Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Coronavirus: Japanese robot kills the virus in just two minutes

A Japanese robot automatically disinfects hospitals and other sites, destroying the SARS-CoV-2 coronavirus in just two minutes, using ultraviolet radiation (UV). The “LightStrike” robot of medical equipment company Terumo emits ultraviolet light at a wavelength of 200 to 315 nanometers, which disinfects beds, doorknobs and other surfaces. After irradiation of two to three minutes pathogenic microorganisms have been damaged enough to

Read more...

Κορωναϊός: Ιαπωνικό ρομπότ σκοτώνει τον ιό μέσα σε μόνο δύο λεπτά

Ένα ιαπωνικό ρομπότ κάνει αυτόματη απολύμανση νοσοκομείων και άλλων χώρων, καταστρέφοντας τον κορωναϊό SARS-CoV-2 μέσα σε μόνο δύο λεπτά, με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Το ρομπότ “LightStrike” της εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού Terumo εκπέμπει υπεριώδες φως σε μήκος κύματος 200 έως 315 νανομέτρων, το οποίο απολυμαίνει κρεβάτια, πόμολα και άλλες επιφάνειες. Μετά από ακτινοβόληση δύο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Facebook trains a new chatbot via Reddit

A new way of interacting with users explores Facebook, creating a new chatbot. This digital interlocutor should present as many human characteristics as possible in the way it interacts with users, so appropriate preparation and training of Artificial Intelligence are required. To that end, Facebook has recruited Reddit, according to the BBC, and in particular has

Read more...

To Facebook εκπαιδεύει ένα νέο chatbot μέσω Reddit

Ένα νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τους χρήστες εξερευνά το Facebook, δημιουργώντας ένα νέο chatbot. O ψηφιακός αυτός συνομιλητής θα πρέπει να παρουσιάζει όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους χρήστες, επομένως απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για το σκοπό αυτό, το Facebook έχει επιστρατεύσει -σύμφωνα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Computer rang the first international bell for the coronavirus on December 30, 2019

The first international “bell” on the Covid-19 was struck not by a human but an American computer with artificial intelligence. On December 30, 2019, the “smart” software of the Boston Children’s Hospital HealthMap website, which uses artificial intelligence to monitor social media, news, online searches and other information that may indicate signs of a new epidemic, was the one that first detected a report of a new

Read more...

Υπολογιστής χτύπησε το πρώτο διεθνές καμπανάκι για τον κοροναϊό στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Το πρώτο διεθνές “καμπανάκι” σχετικά με την Covid-19 το χτύπησε όχι κάποιος άνθρωπος αλλά ένας αμερικανικός υπολογιστής με τεχνητή νοημοσύνη. Στις 30 Δεκεμβρίου 2019 το “έξυπνο” λογισμικό του ιστότοπου HealthMap του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ειδησεογραφία, τις διαδικτυακές αναζητήσεις και άλλες πληροφορίες

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Corporate users are the main target of banking malware in 2019

In 2019, 773,943 Kaspersky solution users were attacked by banking “Trojans”. Of these users, one third (35.1%) belonged to the business sector. These are among the findings of Kaspersky’s analysis of the economic threat landscape last year. Banking “Trojans” or “bankers” are one of the most common tools for cybercriminals, as they focus on stealing

Read more...

Οι εταιρικοί χρήστες κύριος στόχος του τραπεζικού κακόβουλου λογισμικού το 2019

Το 2019, 773.943 χρήστες λύσεων της Kaspersky δέχθηκαν επίθεση από τραπεζικά “Trojans”. Από αυτούς τους χρήστες, το ένα τρίτο (35,1%) ανήκε στον επιχειρηματικό τομέα. Αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρημάτων της ανάλυσης της Kaspersky για το τοπίο των οικονομικών απειλών το προηγούμενο έτος. Τα τραπεζικά “Trojans” ή «bankers» είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία για

Διαβάστε Περισσότερα ...