Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

How cybercriminals exploit “vulnerabilities”

“HP Wolf Security” threatening team is ringing a “bell” for the speed with which cybercriminals mobilize to exploit new “zero-day” vulnerabilities —before businesses can update their systems— in the context of the publication of the “HP Wolf Security Threat Insights” World Expo. As stated in a relevant announcement: ““Zero-day 

Πώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται τα «παράθυρα ευπάθειας»

«Καμπανάκι» για την ταχύτητα με την οποία κινητοποιούνται οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, για να αξιοποιήσουν νέες ευπάθειες «ημέρας μηδέν» —προτού προλάβουν οι επιχειρήσεις να ενημερώσουν τα συστήματά τους— κρούει η ερευνητική ομάδα απειλών του HP Wolf Security, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της παγκόσμιας έκθεσης “HP Wolf Security Threat Insights”. Όπως αναφέρεται σε 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

The biggest scams on the internet

Before people get smarter and figure out when something they see on the internet is a scam; many scammers took advantage of it by developing scams, which were sometimes fun and sometimes sucked the world’s money. Here are the 5 most characteristic: The Nigerian This is one of the oldest 

Οι μεγαλύτερες απάτες του διαδικτύου

Πριν ο κόσμος πονηρέψει και καταλάβει πότε κάτι που βλέπει στο ίντερνετ είναι απάτη· πολλοί επιτήδειοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, σκαρφίζοντας, ή σκαρώνοντας, ή σκαρφιζόμενοι απάτες, οι οποίες, άλλοτε ήταν διασκεδαστικές κι άλλοτε απομυζούσαν τα λεφτά του κόσμου. Ιδού οι 5 χαρακτηριστικότερες: Η νιγηριανή Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες διαδικτυακές 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Which home appliances can be easily hacked?

How good is the security of your home? Locks and alarms can keep burglars away, but as “smart homes” become more popular, things get tough. With our homes increasingly connected, the chances of hackers interfering in our lives and causing damage are increasing. “If everything is connected, everything can be 

Ποιες συσκευές στο σπίτι μπορούν να χακαριστούν εύκολα;

Πόσο καλή είναι η ασφάλεια του σπιτιού σας; Οι κλειδαριές και ο συναγερμός μπορεί να κρατούν μακριά τους διαρρήκτες, αλλά όσο τα «έξυπνα σπίτια» γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, τα πράγματα… ζορίζουν. Με τα σπίτια μας όλο και πιο συνδεδεμένα, αυξάνονται οι ευκαιρίες για τους χάκερ να παρεμβαίνουν στη ζωή 

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

metaverse: Microsoft in the “race” against Facebook

metaverse: Microsoft in the “race” against Facebook: Microsoft opposes Facebook by announcing that it is bringing “metaverse” into “Teams” —its own version of “Zoom”— which has also been integrated into Windows 11. Users, in the first phase, will be able, from 2022, to appear as live cartoons, or 3D digital personalities (“avatars”) in their web chats; as 

metaverse: H Microsoft στην “κούρσα” απέναντι στο Facebook

Η Microsoft κοντράρει το Facebook ανακοινώνοντας ότι φέρνει το “metaverse” μέσα στο “Teams” —την δική της εκδοχή του “Zoom”— που έχει ενσωματωθεί και στα Windows 11. Οι χρήστες, σε πρώτη φάση, θα μπορούν, από το 2022, να εμφανίζονται σαν ζωντανά καρτούν, ή τρισδιάστατες ψηφιακές προσωπικότητες («αβατάρ») στις διαδικτυακές συζητήσεις τους, καθώς επίσης να επισκέπτονται