Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Spaces: Twitter’s new tool available for everyone

Twitter announced that the “Spaces” tool is now available in mobile and computer “web browsers”, stating that its desire to offer the experience on every screen is fulfilled. Twitter users of “Spaces” have the opportunity to schedule reminders about the “Spaces” they want to watch, while at the same time benefiting from the new features built into “descriptions” 

Spaces: Διαθέσιμο για όλους το νέο εργαλείο του Twitter

Η Twitter ανακοίνωσε ότι το εργαλείο “Spaces” είναι πλέον διαθέσιμο σε “web browsers” κινητών και υπολογιστών, αναφέροντας ότι εκπληρώνεται η επιθυμία της να προσφέρει την εμπειρία σε κάθε οθόνη. Οι χρήστες του Twitter “Spaces” έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν υπενθυμίσεις για τα “Spaces” που θέλουν να παρακολουθήσουν, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από τις 

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Facebook and Instagram will allow users to hide likes

Facebook’s photo-sharing app, Instagram, allows users to hide the number of “likes” in their posts, and this change, as Reuters writes, will soon come to Facebook, after years of testing to reduce pressure on users to use their services. Instagram users will be able to hide “likes” in all posts on their “feed” and in their own “posts”. Both options will be available on 

Facebook και Instagram θα επιτρέπουν σε χρήστες να κρύβουν likes

H εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών του Facebook, Instagram, φέρνει στους χρήστες την επιλογή να κρύβουν τον αριθμό των “likes” σε αναρτήσεις τους, και η αλλαγή αυτή, όπως γράφει το Reuters, σχετικά σύντομα θα έρθει και στο Facebook, μετά από χρόνια δοκιμών με σκοπό την μείωση της πίεσης στους χρήστες για την 

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021

Harmony: Huawei’s new operating system in June

Huawei Technologies has announced that it will launch its new smartphone operating system, “Harmony”, on June 2; in the biggest move it has made so far to recover from the damage caused by US sanctions on its mobile sector. As Reuters notes, using its own operating system will mean it is no longer dependent on Android.  

Harmony: Toν Ιούνιο το νέο λειτουργικό της Huawei

Η Huawei Technologies ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει το νέο της λειτουργικό για smartphones, “Harmony”, στις 2 Ιουνίου· στην μεγαλύτερη κίνηση που έχει κάνει ως τώρα για να ανακάμψει από τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των κινητών της.  Όπως σημειώνει το Reuters, η χρήση του δικού 

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

The applications that “suck” the battery of mobile phones have been identified

The more features and more services our mobile phones provide, the more we use it and accordingly the amount of energy required for the operation of the device increases, which of course leads to the rapid consumption of its “fuel” and the need for continuous battery charging.  The Swiss company “pCloud” conducted a study in which 

Εντοπίστηκαν οι εφαρμογές που «ρουφούν» την μπαταρία των κινητών τηλεφώνων

Όσο περισσότερες δυνατότητες αποκτούν και όσο περισσότερες υπηρεσίες παρέχουν τα κινητά μας τηλέφωνα τόσο περισσότερη είναι η χρήση που κάνουμε και ανάλογα αυξάνεται η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργίας της συσκευής, κάτι φυσικά που οδηγεί στην γρήγορη κατανάλωση των «καυσίμων» της και την ανάγκη για συνεχή φόρτιση