Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

T-Mobile: Hacker gained access to personal data of 37 million customers

The “T-Mobile” company said yesterday that a hacker gained access to the personal data of 37 million of its customers. The company said the hacker stole customer data that included names, billing addresses, emails, phone numbers, dates of birth, “T-Mobile” account numbers and information describing the type of service they 

T-Mobile: Χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 37 εκατομμυρίων πελατών

Η εταιρεία “T-Mobile”, δήλωσε χθες ότι χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 37 εκατομμυρίων πελατών της. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία ο χάκερ έκλεψε δεδομένα πελατών που περιλάμβαναν ονόματα, διευθύνσεις χρέωσης, emails, αριθμούς τηλεφώνου, ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς λογαριασμών “T-Mobile” και πληροφορίες που περιγράφουν το είδος της υπηρεσίας που έχουν με τον 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Viber: These are the new features that transform it into a super-app

Two major worldwide releases —as a new stage in the evolution of business-user interaction through the application— announced Viber (Rakuten Viber). The new features include a searchable “Business Inbox” and a “Business Account”, which will be the next step in Viber’s long-term strategy to become a super-app. According to research, 

Viber: Αυτές είναι οι νέες λειτουργίες που το μεταμορφώνουν σε μία υπερ-εφαρμογή

Δύο σημαντικές κυκλοφορίες παγκοσμίως —ως ένα νέο στάδιο στην εξέλιξη της αλληλεπίδρασης επιχείρησης και χρήστη μέσα από την εφαρμογή— ανακοίνωσε το Viber (Rakuten Viber). Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων και τον Εμπορικό Λογαριασμό με δυνατότητα αναζήτησης, που θα αποτελέσουν το επόμενο βήμα στην μακροπρόθεσμη στρατηγική του Viber να γίνει μία υπερ-εφαρμογή. Σύμφωνα με έρευνες, στις οποίες 

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Cybercriminals attack users with 400,000 new malicious files every day

In 2022, Kaspersky’s detection systems discovered that an average of 400,000 malicious files were distributed every day, a size that corresponds to an increase of 5% compared to 2021. The number of specific types of threats also increased dramatically. Indicatively, Kaspersky experts discovered an increase of 181% in the percentage 

Οι κυβερνοεγκληματίες επιτίθενται καθημερινά σε χρήστες με 400.000 νέα κακόβουλα αρχεία

Το 2022 τα συστήματα ανίχνευσης της Kaspersky ανακάλυψαν ότι κάθε μέρα διανέμονται κατά μέσο όρο 400.000 κακόβουλα αρχεία, μέγεθος που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 5% σε σύγκριση με το 2021. Ο αριθμός συγκεκριμένων τύπων απειλών αυξήθηκε επίσης δραματικά. Ενδεικτικά, οι ειδικοί της Kaspersky ανακάλυψαν αύξηση κατά 181% στο ποσοστό του “ransomware” 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Seven tips for safe online shopping

Black Friday is approaching, and many stores are already advertising tempting discounts and other offers. But dealers aren’t the only ones looking for buyers. Fraudsters try to take advantage of this circumstance and extort money from unsuspecting consumers. Cybercriminals lurk and outdo themselves by creating fake websites that look very 

Επτά συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές

Η “Black Friday” πλησιάζει και πολλά καταστήματα διαφημίζουν ήδη δελεαστικές εκπτώσεις και άλλες προσφορές. Αλλά οι έμποροι δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν αγοραστές. Οι απατεώνες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την περίσταση και να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους καταναλωτές. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου καραδοκούν και ξεπερνούν τους εαυτούς δημιουργώντας ψεύτικους ιστότοπους που