοσδήποτε εκτός της πλατφόρμας Viber μπορεί να καλέσει ή να στείλει μηνύματα SMS σε αυτόν τον αριθμό με τοπικές χρεώσεις, χωρίς χρεώσεις περιαγωγής για τον παραλήπτη,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Blue: Human-friendly robot, designed for artificial intelligence

Blue is the name of a low-cost robot, specially designed for being “friendly” to its users, created by researchers at the University of California, Berkeley.  Blue was designed to be able to use the latest advances in artificial intelligence and deep reinforcement learning to be specified in more subtle human works while remaining economical and safe enough so that

Διαβάστε Περισσότερα ...

Blue: Ρομπότ «φιλικό στους ανθρώπους», σχεδιασμένο για τεχνητή νοημοσύνη

Blue είναι το όνομα ενός ρομπότ χαμηλού κόστους, ειδικά σχεδιασμένο για είναι «φιλικό» στους χρήστες του, το οποίο δημιούργησαν ερευνητές του University of California, Berkeley.  Το Blue σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το deep reinforcement learning για να εξειδικεύεται σε πιο λεπτεπίλεπτες ανθρώπινες εργασίες, ενώ παράλληλα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Greek platform educates users in cybersecurity

Probably the word “hacker” recall a number of cyber attacks against public agencies, companies or even banks, but their “presence” in a technological world that is overwhelmed by the production and storage of large volumes of data seems rather necessary. This means that many companies or public organizations are becoming an easy target for cyber

Διαβάστε Περισσότερα ...

Ελληνική πλατφόρμα εκπαιδεύει τους χρήστες στην κυβερνοασφάλεια

Μπορεί η λέξη «hacker» να ανακαλεί στη μνήμη μας διάφορα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον δημοσίων οργανισμών, εταιρειών ή και τραπεζών, όμως η «παρουσία» τους σε έναν τεχνολογικό κόσμο που κατακλύζεται από την παραγωγή και την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων κρίνεται μάλλον… απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εταιρείες ή δημόσιοι οργανισμοί γίνονται εύκολος στόχος κυβερνοεπιθέσεων επειδή ενδεχομένως

Διαβάστε Περισσότερα ...