Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Why don’t I have strong Wi-Fi signal?‎

If your ‎‎Wi-Fi isn’t working properly, it may not be your mobile phone that is to blame, but it’s your space; and specifically, ‎‎these 6 items in the room‎‎.‎ ‎Many metal surfaces‎ ‎Metal tends to absorb electricity‎‎, preventing the electromagnetic waves emitted by your router from spreading properly in the space, ‎‎thereby weakening your Wi-Fi

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου