Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

50,000 Facebook users became targets of private monitoring

More than 50,000 Facebook users in more than 100 countries will be notified by the company itself that it may have been the target of hacking attempts by monitoring companies working for government agencies, or private clients. The news is the result of many months of research by “Meta” —the 

50.000 χρήστες του Facebook έγιναν στόχοι ιδιωτικής παρακολούθησης

Περισσότεροι από 50.000 χρήστες του Facebook σε παραπάνω από 100 χώρες θα ειδοποιηθούν από την ίδια την εταιρεία ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχοι απόπειρας “hacking” από εταιρείες παρακολούθησης που εργάζονται για κρατικούς φορείς, ή ιδιώτες πελάτες. Η είδηση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας από την “Meta” —την μητρική εταιρεία του 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

New Android feature alerts you to malicious app

Privacy and protection of personal data is the biggest bet of the “developers” of the “smartphones” operating systems, since the malicious people who look for them are always one step ahead. Google and Apple are constantly introducing tools with every “Android” and “iOS” software upgrade, and this time it was 

Νέα λειτουργία του Android σε ενημερώνει για κακόβουλα app

Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι το μεγαλύτερο στοίχημα των “developers” των λειτουργικών συστημάτων των “smartphones”, μιας και οι κακόβουλοι που τα εποφθαλμιούν είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Google και Apple παρουσιάζουν συνεχώς εργαλεία με κάθε αναβάθμιση των λογισμικών “Android” και “iOS” και αυτήν την φορά ήταν 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Instagram – Take a break: The new feature for those who “burn”

Shortly before the inauguration of its CEO Adam Mosseri in Congress, the Instagram development team released new features, aimed at providing a safer place for teens. First, it launches the “Take a Break” feature, previously available in the US, UK, Canada and Australia. In practice, “Take a Break” is a 

Instagram – Take a break: Η νέα λειτουργία για όσους “καίγονται”

Λίγο πριν την κατάθεση του επικεφαλής Adam Mosseri στο Κογκρέσο, η ομάδα ανάπτυξης του Instagram κυκλοφόρησε νέες λειτουργίες, αποσκοπώντας στην παροχή ενός ασφαλέστερου μέρους για τους εφήβους. Καταρχάς, λανσάρει την λειτουργία “Take a Break”, που είχε διατεθεί προηγουμένως σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Επί του πρακτέου, το “Take 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Shopping, scams and internet

If you receive a reminder for orders that you have never made, then it is very likely that you have fallen victim to cybercriminals. Internet shopping is a practice for many people, especially in the run-up to Christmas and in the face of tougher measures for the coronavirus in retail. 

Αγορές, απατεώνες και διαδίκτυο

Σε περίπτωση που λάβει κανείς μια υπενθύμιση για παραγγελίες που δεν έχει κάνει ποτέ, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει πέσει θύμα διαδικτυακών απατεώνων. Οι αγορές στο Διαδίκτυο είναι για πολλούς ανθρώπους πρακτικές, ειδικά ενόψει των Χριστουγέννων και ενόψει αυστηρότερων μέτρων για τον κορωνοϊό στο λιανικό εμπόριο. Αλλά το ηλεκτρονικό