Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

How to find your cell phone when it is in silent mode

Don’t go at random, there’s a trick. We’ve all been in a similar situation. Looking for our cell phone and not remembering where we put it. And the worst part? Call it from the landline and not listen to it because it’s in silent mode! But the point is: What do we do from there on?

Read more...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου