Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

How will hackers invade the human brain!

The next target of cyber-criminals may be the human brain, according to a study by scientists at the Universities of Birmingham in Alabama and California Riverside. There is an increasing trend in the use of headphones that read brainwaves, especially in the field of video games. Researchers, using a special EEG device, discovered that if

Read more...

Πώς θα εισβάλλουν οι χάκερ στον ανθρώπινο εγκέφαλο!

Ο επόμενος στόχος των κυβερνο-εγκληματιών μπορεί να είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του πανεπιστημίου του Birmingham στην Alabama και του California Riverside. Είναι συνεχώς αυξανόμενη η τάση της χρήσης συσκευών κεφαλής που διαβάζουν τα εγκεφαλικά κύματα, ιδίως στο πεδίο των video games. Οι ερευνητές με την χρήση ειδικής συσκευής ηλεκτρο-εγκεφαλογραφήματος (EEG) ανακάλυψαν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Important upgrade from Viber!

Viber releases its most significant upgrade for 2017. Viber’s “Chat Extensions” now allow users to access through their “chat window” in a wide range of content from top applications and services such as “YouTube”, “Spotify”, “VICE media”, “Booking.com” and “GIPHY”. So users do not have to switch constantly between the different applications on their device.

Read more...

Σημαντική αναβάθμιση από το Viber!

Το Viber κυκλοφορεί την πιο σημαντική αναβάθμισή της για το 2017. Οι επεκτάσεις συνομιλίας (“Chat Extensions”) του Viber επιτρέπουν πλέον στους χρήστες να έχουν πρόσβαση μέσα από το παράθυρο της συνομιλίας τους, σε μια ευρεία γκάμα περιεχομένου από κορυφαίες εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως το “YouTube”, το “Spotify”, το “VICE media”, το “Booking.com” και το “GIPHY”.

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

The real motives of cyber attack with NotPetya virus!

The “NotPetya” virus attack, which spread to businesses around the world, may not have been a project aimed at financial gain through ransoms, an increasing number of cybersecurity experts estimate. On the contrary, despite the demand for ransom to “unlock” the infected computers, this particular “ransomware” appears to have simply been aimed at destroying data, with experts pointing to its particularly “aggressive” features, which made it impossible to retrieve important

Read more...

Τα πραγματικά κίνητρα της κυβερνοεπίθεσης με τον ιό NotPetya!

Η επίθεση με την παραλλαγή του ιού “Petya” (“NotPetya”) που εξαπλώθηκε σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, ενδεχομένως να μην ήταν εγχείρημα με στόχο το οικονομικό όφελος μέσω λύτρων, εκτιμούν όλο και περισσότεροι ειδικοί θεμάτων κυβερνοασφαλείας. Αντίθετα, παρά την απαίτηση για λύτρα ώστε να «ξεκλειδώσει» τους υπολογιστές που μόλυνε, το συγκεκριμένο “ransomware” φαίνεται να είχε στόχο

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Viber breaks off all business relationship with Facebook

Rakuten Viber, the company behind one of the world’s leading apps for free and easy communication, announces that it will cut off all business relationship with Facebook. As announced the app will remove “Facebook Connect”, “Facebook SDK” and “GIPHY”, but will also cut off all advertising spending on the social networking platform, giving further impetus to the #StopHateForProfit movement that calls for a boycott of this tech giant. Amid

Read more...

To Viber διακόπτει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook

Η Rakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μία από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο για δωρεάν και εύκολη επικοινωνία, ανακοινώνει ότι θα διακόψει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook. Όπως ανακοίνωσε η εφαρμογή θα αφαιρέσει τα “Facebook Connect”, “Facebook SDK” και “GIPHY”, αλλά και θα διακόψει κάθε διαφημιστική δαπάνη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας περαιτέρω

Διαβάστε Περισσότερα ...