Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Facebook unveils new generation Oculus Quest 2 virtual reality headset

The next generation of its virtual reality headset (VR), “Oculus Quest”, introduced Facebook, promising better graphics at a much lower price than most observers in the field predicted. At the same time, it revealed that two popular franchises, “Assassin’s Creed” and “Splitter Cell”, have come to the platform. According to the BBC, the demand for the first “Quest”, which was released

Read more...

Το Facebook αποκάλυψε το νέας γενιάς headset εικονικής πραγματικότητας Oculus Quest 2

Tην επόμενη γενιά του headset εικονικής πραγματικότητάς του (VR), “Oculus Quest”, παρουσίασε το Facebook, υποσχόμενο καλύτερα γραφικά σε μια αρκετά χαμηλότερη τιμή από ό,τι προέβλεπαν οι περισσότεροι παρατηρητές του χώρου. Παράλληλα, αποκάλυψε πως δύο δημοφιλή franchises, τα “Assasin’s Creed” και “Splinter Cell”, έχουν έρθει στην πλατφόρμα. Όπως αναφέρει το BBC, η ζήτηση για το πρώτο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Discovery of the KryptoCibule trojan malware family by ESET

ESET researchers have announced the discovery of an unknown family of “trojan malware” that spreads through malicious “torrents” and uses multiple methods to extract as many cryptocurrencies from its victims as possible, while remaining undetected.  ESET called the threat “KryptoCibule” and, according to its telemetry, the malware appears to be aimed primarily at users in the Czech Republic and Slovakia.  This malware

Read more...

Αποκάλυψη της οικογένειας trojan malware KryptoCibule από την ESET

Οι ερευνητές της ESET ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας άγνωστης οικογένειας “trojan malware” που εξαπλώνεται μέσω κακόβουλων “torrents” και χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους για να αποσπάσει από τα θύματά της όσο το δυνατόν περισσότερα κρυπτονομίσματα, ενώ παραμένει απαρατήρητη.  Η ESET ονόμασε την απειλή “KryptoCibule” και, σύμφωνα με την τηλεμετρία της, το κακόβουλο λογισμικό φαίνεται να στοχεύει κυρίως

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Viber introduces ways to make the new school year more fun

The Viber messaging app added features, such as “quizzes”, “media collection”, “reactions”, and “reminders” to “My Notes” (coming soon) to make the learning process easier. More specifically, Rakuten Viber has presented various improvements that will support teachers, parents and students in the new school year. The Japanese-interest communication platform launches a “quiz” function in the polls, both for “group chats” and for “communities”,

Read more...

Το Viber εισάγει τρόπους για να γίνει η νέα σχολική χρονιά πιο διασκεδαστική

Η εφαρμογή μηνυμάτων Viber πρόσθεσε λειτουργίες όπως “κουίζ”, “συλλογή πολυμέσων”, “αντιδράσεις” και “υπενθυμίσεις” στις «Σημειώσεις Μου» (έρχεται σύντομα), ώστε να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο συγκεκριμένα, η Rakuten Viber παρουσίασε διάφορες βελτιώσεις που θα υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές στην νέα σχολική χρονιά. Η ιαπωνικών συμφερόντων πλατφόρμα επικοινωνίας λάνσαρε την λειτουργία “κουίζ” στις ψηφοφορίες, τόσο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Huawei’s ‘counterattack’ on Android: Its operating system, Harmony, comes to its mobiles

Huawei has announced plans to preinstall its operating system, “Harmony”, on its smartphones from next year; with the Chinese company also saying it will offer the software to other manufacturers for use as an alternative to Google’s “Android.”   Huawei is in second place in the world ranking in terms of phone sales, after a short “term” in the first place. However, according to the

Read more...

«Αντεπίθεση» της Huawei στο Android: Το λειτουργικό της, Harmony, έρχεται στα κινητά της

H Huawei ανακοίνωσε σχέδια για προεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματός της, “Harmony”, στα smartphones της από το επόμενο έτος· με την κινεζική εταιρεία να λέει επίσης πως θα προσφέρει το λογισμικό και σε άλλους κατασκευαστές για χρήση ως εναλλακτική στο “Android” της Google.  H Huawei βρίσκεται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά στις πωλήσεις

Διαβάστε Περισσότερα ...