Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

The simple step that can prevent hackers from intercepting your data

Angus King, a member of the US Senate intelligence committee, received interesting advice to protect his phone at a staff briefing he attended this year. The first key step is to turn off the phone and the next step is to turn it on. According to him, the tactic of restarting phones makes it difficult for hackers to maintain their access 

Το απλό βήμα που μπορεί να αποτρέψει χάκερ να υποκλέψει τα δεδομένα σας

Ο Angus King, μέλος της επιτροπής πληροφοριών της Γερουσίας, των ΗΠΑ, έλαβε ενδιαφέρουσες συμβουλές για να προστατεύει το κινητό του, σε μια ενημέρωση προσωπικού στην οποία συμμετείχε φέτος. Το πρώτο βασικό βήμα είναι η απενεργοποίηση του τηλεφώνου και το αμέσως επόμενο είναι η ενεργοποίησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τακτική 

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Viber: New features that improve users’ communication with companies

Viber, the most popular messaging app in Greece, has announced a new set of features that will allow users to easily find the most important messages within a business conversation and respond to any of them they want when they contact a company. Viber extended the “pin to the top” function:  To prevent important information from being 

Viber: Νέες λειτουργίες που βελτιώνουν την επικοινωνία των χρηστών με τις εταιρείες

Το Viber, η πιο δημοφιλής εφαρμογή μηνυμάτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε μια νέα σειρά λειτουργιών που θα επιτρέψουν στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τα πιο σημαντικά μηνύματα μέσα σε μια επιχειρηματική συνομιλία και να απαντούν σε όποιο από αυτά επιθυμούν, όταν επικοινωνούν με κάποια εταιρεία. Το Viber επέκτεινε την λειτουργία «καρφιτσώματος στην κορυφή»: Για να 

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

What Pegasus spyware is; How users can be protected

“”Pegasus” is spyware for “iOS” and “Android”. In 2016, an “iOS” version of “Pegasus” was discovered. Later, a version was also found for “Android”, which is slightly different from that for “iOS” devices. One of the main infection schemes is this: The victim receives an “SMS” with a “link” and if he “clicks” on it, his device becomes infected with 

Τί είναι το Pegasus spyware – Πώς μπορούν να προστατευτούν οι χρήστες

“Το “Pegasus” είναι λογισμικό κατασκοπίας (spyware) για “iOS” και “Android”. Το 2016, ανακαλύφθηκε μια έκδοση για “iOS” του “Pegasus”. Αργότερα, βρέθηκε επίσης μια έκδοση για “Android”, η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτήν για συσκευές “iOS”. Ένα από τα κύρια σχήματα μόλυνσης είναι το εξής: Το θύμα λαμβάνει ένα “SMS” με 

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Russian robots will make food deliveries to American universities

Autonomous robots will soon deliver food to students at universities in the US, after Russian tech giant “Yandex” and online food ordering company “GrubHub” struck a deal, “Yandex” announced on Tuesday.  “Yandex” is often characterized as the Russian Google and provides a range of services, from ads and searches to “ride-hailing” and food deliveries. It began testing autonomous delivery robots in 2019 and is already active 

Ρωσικά ρομπότ θα κάνουν παραδόσεις φαγητού σε αμερικανικά πανεπιστήμια

Αυτόνομα ρομπότ θα παραδίδουν σύντομα φαγητό σε φοιτητές σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, αφού ο ρωσικός τεχνολογικός κολοσσός “Yandex” και η εταιρεία online παραγγελιών φαγητού “GrubHub” έκλεισαν σχετική συμφωνία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η “Yandex”.  Η “Yandex” συχνά χαρακτηρίζεται ως η ρωσική Google και παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών, από διαφημίσεις και