Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Panos Panay, the guy who turned Microsoft upside down

Here we have a huge departure, which will definitely affect the course of the company. In a surprising turn of events, the tech world was shocked last September when Panos Panay, the visionary behind "Surface" devices and Windows 11, said goodbye to Microsoft. This departure is pivotal for him, but also for the company that

Panos Panay, ο τύπος που έφερε τα πάνω κάτω στην Microsoft

Εδώ έχουμε μία τεράστια αποχώρηση, που σίγουρα θα επηρεάσει την πορεία της εταιρείας. Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, ο κόσμος της τεχνολογίας συγκλονίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν ο Panos Panay, ο οραματιστής πίσω από τις συσκευές "Surface" και τα Windows 11 αποχαιρέτησε την Microsoft. Η εν λόγω αποχώρηση είναι κομβική για τον ίδιο, αλλά και την εταιρεία που αποτελούσε το

End of an era for a core Microsoft feature

WordPad was included in Microsoft's Windows suite for the first time in 1995. Essentially, the application was something between Notepad and Word, that is, it was a word processor, providing mostly simple functions, leaving the sophisticated ones for Word. After 30 years, however, it's time to say goodbye. With the new version of Windows 11,

Τέλος εποχής για μία βασική λειτουργία της Microsoft

Το WordPad συμπεριλήφθηκε στο πακέτο των Windows της Microsoft για πρώτη φορά το 1995. Ουσιαστικά, η εφαρμογή ήταν κάτι ανάμεσα στο Notepad (Σημειωματάριο) και το Word, δηλαδή ήταν ένας επεξεργαστής κειμένου, που παρείχε κυρίως απλές λειτουργίες, αφήνοντας τις εξεζητημένες για το Word. Μετά από 30 χρόνια, ωστόσο, ήρθε η ώρα να το αποχαιρετήσουμε. Με την νέα έκδοση των Windows 11, θα καταργηθεί

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

If you see your house on Google Maps then you have to “blur” it

The "Street View" of "Google Maps" is not as innocent as it seems. It's certainly useful in many cases, but it carries several risks that you may never have thought about. You may have noticed but some houses in "Street View" are blurred. This is not random and is not a bug in the code.

Αν δεις το σπίτι σου στο Google Maps τότε πρέπει να το «θολώσεις»

Το «Street View» των «Google Maps» δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Σίγουρα είναι χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις αλλά όμως εγκυμονεί διάφορους κινδύνους που πιθανόν είναι να μην τους έχει ποτέ σκεφτεί. Μπορεί να το έχετε παρατηρήσει αλλά μερικά σπίτια στο «Street View» είναι θολωμένα. Αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι λάθος του κώδικα. Συνήθως η

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

TikTok: Invests $1.5 billion to re-own online markets in Indonesia

Chinese platform "TikTok" will invest $1.5 billion to become the majority shareholder of e-commerce unit "Tokopedia" as it seeks to restart its online marketplaces that have been suspended by regulators in Southeast Asia's biggest economy. Indonesia banned online shopping on social media platforms in October to protect the data of smaller merchants and users, forcing

TikTok: Επενδύει 1,5 δισ. δολάρια για να έχει εκ νέου ηλεκτρονικές αγορές στην Ινδονησία

Η κινέζικη πλατφόρμα «TikTok» θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει ο κύριος μέτοχος της μονάδας ηλεκτρονικού εμπορίου «Tokopedia», καθώς επιδιώκει να επανεκκινήσει τις ηλεκτρονικές αγορές της που έχουν ανασταλεί από ρυθμιστικές αρχές στην μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Ινδονησία απαγόρευσε τις ηλεκτρονικές αγορές σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο για να