Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Keep preschoolers away from electronic devices

Even preschoolers spend time with all kinds of electronic devices found in homes. For various reasons, young children are exposed to mobile phones, computers and tablets. Previous studies have shown that between 2013 and 2017, the time that preschoolers spent on electronic devices tripled. Although there is no recent relevant research, it should be considered 

Κρατήστε μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν χρόνο με τις κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, που βρίσκονται στα σπίτια. Για διαφόρους λόγους, τα μικρά παιδιά εκτίθενται σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και tablet. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν, ότι το διάστημα 2013-2017 τριπλασιάστηκε ο χρόνος, που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με 

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Microsoft Mesh: Futuristic holographic communication platform with mixed reality

Microsoft presented “Mesh”, its futuristic holographic communication/collaboration platform with “mixed reality”. As part of the presentation, Guy Laliberte, co-founder of “Cirque du Soleil”, appeared at the company’s “Ignite” digital conference through “holoportation”, which uses “3D capture” technology to project a “live” image of someone in a “virtual” scene.  In the company’s first demonstration 

Microsoft Mesh: Φουτουριστική πλατφόρμα ολογραφικής επικοινωνίας με mixed reality

Την φουτουριστική της πλατφόρμα ολογραφικής επικοινωνίας/συνεργασίας με mixed reality, “Mesh”, παρουσίασε η Microsoft.  Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο Γκι Λαλιμπερτέ, συνιδρυτής του “Cirque du Soleil”, εμφανίστηκε στην ψηφιακή διάσκεψη “Ignite” της εταιρείας μέσω «holoportation», που χρησιμοποιεί τεχνολογία “3D capture” για την προβολή μιας «ζωντανής» εικόνας κάποιου σε μια “virtual” σκηνή. 

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Autonomous robot emerging from the seabed to save drowning people

An underwater rescue robot —designed to support rescuers attempting to save drowning people— has been developed by researchers from the “Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB”, in Germany, in collaboration with Halle’s rescue service.  According to the German rescuers’ association, around 420 people drowned in Germany in 2019, with the majority of them losing their lives 

Αυτόνομο ρομπότ που αναδύεται από τους βυθούς για να σώσει ανθρώπους που πνίγονται

Ένα υποβρύχιο ρομπότ διάσωσης —που προορίζεται να υποστηρίζει διασώστες, οι οποίοι επιχειρούν να σώσουν ανθρώπους που πνίγονται— ανέπτυξαν ερευνητές του “Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB”, στην Γερμανία, σε συνεργασία με την υπηρεσία διασώσεων του Χάλλε.  Σύμφωνα με την γερμανική ένωση διασωστών, περίπου 420 άνθρωποι πνίγηκαν 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

Microsoft denounces cyberattacks by China hackers

A group of hackers allegedly linked to China “looted” “inboxes” of email accounts using vulnerabilities in Microsoft’s “mail server” software, the company and outside investigators reported on Tuesday. In a related “blogpost” Microsoft states that this cyber-espionage company used four vulnerabilities in different versions of the software and was the work of a group it calls “HAFNIUM”. According 

H Microsoft καταγγέλλει κυβερνοεπιθέσεις από χάκερ της Κίνας

Μια ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα «λεηλατούσε» “inboxes” λογαριασμών “email” χρησιμοποιώντας τρωτά σημεία στο λογισμικό του “mail server” της Microsoft, κατήγγειλαν η εταιρεία και εξωτερικοί ερευνητές την Τρίτη.  Σε σχετικό “blogpost” η Microsoft αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας χρησιμοποίησε τέσσερα τρωτά σημεία σε διαφορετικές εκδόσεις 

Robot can “listen” thanks to dead grasshopper’s connected ear

Researchers at “Tel Aviv University” said they were able to successfully connect the ear of a dead grasshopper to a robot that receives electrical signals from it and reacts accordingly; the result is the robot moves forward when the grasshopper’s ear hears clapping once and moving backwards when they clap twice. The results 

Ρομπότ μπορεί να «ακούει» χάρη σε συνδεδεμένο αυτί νεκρής ακρίδας

Ερευνητές στο “Tel Aviv University” ανέφεραν πως ήταν σε θέση να συνδέσουν επιτυχώς το αυτί μιας νεκρής ακρίδας σε ένα ρομπότ· που λαμβάνει τα ηλεκτρικά σήματα από αυτό και αντιδρά ανάλογα. Το αποτέλεσμα είναι το ρομπότ να προχωρά προς τα εμπρός, όταν το αυτί της ακρίδας ακούει να χτυπάνε παλαμάκια