Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Experts link the attack on SolarWinds to Kazuar backdoor

On December 13, 2020, “FireEye”, “Microsoft” and “SolarWinds” announced the discovery of a large, sophisticated supply chain attack, developed by the new —previously unknown— “Sunburst” malware, used against “SolarWinds Orion IT” customers.   Kaspersky experts have identified several specific code similarities between “Sunburst” and known versions of “Kazuar” backdoors; the type of malware that provides remote access to the victim’s 

Οι ειδικοί συνδέουν την επίθεση στην SolarWinds με το Kazuar backdoor

Στις 13 Δεκεμβρίου 2020, η “FireEye”, η “Microsoft” και η “SolarWinds” ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας μεγάλης, εξελιγμένης επίθεσης αλυσίδας εφοδιασμού, που ανέπτυξε το νέο —προηγουμένως άγνωστο— κακόβουλο λογισμικό “Sunburst”, που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των πελατών της “SolarWinds Orion IT”.  Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν διάφορες συγκεκριμένες ομοιότητες κώδικα μεταξύ του “Sunburst”και 

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Stay safe when using your mobile phone to make payments

The popularity of electronic payments has been steadily increasing in recent years. According to a recent US federal reserve survey, cash payments accounted for only 26% of all payments in 2019, while the remaining 64% used credit and debit cards and electronic payment methods. Meanwhile, the COVID-19 pandemic has brought with it drastic changes in 

Μείνετε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να κάνετε πληρωμές

Η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το 2019 οι πληρωμές με μετρητά αντιπροσώπευαν μόλις το 26% όλων των πληρωμών, ενώ για το υπόλοιπο 64% χρησιμοποιήθηκαν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής. Εν τω μεταξύ, η πανδημία 

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

It is possible to recover data from SSD; Everything you need to know

SSDs offer many advantages over traditional hard drives (HDDs). In addition to higher performance and loading speeds, they also use less power and are lighter, making them ideal for laptops. Moreover, they are less likely to be damaged, especially during transport. These advantages have made many users consider SSDs 

Είναι εφικτή η ανάκτηση δεδομένων από SSD· Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι δίσκοι SSD προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους (HDD). Εκτός από την υψηλότερη απόδοση και ταχύτητα φόρτωσης, χρησιμοποιούν επίσης λιγότερη ενέργεια και είναι πιο ελαφριοί, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικοί για laptops. Επιπλέον, παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότητες βλάβης, ειδικά κατά τη μεταφορά τους. Αυτά τα πλεονεκτήματα 

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Huawei’s HarmonyOS 2.0 Developer Beta operating system released

The operating system “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” for “smartphones” was officially released at the “Huawei Developer Day Beijing 2020” event, marking an important step in the evolution of the overall “HarmonyOS” ecosystem. Developers of “smartphone” applications interested in the “beta 2.0” version can apply to the official “Huawei Developer” website. All features of the “HarmonyOS” system, number of “APIs” as well 

Κυκλοφόρησε το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 2.0 Developer Beta της Huawei

Το λειτουργικό σύστημα “HarmonyOS 2.0 Developer Beta” για “smartphones” κυκλοφόρησε επίσημα κατά την εκδήλωση “Huawei Developer Day Beijing 2020”, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του συνολικού οικοσυστήματος “HarmonyOS”. Οι προγραμματιστές εφαρμογών “smartphones” που ενδιαφέρονται για την έκδοση “beta 2.0” μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα “Huawei Developer”. Όλες