Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Why you shouldn’t post pictures of children online

Children born today will have the largest digital footprint in history. By the time the average person turns 18, it is estimated that they will have more than 70,000 posts about themselves online! This is a huge amount of data being shared, exchanged and stored. This data is then accessible 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου