Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Magnetic tape storage record by IBM and Fujifilm

A high-density magnetic tape cartridge with a record capacity of up to 580 TB was developed by IBM and Fujifilm for storage purposes in large “data centers”. As mentioned in an IBM post, this prototype provides 27 times more area density than today’s tape drives. It is noted that today there are more than 500 hyperscale “data 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου