Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

6G promises very high speeds

We may still be far from the era of widespread use of 5G, but scientists are now talking about the 6G and the speeds this will offer. Chinese researchers -who are thought to be at the forefront of technological developments with regard to next-generation mobile networks- have already begun to talk about 6G and present some

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου