Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Google wants to change our relationship with smartphones

It’s not too long since there was talk of a technological gap: Not everyone had access to new technologies, so some had more opportunities and rights, while others (Third World residents, poor people) were in the dark. Today, this debate seems outdated. In the Third World, they may very often not have access to water,

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου