Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Can Big Data Predict Epidemics?

Big Data today is presented as the magic solution to all modern problems. The term is now heard very often both in the Media and in daily discussions. But there are very few who know exactly what this is about. In essence and in general, we are dealing with “Big Data”, data that have such a huge volume that it is

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου