Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Spaces: Twitter’s new tool available for everyone

Twitter announced that the “Spaces” tool is now available in mobile and computer “web browsers”, stating that its desire to offer the experience on every screen is fulfilled. Twitter users of “Spaces” have the opportunity to schedule reminders about the “Spaces” they want to watch, while at the same time benefiting from the new features built into “descriptions” 

Spaces: Διαθέσιμο για όλους το νέο εργαλείο του Twitter

Η Twitter ανακοίνωσε ότι το εργαλείο “Spaces” είναι πλέον διαθέσιμο σε “web browsers” κινητών και υπολογιστών, αναφέροντας ότι εκπληρώνεται η επιθυμία της να προσφέρει την εμπειρία σε κάθε οθόνη. Οι χρήστες του Twitter “Spaces” έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν υπενθυμίσεις για τα “Spaces” που θέλουν να παρακολουθήσουν, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από τις 

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Facebook and Instagram will allow users to hide likes

Facebook’s photo-sharing app, Instagram, allows users to hide the number of “likes” in their posts, and this change, as Reuters writes, will soon come to Facebook, after years of testing to reduce pressure on users to use their services. Instagram users will be able to hide “likes” in all posts on their “feed” and in their own “posts”. Both options will be available on 

Facebook και Instagram θα επιτρέπουν σε χρήστες να κρύβουν likes

H εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών του Facebook, Instagram, φέρνει στους χρήστες την επιλογή να κρύβουν τον αριθμό των “likes” σε αναρτήσεις τους, και η αλλαγή αυτή, όπως γράφει το Reuters, σχετικά σύντομα θα έρθει και στο Facebook, μετά από χρόνια δοκιμών με σκοπό την μείωση της πίεσης στους χρήστες για την