Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

‎Instagram likes won’t appear in public view‎

If a friend does “like” on your post, but no one else can see it except you, does all this have any value? In a very short time from now, a work case will come true: ‎‎Instagram will stop publicly displaying the likes of a post.‎ It is a test, but if proven successful, it

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου