Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Always save your work!

Don’t forget to save your work!! In this case, you will not be found in the unpleasant position not to find the documents or files you have created in a future search, or to lose them in an unexpected shut down of your system (eg. due to a sudden loss of power!). Organize your files

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου