Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

TikTok: New revelations for videos that promote anorexia in teenagers; “They spread like a disease”

There are more and more cases where dangerous and potentially harmful content “gets out” of control and user protection policies on a number of “social media” platforms. Following the revelations of Frances Haugen about the effects of Facebook and Instagram on young users —with their effects being toxic to teens 

TikTok: Νέες αποκαλύψεις για βίντεο που προωθούν την ανορεξία σε εφήβους· “Εξαπλώνονται σαν ασθένεια”

Ολοένα και περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου επικίνδυνο και εν δυνάμει επιβλαβές περιεχόμενο “ξεφεύγει” από τον έλεγχο και τις πολιτικές προστασίας των χρηστών σε μια σειρά από πλατφόρμες των “social media”. Μετά και τις αποκαλύψεις της Φράνσις Χάουγκεν για τις συνέπειες που έχει το Facebook και το Instagram στους νεαρούς χρήστες 

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Experts recorded 46 negative effects of social media

A new study raises particular concerns about the impact of “social media” platforms. It is undeniable that “social media” platforms have brought multilevel changes and small and large revolutions in every area of the personal, social and professional life of modern man. The benefits and positive aspects of “social media” are 

Ειδικοί κατέγραψαν 46 αρνητικές συνέπειες των social media

Νέα μελέτη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναμφισβήτητο, ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πολυεπίπεδες μεταβολές και μικρές αλλά και μεγάλες επαναστάσεις σε κάθε τομέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.  Τα οφέλη και οι θετικές πλευρές των “social media” 

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

The British developer who got 15 years banned from Facebook

A programmer from Great Britain created “Unfollow Everything”, which promoted as the solution to the problem of modern man who spends his whole day on “social media”. Yes, we do it in Greece too! What Louis Barclay created allows users to automatically “unfollow” all friends they have on Facebook and the pages they follow 

Ο Βρετανός προγραμματιστής που έφαγε 15 χρόνια ban από το Facebook

Προγραμματιστής από την Μεγάλη Βρετανία δημιούργησε το “Unfollow Everything”, το οποίο προώθησε ως την λύση στο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου που περνάει όλη του την ημέρα στα “social media”. Ναι, το κάνουμε και στην Ελλάδα! Αυτό που έφτιαξε ο Louis Barclay επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αυτόματο “unfollow” σε όλους τους 

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021

Google: forget the passwords; 2SV is coming; how we will log into our accounts

Google will automatically register 150 million of its users and 2,000,000 YouTube users in the new security service. Until now we have known it as “two-factor authentication” (in short “2FA”). The tech giant has called it “two-step verification (2SV)”. In any case, it is two-factor authentication, i.e. two ways of certification. In case you do not know, in “2FA” (which 

Google: ξεχάστε τα password· έρχεται το 2SV· πώς θα μπαίνουμε στους λογαριασμούς μας

Η Google θα προχωρήσει σε αυτόματη εγγραφή 150 εκατομμυρίων χρηστών της και 2.000.000 χρηστών του YouTube, στην νέα υπηρεσία ασφαλείας. Μέχρι σήμερα την γνωρίζαμε ως “two-factor authentication” (εν συντομία “2FA”). Ο τεχνολογικός κολοσσός την ονόμασε “two-step verification (2SV)”. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, δηλαδή δύο τρόπων πιστοποίησης. Σε