Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

50,000 Facebook users became targets of private monitoring

More than 50,000 Facebook users in more than 100 countries will be notified by the company itself that it may have been the target of hacking attempts by monitoring companies working for government agencies, or private clients. The news is the result of many months of research by “Meta” —the 

50.000 χρήστες του Facebook έγιναν στόχοι ιδιωτικής παρακολούθησης

Περισσότεροι από 50.000 χρήστες του Facebook σε παραπάνω από 100 χώρες θα ειδοποιηθούν από την ίδια την εταιρεία ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχοι απόπειρας “hacking” από εταιρείες παρακολούθησης που εργάζονται για κρατικούς φορείς, ή ιδιώτες πελάτες. Η είδηση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας από την “Meta” —την μητρική εταιρεία του