Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Chinese robot-“doctor” in the battle against coronavirus

Researchers in one of the top universities in China have designed a robot that say it could help save lives on the front line of the battle against the new coronavirus. According to Reuters, the machine consists of a robotic arm on wheels which can make ultrasound, take swabs from the mouth and “listen” to

Read more...

Κινεζικό ρομπότ-«γιατρός» στη μάχη κατά του κορωναϊού

Ερευνητές σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας σχεδίασαν ένα ρομπότ για το οποίο λένε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθούν ζωές στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του νέου κοροναϊού.   Όπως αναφέρει το Reuters, το μηχάνημα αποτελείται από έναν ρομποτικό βραχίονα σε τροχούς ο οποίος μπορεί να κάνει υπερήχους, να παίρνει επιχρίσματα

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Reuters: Hackers targeted WHO amid pandemic

Hackers attempted to violate W.H.O. systems earlier this month, sources told Reuters, in what a senior official described as a doubling of cyberattacks. Flavio Anzio, chief information security officer of W.H.O., said the identity of the hackers is unknown and the attempt was unsuccessful. But he warned that hacking attempts against the service and its

Read more...

Reuters: Χάκερς στόχευσαν τον ΠΟΥ εν μέσω πανδημίας

Χάκερς επιχείρησαν να παραβιάσουν τα συστήματα του Π.Ο.Υ. νωρίτερα μέσα στον μήνα, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο αυτού που ανώτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως διπλασιασμό των κυβερνοεπιθέσεων. Ο Φλάβιο Άντζιο, chief information security officer του Π.Ο.Υ., δήλωσε πως η ταυτότητα των χάκερς είναι άγνωστη και η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Ωστόσο προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες hacking

Διαβάστε Περισσότερα ...

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

How 3D printers ‘save’ hospitals in Italy

A 3D printing company in Italy designed and printed 100 respirator valves within 24 hours for a hospital that was running out. These valves connect patients to intensive respiratory machines. According to the BBC, the hospital in Bretsia had 250 patients with coronavirus in intensive care and the valves were designed for maximum use of

Read more...

Πώς 3D εκτυπωτές«σώζουν» νοσοκομεία στην Ιταλία

Μια εταιρεία 3D εκτύπωσης στην Ιταλία σχεδίασε και εκτύπωσε 100 βαλβίδες για αναπνευστήρες μέσα σε διάστημα 24 ωρών, για ένα νοσοκομείο το οποίο είχε ξεμείνει. Οι βαλβίδες αυτές συνδέουν τους ασθενείς στην εντατική με αναπνευστικά μηχανήματα. Όπως αναφέρει το BBC, το νοσοκομείο, στην Μπρέτσια, είχε 250 αρρώστους με κορωνοϊό στην εντατική και οι βαλβίδες έχουν

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Teleworking and Covid-19: What Employees and Businesses should pay attention to

With the decision of governments to close educational institutions and workplaces in an effort to limit the spread of COVID-19, many of us will need to connect remotely to work/school networks, further burdening online resources. We will also see many who are accustomed to the protection offered by a corporate/educational network to work remotely for the first time. This, combined

Read more...

Τηλεργασία και Covid-19: Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Με την απόφαση των κυβερνήσεων να κλείσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώροι εργασίας σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, πολλοί από εμάς θα χρειαστεί να συνδεθούμε εξ αποστάσεως σε εργασιακά / σχολικά δίκτυα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους διαδικτυακούς πόρους. Θα δούμε επίσης πολλούς που είναι συνηθισμένοι στην προστασία που προσφέρει ένα εταιρικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Some tricks you might not know about iPhone

After 12 years on the market, the iPhone is now perhaps the most popular mobile phone device available. The hacks for its operation are now known to everyone, and even those that the owner does not know exactly are available with a simple search on the internet. However, every update to its software brings new, small or bigger, tricks that

Read more ...

Μερικά τρικ που ίσως δεν γνωρίζεις για το iPhone

Μετά από 12 χρόνια στην αγορά, το iPhone είναι πλέον η ίσως δημοφιλέστερη συσκευή κινητού τηλεφώνου που υπάρχει. Τα hacks για τη λειτουργία του είναι πλέον γνωστά σε όλους, ενώ ακόμη και αυτά που δεν γνωρίζει ακριβώς ακόμη και ο κάτοχός του είναι διαθέσιμα με μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ.  Ωστόσο, κάθε update στο λογισμικό

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Technology in the battle against the coronavirus pandemic

Since the first report on the new coronavirus (Covid-19) in the Chinese province of Uhan, it has spread to hundreds of countries around the world. With the outbreak of the epidemic, China relied on its strong technological infrastructure, artificial intelligence (AI) and data analysis to monitor and combat the pandemic, while major tech giants such as Alibaba, Baidu, Huawei and others have

Read more ...

Η τεχνολογία στην μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού

Από την πρώτη αναφορά για τον νέο κορονοϊό (Covid-19) στην κινεζική επαρχία Ουχάν, έχει εξαπλωθεί σε εκατοντάδες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με το ξέσπασμα της επιδημίας, η Κίνα στηρίχθηκε στη δυνατή τεχνολογική υποδομή της, στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και στην ανάλυση δεδομένων, για να παρακολουθήσει και να καταπολεμήσει την πανδημία, ενώ

Διαβάστε Περισσότερα ...

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Coming soon the first “smart” contact lenses…

A new Startup from Silicon Valley attempts to create the “world’s first smart contact lenses”, placing a screen right in front of our eyes! The company, called Mojo Vision, unveiled an early version of its product at CES 2020 and has now begun talking about its development. Mojo’s technology is integrated into a lens, which has a “bulbous” section that “sits” just above the surface of the eye. The lens has

Read more ...

Προσεχώς οι πρώτοι ”έξυπνοι” φακοί επαφής…

Μια νέα Startup από τη Silicon Valley επιχειρεί να δημιουργήσει τους “πρώτους έξυπνους φακούς επαφής στον κόσμο”, τοποθετώντας μία οθόνη ακριβώς μπροστά από τα μάτια μας! Η εταιρεία, που ονομάζεται Mojo Vision, παρουσίασε μια πρώιμη έκδοση του προϊόντος της στη CES 2020, και έχει ξεκινήσει πλέον να μιλά για την ανάπτυξή του. Η τεχνολογία της Mojo ενσωματώνεται σε

Διαβάστε Περισσότερα ...

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

The video game that looks for the treatment for coronavirus

There are many ways to support scientific research at a global level, especially in times of international epidemics, as is the case now with the COVID-19 coronavirus. One of them, according to Stanford University, is to install on your PC or smartphone the game created by the Folding@home research team, which is currently dealing with

Read more...

Το video game που ψάχνει την θεραπεία για τον κοροναϊό

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθηθεί η επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε περιόδους όπου υπάρχουν διεθνείς επιδημίες, όπως συμβαίνει και τώρα με την περίπτωση του κοροναϊού COVID-19. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Stanford, είναι να εγκαταστήσεις στο PC ή το smartphone σου το παιχνίδι που έχει δημιουργήσει η ερευνητική ομάδα Folding@home και η

Διαβάστε Περισσότερα ...

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

The PlayStation 5’s console is beyond imagination

Microsoft and Sony have engaged in a tough race over who will first cut the thread of most sales in Christmas 2020. The two giants are gearing up for their new consoles, having invested hundreds of millions, work hours and hopes in them, while -at the same time- they are quite sparing in the information they share with the media.

Read more...

Το χειριστήριο του PlayStation 5 ξεπερνά κάθε φαντασία

Η Microsoft και η Sony έχουν επιδοθεί σε έναν σκληρό αγώνα δρόμου για το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα των περισσότερων πωλήσεων τα Χριστούγεννα του 2020. Οι δύο κολοσσοί ετοιμάζουν τις νέες τους κονσόλες, έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια, εργατοώρες αλλά και ελπίδες σε αυτές, ενώ παράλληλα είναι αρκετά φειδωλοί στις πληροφορίες που μοιράζονται με

Διαβάστε Περισσότερα ...

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Discovered vulnerability that jeopardizes more than one billion devices

ESET researchers discovered Kr00k (CVE-2019-15126), a hitherto unknown vulnerability to Wi-Fi chips used on client devices, Wi-Fi access points and routers. The Kr00k vulnerability encrypts the network communication of an infected device with an “all-zero” encryption key, enabling the cyber-criminal to decrypt wireless network packages and successfully crown its attack. Kr00k’s discovery is linked to previous ESET investigation into security gaps detected in the Amazon Echo,

Read more...

Αποκαλύφθηκε ευπάθεια που θέτει σε κίνδυνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές

Οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν το Kr00k (CVE-2019-15126), μία μέχρι τώρα άγνωστη ευπάθεια σε τσιπ Wi-Fi, που χρησιμοποιούνται σε συσκευές client, Wi-Fi access points και routers. Η ευπάθεια Kr00k κρυπτογραφεί την επικοινωνία δικτύου μιας μολυσμένης συσκευής με κλειδί κρυπτογράφησης «all-zero», δίνοντας στον κυβερνοεγκληματία τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει τα ασύρματα πακέτα δικτύου και να στεφθεί με

Διαβάστε Περισσότερα ...