Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Warning: Why you need to delete your phone number from Facebook!

In the online world, the underlying risks are many. One of these is access to personal data and accounts of social networks, such as Facebook. A security parameter that someone may not have thought to protect their account is the phone number. A computer programmer advises Facebook users to delete their phone number from the

Read more...

Προσοχή: Γιατί πρέπει να διαγράψετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από το Facebook!

Στο διαδικτυακό κόσμο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook. Μια παράμετρος ασφαλείας που κάποιος μπορεί να μην έχει σκεφτεί για να προστατέψει τον λογαριασμό του είναι ο αριθμός τηλεφώνου. Ένας προγραμματιστής υπολογιστών συμβουλεύει τους χρήστες του

Διαβάστε Περισσότερα ...

The free LibreOffice 7.0 office suite is available

LibreOffice 7.0 offers an extremely interesting alternative to paid office application suites. With “LibreOffice” you can perform a variety of office tasks, such as writing texts, creating presentations and managing spreadsheets, at no cost, just as you would with any other “Office” suite. Especially those users who see as the main disadvantage the inability to upgrade the office software

Read more...

Διαθέσιμη η δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice 7.0

To LibreOffice 7.0 προσφέρει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική απέναντι στις επί πληρωμή σουίτες εφαρμογών γραφείου. Με το LibreOffice μπορεί κανείς να εκτελέσει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ένα πλήθος από εργασίες γραφείου, όπως είναι η σύνταξη κειμένων, η δημιουργία παρουσιάσεων και η διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, ακριβώς όπως θα το έκανε με οποιαδήποτε άλλη σουίτα “Office”. Ειδικά

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

This is the biggest threat to a company’s data!

When it comes to cybercrime, it is easy to imagine that the greatest risk to a company’s data is an external threat. However, more and more companies are realizing that their trusted and trained employees can also be a huge threat. This is the result of a recent survey by “Haystax Technology”, which states that

Read more...

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα ηλεκτρονικά δεδομένα μιας εταιρείας

Όταν αναφερόμαστε σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δεδομένα κάποιας εταιρείας είναι κάποια εξωτερική απειλή. Ωστόσο, όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν ότι οι αξιόπιστοι και εκπαιδευμένοι υπάλληλοί τους μπορούν επίσης να αποτελέσουν τεράστια απειλή. Αυτό είναι το πόρισμα πρόσφατης έρευνας της εταιρείας “Haystax Technology”,

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

80% of users invent their own passwords

A recent Kaspersky report found that 83% of users invent their own passwords, while 54% say they do not know how to check if any of their login details have been compromised. Passwords are the most common method of identification, but they are effective only if they are difficult to breach and only if they remain confidential. And with the growing number of applications requiring

Read more...

Το 80% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους

Σε πρόσφατη έκθεση της Kaspersky διαπιστώνεται ότι το 83% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους, ενώ το 54% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει αν κάποιο από τα στοιχεία σύνδεσής του έχει παραβιαστεί.  Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο να παραβιαστούν

Διαβάστε Περισσότερα ...