Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Instagram will ask for a birthday date

Instagram will start requiring users to confirm their dates of birth as part of an effort to push for new security measures for young people, the popular social media app said on Monday. Instagram has explored the possibility of creating a version of its app for children under 13, provoking reactions from the political arena, because 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου