Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

The first quantum circuit is a fact

It took nine years to make this miracle of technology, nine difficult years for the pioneer Australian scientists. The impossible became reality. Now the “quantum chip” will be able to be inserted into a computer and operate at incredible speeds. Think what the future holds for computers and technology after 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου