Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

‎Japan: Students who get sick will be attending lessons through robots!‎

Pilot program‎‎ that will ‎‎enable sick students to send in their place a… robot started a short time ago in Japan.‎ ‎The ‎‎program is implemented at a school in Kasama city 60 miles north of Tokyo.‎ ‎The ‎‎robot with the name ‎‎”Ori hime”‎‎ has a small size and is designed so that it can be

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου