Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Shopping, scams and internet

If you receive a reminder for orders that you have never made, then it is very likely that you have fallen victim to cybercriminals. Internet shopping is a practice for many people, especially in the run-up to Christmas and in the face of tougher measures for the coronavirus in retail. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου