Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Vishing: What it is; how it works and how to avoid falling into the trap

On “TikTok” a prank is gaining popularity where people call their friends —using an automated voicemail— to tell them that a large amount of money is about to be debited from their account. Kaspersky experts warn that this trend is a real fraud method, called “vishing”, and is actively used 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου