Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Gmail: New filters make it easier to search for old emails

Google is introducing a new feature in “Gmail” for “Android” users, which will allow them to instantly and easily locate their emails, based on the new search filters it added to the app. The new filters that were added appear directly below the search bar. As shown in the screenshot, the new feature allows users to find “emails” based on the 

Gmail: Νέα φίλτρα κάνουν ευκολότερη την αναζήτηση παλιών emails

Η Google εισάγει μια νέα λειτουργία στο “Gmail” για τους χρήστες “Android”, που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν άμεσα και εύκολα τα emails τους, με βάση τα νέα φίλτρα αναζήτησης που προσέθεσε στην εφαρμογή. Τα νέα φίλτρα που προστέθηκαν εμφανίζονται απευθείας κάτω από τη γραμμή αναζήτησης. Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης, η 

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Elon Musk’s satellite internet comes into our lives

Starlink may be Elon Musk’s least impressive project on paper, but it may prove to be the most revolutionary; it doesn’t promise to phase out the internal combustion engine like Tesla, nor make us tourists in space like SpaceX. Starlink wants to make the satellite internet cheap and affordable all over the planet without the need 

Έρχεται στις ζωές μας το δορυφορικό internet του Elon Musk

Έρχεται στις ζωές μας το δορυφορικό internet του Elon Musk: Το Starlink μπορεί να είναι το λιγότερο εντυπωσιακό project του Elon Musk στα χαρτιά, όμως μπορεί να αποδειχθεί το πιο επαναστατικό. Δεν υπόσχεται να καταργήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης όπως η Tesla, ούτε να μας κάνει τουρίστες στο διάστημα όπως η SpaceX. To Starlink θέλει να κάνει φτηνό και προσιτό 

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Internet: Increased number of internet users arrested or mistreated

The number of countries where internet users were arrested, or mistreated because of their posts, reached a new record between June 2020 and May 2021, according to a report by the US non-governmental organization “Freedom House”. The most characteristic incidents of this period are the internet disruption in Myanmar and Belarus, 

Διαδίκτυο: Αυξήθηκε ο αριθμός των χρηστών του ίντερνετ που συνελήφθησαν ή υπέστησαν κακομεταχείριση

Ο αριθμός των χωρών όπου χρήστες του διαδικτύου συνελήφθησαν, ή υπέστησαν κακομεταχείριση λόγω των αναρτήσεών τους, έφτασε σε νέο ρεκόρ το διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 ως τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης “Freedom House”. Τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά της περιόδου αυτής είναι 

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Microsoft has opened a window to password removal

Microsoft has announced that all users of Windows and other products can now remove all passwords from their Microsoft accounts and, instead, use a special mobile authentication application, or other solution. The US company in March allowed only its business users to use password-free accounts, a system that will now 

Παράθυρο κατάργησης των passwords άνοιξε η Microsoft

Η Microsoft έκανε γνωστό ότι πλέον όλοι οι χρήστες των Windows και άλλων προϊόντων της μπορούν να καταργήσουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης (passwords) από τους λογαριασμούς τους Microsoft και, στην θέση τους, να χρησιμοποιούν μια ειδική εφαρμογή ταυτοποίησης μέσω κινητού τηλεφώνου, ή κάποια άλλη λύση. Η αμερικανική εταιρεία είχε επιτρέψει τον Μάρτιο